Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Economie

FOTO: Peste 140 de discuții de afaceri și posibile colaborări româno-germane au fost stabilite la Alba Iulia

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Schimbul de bune practici și diseminarea unor rezultate de succes în domeniul dezvoltării centrelor de afaceri, dar și al activității IMM, au reprezentat temele principale ale Misiunii economice desfășurate, în perioada 13-15 octombrie 2014 în județul Alba, de reprezentanții mediului de afaceri din județul Prignitz – Landul german Brandenburg. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru şi Consiliul Judeţean Alba, în colaborare cu Reprezentanța Landului Brandenburg în Regiunea Centru și Consiliul de Dezvoltare Economică Brandenburg, partener Enterprise Europe Network, au fost organizatorii acestei misiuni economice.

Peste 40 de persoane, reprezentanți ai administrației publice locale și ai mediului de afaceri din Regiunea Centru, alături de membrii misiunii economice, au participat la o Conferință internațională, în prima zi a manifestărilor, ulterior având loc întâlniri bilaterale pe diverse domenii de interes reciproc. În cadrul inițial s-a discutat despre sprijinul administrației pentru dezvoltarea afacerilor, despre posibilitățile de colaborare între firmele germane și române, dar și despre sprijinul și transferul de bune practici, pentru ca firmele românești să atragă mai eficient fonduri europene pentru dezvoltarea afacerilor.

Membrii misiunii economice germane au participat apoi la întâlniri de lucru cu parteneri economici în domeniul turismului, al afacerilor din gastronomie, al prelucrărilor metalice, al logisticii și cel al plasării forței de muncă, dar și în domeniul bancar și al investițiilor. O atenție deosebită a fost acordată vizitelor de documentare ale germanilor la companii din Transilvania ce activează în domeniul prelucrărilor metalice, în gastronomie, sau vinificație, precum și în industria de prelucrare a cărnii. Practic, experții ADR Centru au gestionat 12 vizite la diferite obiective social-economice din Regiunea Centru, dar și din Regiunea Nord-Vest. În cadrul acestor vizite, din zilele de 13, 14 și 15 octombrie 2014, au avut loc 144 discuții bilaterale între cei 10 membri ai delegației germane și reprezentanții a 40 de firme și organizații românești. Cele mai solicitate domenii de lucru au fost formarea profesională, precum și domeniul turismului și al gastronomiei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ziua de 14 octombrie pentru mine a fost o zi foarte productivă, fiindcă am reușit să mă întâlnesc cu 3 companii (Industria Sârmei Câmpia Turzii SA, MG TEC GRUP SA Dej și DAN STEEL GROUP Beclean SA) din domeniul prelucrărilor metalice. Compania pe care o reprezint, WDM Wolfshagen, are ca domeniu de activitate procesarea de sârmă, iar în urma vizitelor efectuate doresc sa îmi lărgesc gama de furnizori. Ceea ce am văzut azi m-a impresionat foarte mult, pentru că două dintre companii au utilaje foarte performante de prelucrare a sârmei și oferă o calitate foarte bună a produselor. În urma negocierilor ulterioare pe care le vom avea, am încrederea, că în cel mai scurt timp posibil am să încep o colaborare cu una dintre aceste companii”, a declarat domnul Ernst Hüffmeier, reprezentant al firmei WDM Wolfshagen, membru al delegației germane

Acest gen de vizite de afaceri au fost demarate în 2007, în decursul timpului mulți investitori germani fiind convinși de oportunitățile românești să-și dezvolte operațiunile și în Regiunea Centru. Este important faptul că mai multe firme au identificat resurse umane din județul Alba, dar și din celelalte județe ale regiunii, care pot fi pregătite și utilizate chiar în România, pe baza capitalului german. Pe de altă parte, în delegația germană au fost prezenți specialiști în domeniul calificării forței de muncă, interesați de dezvoltarea de parteneriate pentru accesarea fondurilor europene în vederea specializării angajaților români. Din acest punct de vedere, un real interes a fost suscitat de modelul german preluat la Școală Profesională Germană din Alba Iulia, unde s-a discutat despre oportunitatea de pregătire a unor proiecte prin programul Erasmus+.

Noi încercăm permanent, prin organizarea acestui gen de misiuni economice, în special cu partenerii noștri germani, să acordăm un sprijin eficient firmelor românești, mai ales celor care sunt membre ale rețelei Enterprise Europe Network. În Regiunea Centru sunt foarte mulți investitori germani, județul Alba fiind unul dintre cele ce atrage fonduri private importante, în special în domeniul automotive. Acum se pune problema dezvoltării acestei colaborări, prin diversificarea domeniilor în care investesc germanii. Vrem să aducem resurse financiare în industria alimentară, în turism, în vinificație, în domenii care se dezvoltă la noi în zone rurale sau mai puțin industrializate. Dar noi avem totuși o mare problemă cu resursele umane, deoarece investitorii sunt exigenți și au nevoie de specialiști. Aceștia pot fi pregătiți în centre de formare realizate după model dual german și, până la urmă, dacă acești oameni vor alege să lucreze în Germania sau în România este un câștig pentru societate. Aici intervin celelalte aspecte socio-economice, susținute de noi prin alte programe, inclusiv de investiții din fonduri europene, ca să rămână cât mai mulți în România și să contribuie la dezvoltarea țării noastre”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru

Misiunile economice cu partenerii germani sunt organizate de ADR Centru sub egida Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea de sprijin pentru afaceri și inovare din Europa, și au scopul de a facilita realizarea de contacte și stabilirea de parteneriate de afaceri între companiile străine și companiile din Transilvania, dar şi realizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii din domenii similare. Partenerii germani au fost impresionați de dezvoltarea firmelor românești și de sprijinul acordat de Enterprise Europe Network, care le ajută să-și îmbunătăţească gama de servicii pe care le oferă. EEN aduce o nouă perspectivă asupra evenimentelor de tip misiune economică, generată atât de creşterea vizibilităţii acestora şi a posibilităţilor de dezvoltare de cooperări cu alte companii din străinătate, dar şi de varietatea serviciilor care pot fi oferite prin colaborarea cu alte organizaţii.

[nggallery id=2456]


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Comuna Noșlac, județul Alba, anunță finalizarea proiectuluiÎmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac, cod MySMIS 144600, realizat în baza contractului de finanțare nr.215/233t/19.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății informaționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Proiectul a fost finanțatprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,Axa prioritară 4, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line.

Valoarea totală a proiectului: 217.408,65 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 188.720,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unității de învățământ de pe raza comuneiNoșlac, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitiveelectronice.

Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

– 114 elevi și 15 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

– 1 unitate de învățământ de pe raza Comunei Noșlac dotată cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condițiidesfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Perioada de implementare:19.07.2021–19.10.2022.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună !

 

Date de contact beneficiar:         

                                                                                                                       Comuna Noșlac,

str. Principală, nr. 78,  județul Alba, România

tel.0258889101, fax.0258889101


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

rlucian

Publicat

în

De

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea