Ziarul Unirea

Gratuitate la transportul public local pentru elevii din Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali

Un proiect de hotărâre privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în municipiul Alba Iulia a fost propus Consiliului Local, spre aprobare în ședința de luni, 7 septembrie.

În conformitate cu prevederile art. 84(1) și art. 84(3A1) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local, pe tot parcursul anului calendaristic. Cheltuielile privind transportul public local al elevilor se suportă în cuantum de 50% din bugetul Ministerului Educației și Cercetării iar 50% din bugetul local al unităților administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul, respectiv.

ELIT

În municipiul Alba Iulia, pentru serviciul de transport public local, există posibilitatea validării cârdurilor în mijloacele de transport în comun iar decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul elevilor se poate face în baza acestor validări dar nu mai mult de tariful unui abonament.

De asemenea, pentru eficientizarea activităților cu privire la eliberarea cârdurilor de călătorie, la decontarea contravalorii transportului elevilor, este necesar încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Județean Școlar și operatorul de transport care să reglementeze fluxul de documente aferente decontării cheltuielilor ocazionate de transportul gratuit al elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.

Inspectoratul Școlar Județean Alba va transmite operatorului de transport și Primăriei municipiului Alba Iulia, în termen de 5 zile de la data încheierii prezentului protocol, lista tuturor unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Alba Iulia, precum și lista cu elevii care aparțin de aceste unități de învățământ. Lista va cuprinde următoarele : numele și prenumele elevilor, adresa de domiciliu și codul numeric personal al acestora.

Lista prevăzută la pct. 1 se va transmite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări cu privire la situația elevilor.

Operatorul de transport va emite legitimații de călătorie tip card, cu valabilitate lunară, doar elevilor care se regăsesc în listele prevăzute la pct. 1, în baza în baza actului de identitate/certificatului de naștere al elevului și a carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419