În 12 decembrie, ședința CJ Alba: Stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020, pe ordinea de zi

În 12 decembrie, ședința CJ Alba: Stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 12 decembrie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 12 decembrie 2019

INFORMARE COVID-19

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 19 noiembrie 2019.

2. Proiect de hotărâre nr. 232/29 noiembrie 2019 privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba

3. Proiect de hotărâre nr. 233/29 noiembrie 2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre nr. 234/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”

5. Proiect de hotărâre nr. 235/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”

6. Proiect de hotărâre nr. 236/3 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

7. Proiect de hotărâre nr. 237/3 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – casă şi teren intravilan – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia

8. Proiect de hotărâre nr. 238/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

9. Proiect de hotărâre nr. 239/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

10. Proiect de hotărâre nr. 240/5 decembrie 2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop

11. Proiect de hotărâre nr. 241/5 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII”

12. Proiect de hotărâre nr. 201/16 octombrie 2019 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020

13. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.

14. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...