Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO| Ședință de lucru a OCPI Alba cu primarii din Apuseni. Au fost prezentate modificările legislative privitoare la procedurile de lucru aferente cadastrului sistematic

Publicat

în

Ședință de lucru a OCPI Alba cu primarii din Apuseni. Au fost prezentate modificările legislative privitoare la procedurile de lucru aferente cadastrului sistematic

În cursul zilei de vineri, 19 noiembrie 2021, a fost organizată, de O.C.P.I. Alba, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județului Alba, în orașul Câmpeni, ședința de lucru comună la care au participat prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, doamna Cornelia Țăran-Baba și primarii a 23 de unități administrative din zonă, respectiv Câmpeni, Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadul Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Roșia Montană, Abrud, Ciuruleasa, Bistra, Lupșa, Bucium, Mogoș, Ponor, Sălciua, Baia de Arieș, Poșaga, Ocoliș.

Tema principală de discuție a vizat modificările legislative semnificative aduse prin Legea 264/ 2021, în special cele privitoare la procedurile de lucru aferente cadastrului sistematic, accesul online la seturile de date administrate de A.N.C.P.I., modul de întocmire a planurilor parcelare și condițiile de notare a posesiei.

Astfel, doamna director Cornelia ȚĂRAN-BABA a prezentat modificările aduse articolului 9 alineat 345) din Legea 7/1996, care majorează sumele alocate de Agenţia Naţională în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Electrica Furnizare Discount

Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul oraşelor, municipiilor şi reşedinţelor de judeţ se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor din judeţul Ilfov şi Bucureşti se majorează cu un coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului de maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienţii aferenţi în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.

De asemenea, au fost analizate modificările aduse articolului 40, alineatele (21) și (3) din Legea 7/1996, respectiv modificările aduse art. 40, alineatele (4), (5) și (12) din Legea 7/1996 privind planurile parcelare, care prevăd că în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, cu excepţia imobilelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile cuprinse în cărţile funciare deschise anterior vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prezentei legi. Pentru aceste imobile, înregistrarea în planul cadastral se va realiza printr-o documentaţie cadastrală în baza căreia se va atribui număr cadastral.

Pentru imobilele prevăzute la alin. (21) se vor deschide cărţi funciare noi în baza unei documentaţii cadastrale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor sau situaţiilor juridice ce stau la baza deschiderii acestora, în următoarele cazuri:

 • înscrierea unei construcţii sau extinderea acesteia dacă a fost edificată pe două sau mai multe imobile, identificate cu număr topografic;
 • lipirea sau dezlipirea, efectuată în baza consimţământului proprietarului tabular exprimat în formă autentică; în acest caz, deschiderea noii cărţi funciare pentru imobilul rezultat se va realiza fără a fi necesară deschiderea prealabilă a unei cărţi funciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii sau dezlipirii;
 • înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare sau al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, asupra întregului imobil sau asupra unei părţi care se va desprinde din acesta;
 • notarea posesiei în situaţia în care nu s-au efectuat înscrieri în cartea funciară în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
 • mobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus înscrierii este format din mai multe imobile sau părţi din acestea, identificate cu număr topografic;
 • mobilul este situat pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale faţă de cea pe care a fost deschisă cartea funciară.”

Imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se înscriu din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare sau de încadrare în tarla, recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Au fost amplu discutate și analizate condițiile de notare a posesie în cartea funciară, sub toate aspectele sale, în special modificările aduse articolului 41 din Legea 7/1996 care la alineatul (stabilește că, în cadrul înregistrării sporadice, persoana interesată poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în următoarele cazuri:

 • pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora;
 • pentru imobilele înscrise în cărţile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
 • pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate în zonele foste cooperativizate şi înscrise în cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
 • pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condiţiile art. 13 alin. (15);
 • pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, în cadrul procedurii de expropriere în condiţiile art. 411.”

Cu ocazia acestei întâlniri, prefectul județului Alba, dl. Nicolae Albu, le-a adus la cunoștință primarilor că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, la data 17.11.2021, H.G.nr.1291/ 2021 potrivit căreia, în perioada 19-26 nov.2021, apicultorii pot depune la A.P.I.A cereri de acordare a ajutorului de minimis. În acest sens, le-a adresat solicitarea de a informa apicultorii din UAT-urile județului Alba cu privire la prevederile legislative și modalitatea de solicitare și acordare a ajutorului de la bugetul de stat.

