Rămâi conectat

Economie

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunilor de cereri de proiecte LEADER

Ziarul Unirea

Publicat

în

Anunț lansare de proiecte

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunilor de cereri de proiecte LEADER

I.Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:
M19.2-M1/6B – 06/13.10.2023-25.10.2023
Data lansării apelului: 13 octombrie 2023

Măsura de finanțare deschisa: MĂSURA M1/6B –,,Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea Ţara Secașelor”

Beneficiari eligibili:

● autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) din teritoriul Gal Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu;
● Unități de cult din teritoriul Gal Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu – doar pentru capele;

Fondul nerambursabil total disponibil: 52221,86 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 21500 euro.

Intensitatea sprijinului:

– 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
– 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
– 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 25 octombrie 2023.
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 13 octombrie 2023 – 25 octombrie 2023, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 12.00, la Sediul GAL Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, comuna Ciugud, judetul Alba.

II. Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:
M19.2-M2/2A-08/13.10.2023-25.10.2023

Data lansării apelului: 13 octombrie 2023
Măsura de finanțare deschisă: MĂSURA M2/2A – ,,Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor”

Beneficiari Eligibili:

– Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;
– Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;
– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;
– Cooperative agricole din teritoriul GAL;
– Intreprinderi sociale;

Fondul nerambursabil total disponibil: 63600 Euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5.000 – 31.800 Euro.

Intensitatatea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile din proiect.

Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:

o tinerilor fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
o investițiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
o zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (menționate la art. 32, Reg. 1305/2013)
o Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.
Data limită pentru depunerea proiectelor: 25 octombrie 2023.
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 13 octombrie – 25 octombrie 2023, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00 – 12.00, la Sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr.50, judetul Alba.

III. Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:
M19.2-M3/6A-07/EURI/13.10.2023-25.10.2023
Data lansării apelului: 13 octombrie 2023

Măsura de finanțare deschisa: MĂSURA M3/6A – ,,Dezvoltarea activităților non-agricole în microregiunea Ţara Secașelor”

Beneficiari Eligibili:

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
*Intreprinderi sociale
*Cooperative

Fondul nerambursabil total disponibil EURI : 55162,57 euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5000 euro – 25000 euro.

Intensitatatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 25 octombrie 2023.

Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 13 octombrie – 25 octombrie 2023, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00 – 12.00, la Sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, comuna Ciugud, loc. Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, judetul Alba.

Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: tel. 0770 501 021, email: [email protected]
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibile pe suport tiparit la sediul GAL si pe site-ul www.tarasecaselor.ro – secțiunea ,,Măsuri”.


Secțiune Știri sub articolul principal

 Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă finalizare proiect „Investiţii în echipamente medicale şi eficientizarea energetică a societăţii DERMISANA MEDICAL SRL”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Comunicat de presă Titlul proiectului: “Investiţii în echipamente medicale şi eficientizarea energetică a societăţii DERMISANA MEDICAL SRL” Numele beneficiarului: DERMISANA MEDICAL SRL Numele programului: Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive Numele Autoritatii de Management: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Valoarea totala a proiectului: 1.120.365,25 lei Valoarea finantarii nerambursabile: 988.820,00 lei Data inceperii implementarii proiectului: 19.03.2023 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Sport

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare