Ziarul Unirea

Graficul examenelor de corigenţă

Inspectorul şcolar general al IŞJ Alba, prof. Cornel Sandu, ne-a comunicat perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă pentru anul şcolar 2010 – 2011. Astfel, primii care vor susţine examenele de corigenţă sunt elevii din clasele terminale de liceu şi clasele din învăţământul profesional (anul de completare), în 10 -11 august. Elevii claselor a VIII-a vor da examenele de corigenţă în 25 – 26 august, iar în 29 august – 2 septembrie este rândul elevilor din clasele din învăţământul primar, clasele din învăţământul gimnazial şi liceal (altele decât cele terminale), clasele din învăţământul profesional (şcoala de arte şi meserii – învăţământ special), clasele din şcoala postliceală şi de maiştri. Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin Ordinul nr. 4802/31.08.2010.
Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu şi de liceu şi cei din anul de completare, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 29 august – 2 septembrie 2011. Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi învăţământ profesional, care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 29 august – 2 septembrie 2011. Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2011, în data de 12 august 2011. Elevii claselor terminale de liceu şi ai anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2011, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2011.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419