Important pentru cei care au terminat liceul – VEZI cum poţi solicita ajutorul de şomaj sau stimulentul financiar pentru angajare

Tinerii absolvenţi, fie că au luat sau nu examenul de bacalaureat, pot solicita ajutorul de şomaj în termen de 60 de zile de la absolvire. Dosarul se depune la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

ELIT

Cuantumul ajutorului de şomaj reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă – iar în momentul de faţă indicatorul social de referinţă (ISR) este stabilit la 500 de lei. Acest indicator de referinţă nu s-a mai modificat din anul 2008!

Beneficiezi de ajutor de şomaj dacă:

– nu ai reuşit să te încadrezi în muncă potrivit pregătirii profesionale;

– ai minimum 16 ani, nu urmezi o formă de învăţământ la data solicitării dreptului;

– nu realizezi venituri sau ai venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Documente necesare înscrierii la agenţia pentru ocupare din raza de domiciliu sau de reşedinţă: carte de identitate; adeverinţă de la medicul de familie, cu mențiunea că eşti apt de muncă ori că ai eventuale restricţii medicale şi actul de absolvire a formei respective de învăţământ;

Documente necesare solicitării indemnizaţiei de şomaj:

– Cererea semnată de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă

– actul de identitate – original;

– actul de absolvire a formei de învăţământ (original şi copie);

– adeverinţă medicală, din care să rezulte că eşti apt de muncă ori că ai eventuale restricţii medicale; adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidenţele acestuia;

– acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizezi venituri sau realizezi venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
-500 lei, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
-600 lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
-750 lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus cel puţin 18 luni. În această perioadă, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii, ale căror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Sursa: anofm.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...