Funcţionarii publici pot să-şi piardă postul şi atunci când se află în concediu

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Potrivit unui recent proiect de modificare şi completare a Legii 188/1999, funcţionarii publici vor putea fi concediaţi sau mutaţi pe alte posturi şi în perioada în care aceştia sunt în concediu de boală, în concediu de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului. După intrarea în vigoare a modificărilor la Statutul funcţionarilor publici va fi abrogat articolul 36 din Legea 188/1999, care prevede că, atunci când funcţionarul public se află în concediu, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului în cauză. Totodată, proiectul prevede că studiile universitare sau studiile de doctorat nu sunt considerate forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local. Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public este încadrat la cabinetul unui demnitar, primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori la cancelaria prefectului, precum şi atunci când este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României, unor organisme sau instituţii internaţionale. În plus, raporturile de serviciu se suspendă în perioada în care funcţionarul public desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul acestora. Proiectul de act normativ face referire şi la situaţii temeinic justificate, determinate de reducerea unor atribuţii ale instituţiilor sau autorităţilor publice, în care funcţionarul public va putea fi eliberat din funcţie. De asemenea, în cazul în care o instituţie sau autoritate publică nu poate funcţiona normal din cauza absenţei temporare a unor funcţionari publici, conducătorul instituţiei sau autorităţii publice va putea dispune demararea procedurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prin transfer, redistribuire, concurs sau alte modalităţi prevăzute de lege. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419