Prin participarea reprezentanților tuturor primăriilor invitate s-a arătat interesul crescut pentru organizarea și pe viitor a unor astfel de ședințe de lucru care au evidențiat problemele concrete cu care se confruntă primarii la nivel de U.A.T și măsurile ce se impun a fi luate pe viitor pentru a veni în sprijinul lor.

Publicitate

Curier Județean

Pensia anticipată și angajarea ulterioară la privat nu se împacă cu socotelile statului. Explicațiile noului ministru al Muncii

Publicat

în

Pensia anticipată și angajarea ulterioară la privat nu se împacă cu socotelile statului. Explicațiile noului ministru al Muncii: „Așa e legea”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a încercat să explice vineri, 3 decembrie, ce pierderi ar avea statul dacă ar ridica interdicția care prevede că persoanele care se pensionează anticipat nu se mai pot angaja la privat.

”La un moment dat se punea problema, și e și acum problema, că cei care mai au cinci ani până la vârsta de pensionare sunt în categoria celor greu angajabili. S-a pus la dispoziția acestor oameni, că Legea pensiilor vorbește de două condiții îndeplinite cumulativ – lucru care nu e doar în România – când ieși la pensie la limita de vârstă: vârsta standard de pensionare și cel puțin stagiul minim de cotizare. Pentru acele persoane care au stagiul complet, dar n-au îndeplinit vârsta standard, s-a introdus în lege această posibilitate de pensionare anticipată, că sunt cei în categoria celor greu angajabili. E o măsură de protecție socială pentru ei: nu au vârsta standard de pensionare, mai au cinci ani până atunci și nu-și găsesc serviciu. Pensionarea anticipată în sine nu e pensia instituită prin lege, e o excepție la limita de vârstă”, a explicat vineri seară, într-o intervenție telefonică la B1 TV, după ce a fost întrebat care este ”filosofia pensionării anticipate.”

Electrica Furnizare Discount

În legătură cu interdicția care îi vizează pe cei care s-au pensionat anticipat, ministrul Muncii a spus: ”Eu văd asupra unor probleme poziționări diferite. Când vorbim de cei care se pensionează mai devreme, (întrebăm) de ce le dăm dreptul să se pensioneze mai devreme… Au fost discuții în spațiul public. Acum că de ce nu-i pensionăm mai devreme… Îi pensionăm mai devreme, dar până la limita vârstă standard de pensionare are interdicția de cumul pensie cu salariu, că e o pensie anticipată, e o excepție de la pensie”.

Întrebat dacă reangajarea lor nu ar fi un câștig pentru stat, ținând cont că ar plăti contribuții, Budăi a răspuns: ”Cuvântul ”anticipat” vă spune ceva? Acum poate n-ar trebui chiar să vă lămuresc pe dvs, eu vă spun cum e legea.

De ce o persoană care a lucrat toată viața la privat să-i interzicem după pensionare să lucreze la stat? Că cumulează două venituri. E corect așa?”.

După ce moderatorul emisiunii a subliniat că pensionarul la limită de vârstă avea interdicție de angajare la stat, nu la privat, și că am acceptat ca la pensii să nu mai poți fi angajat la stat prin argumentul ca de la stat să nu vină două surse, Budăi a răspuns. ”Deci e un pensionar care toată viața a lucrat la privat, de ce după 65 de ani n-ar putea să aibă pensie și să se angajeze la stat?

Pensia e bazată pe contributivitate.”

În cadrul discuției, după ce moderatorul i-a cerut ministrului să anuleze interdicțiile, astfel încât persoanele care se pensionează la limită de vârstă să se poată anagaja la stat și să-și păstreze și pensia, dar și cei care pensionează anticipat să se angajeze la stat și să-și păstreze și pensia, acesta a anunțat că are o ședință și nu mai poate continua explicațiile.

sursa: ziare.com

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Daia Română, posesor al unui mandat de executare pentru conducere fără permis, REȚINUT de polițiști. A ajuns după gratii

Publicat

în

Bărbat din Daia Română, posesor al unui mandat de executare pentru conducere fără permis, REȚINUT de polițiști. A ajuns după gratii

Un bărbat de 56 de ani, din Daia Română, a fost depistat și reținut de polițiștii din Alba, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii, pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis.

La data de 2 decembrie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au depistat și reținut un bărbat, de 56 de ani din comuna Daia Română, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Sebeș.

Electrica Furnizare Discount

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 8 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis.

Condamnatul a fost depus la Penitenciarul Aiud în vederea executării pedepsei.

Citește mai mult

Curier Județean

Idei de CADOURI pentru Moş Nicolae. Vezi ce daruri poţi alege pentru copilul tău de Sfântul Nicolae 2020

Publicat

în

Decembrie este luna cadourilor, iar copiii, în mod deosebit, sunt cei care aşteaptă cu sufletul la gură suprizele pe care le vor primi. Moş Nicolae va trece în noaptea de marți spre miercuri pe la copiii cuminţi care şi-au pregătit ghetuţele, însă şi ceilalţi membri ai familiei vor fi răsplătiţi de Moş Nicolae.

Sfântul Nicolae, cel mai cunoscut sfânt al Bisericii Ortodoxe, este sărbătorit pe 6 decembrie. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moş Nicolae, aşa cum mai este cunoscut sfântul în ţara noastră, aduce daruri la copiii care au fost cuminţi şi o nuieluşă pentru cei care au fost neascultători.

Citește și: mesaje de Mos Nicolae

Electrica Furnizare Discount

Copiii cu vârsta între 0-4 ani

Ei bine, nu trebuie să îți faci griji! Copilul este prea mic și sigur nu își va aminti ce i-ai cumpărat de primul 6 decembrie petrecut împreună. În schimb, îi poți face o felicitare în fiecare an, hand made, și să o pui deoparte pentru a i le arăta atunci când va fi mai mare. Așa îi vei arăta că în viață nu contează doar bunurile materiale.

Citește și:  Cadouri de Moș Nicolae pentru iubit. Idei de surprize pentru el

Copiii cu vârsta între 4-7 ani

E vârsta la care copilul se joacă și vrea din ce în ce mai multe jucării. Pe lângă dulciuri, cumpără-i o jucărie. Îi poți oferi jucarii din lemn, cărticele, figurine cu Hello Kitty, seturi de figurine Lego sau plastilină.

Copiii cu vârsta între 7-14 ani

În această perioadă, copilul începe să meargă la școală și să învețe din ce în ce mai multe lucruri noi. Ajută-l! De Moș Nicolae îi poți cumpăra o carte sau un manual la materia la care nu se pricepe. El trebuie să știe valorile impuse de această sărbătoare și că Moș Nicolae oferă cadouri doar copiilor ascultători, care învață bine. Bineînțeles, în ghetuțe mai ai loc și pentru dulciuri și fructe, cutiuţe muzicale, seturi de construcții, avion de jucărie, trenuleţe, trotinete sau role.

Citește și: Cadouri de Moș Nicolae pentru iubită

Copiii cu vârsta între 14-20 ani

Deși după această vârstă nu mai există credință în existența lui Moș Nicolae, poți păstra tradiția. De-acum trebuie să fii atentă la ceea ce își dorește el. Subtil, vorbește cu el și vezi ce ar vrea să își cumpere. Poți opta pentru jocuri video, puzzle sau haine.

Tinerii cu vârsta peste 20 de ani

Îl poți ajuta în cariera pe care și-a ales-o. Cumpără-i un laptop – majoritatea locurilor de muncă din ziua de azi se învârt în jurul tehnologiei. Plătește-i niște cursuri pe care vrea să le urmeze sau orice altceva l-ar putea ajuta să își construiască cariera la care visează. E important să știe că îi ești alături și așa veți păstra tradiția acestei sărbători.

Citește și: mesaje de Sfântul Nicolae

Seara în care vine Moș Nicolae este una sfântă și promovează modestia, credința și ascultarea față de părinți. Nu scoate foarte mulți bani din buzunar, mai ales că vine și Crăciunul, iar atunci va trebui să cumperi alte cadouri.

Spor la cumpărături!

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare