Florin Roman, deputat PNL: PSD a organizat un nou concurs cu iz de corupție

Un șir interminabil de abuzuri și ilegalități dovedesc modul în care Inspectoratul Școlar Alba și un director cu carnet de partid PSD au organizat concursuri pentru ocuparea unor posturi vacantate în perioada de tristă guvernare PSD.

Iată un caz-școală, care este cu atât mai grav cu cât beneficiarul locului de muncă este un ales local din Municipiul Aiud (Danciu Ionela Mariana, mereu aproape de PSD).

ELIT

1. În luna august 2019 se vacantează postul de administrator de patrimoniu de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, ca urmare a unei presiuni asupra celui care deținea postul. E de la sine înțeles că doar cei interesați de rezultatul viitorului concurs puteau să exercite presiuni.
2. Întreaga procedură legală de organizare a concursului este ignorată de către directoarea Simona Lazăr (consilier local PSD), aceasta încălcând următoarele prevederi legale:

ART. 91 din LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011

– (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
– (2) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.
​​
ART. 96 din LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011

– ​ (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
– ​ (3) Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. La sedintele consiliului de administratie participa de drept reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din unitatea de invatamant, cu statut de observatori
– ​ (7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
– ​​i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;

ART. 97 din LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011

– (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are
obligaţia cunoaşterii limbii respective. În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective. În aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
– (2) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:
– g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;

ART. 15 din ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (actualizat) pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

– (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
– ​ ll) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii;

3. În fapt, s-a întâmplat următorul lucru: directoarea Simona Lazăr s-a substituit Consiliului de Administrație al școlii și a organizat, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Alba, și deplina încălcare a legii concursul în cauză.

Flagrant este că Inspectoratul Școlar care a desemnat doi membri în comisia de concurs nu a verificat nici o secundă legalitatea procedurii și nu a solicitat documentele obligatorii pentru organizarea unui astfel de concurs. Practic a participat la înfăptuirea unei ilegalități.

La fel de flagrant este faptul că deși concursul este comunicat public din 6 septembrie 2019 comisia, calendarul, bibliografia și condițiile de înscriere, nu au fost aprobate de Consiliul de Administrație al școlii. Dovadă sunt procesele verbale ale Consiliului de Administrație.

Recapitulând, doamna director a decis singură sau împreună cu Inspectoratul Școlar Alba comisia de concurs, calendarul, bibliografia și condițiile de înscriere. Colac peste pupăză, postul este transformat din studii medii în studii superioare fără o cerere formulată în acest sens de Consiliul de Administrație al liceului, singurul îndreptățit. Devine evident că postul se conturează după chipul și asemănarea unui candidat care trebuia să câștige concursul.

4. Absolut din întâmplare, în ședința Consiliului Local Aiud din 26 septembrie 2019, consilierul local chipurile independent cere în mod insistent să fie membră în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud pentru că este „locul meu”. Precizăm că în anul școlar 2018 – 2019 fericita câștigătoare a concursului a fost de asemenea membra Consiliului de Administrație din aceeași unitate de învățământ.

5. Proba scrisă a concursului are loc în data de 30 septembrie 2019 și ca prin minune, deși sunt doi candidați, candidatul care obține punctajul necesar este fix consilierul local Danciu Ionela Mariana.

6. Lăsând deoparte încălcările grosolane de legislație înfăptuite de directoarea cu carnet PSD, este inadmisibil ca membrii comisiei de concurs să accepte dosarul unei persoane care este membru în Consiliul de Administrație al școlii, Consiliu care organizează conform Legii 1/2011 toate concursurile pentru personalul auxiliar și nedidactic. Dosarul acesteia trebuia respins, iar candidata nu avea dreptul să participe la concurs.

​Tocmai această înșiruire de fapte ne dă de gândit și face să transpară o cârdășie cu iz de corupție. Prea se potrivesc toate.

7. Ca și când nu ar fi fost destul, directoarea unității de învățământ încheie contract de muncă fără a valida rezultatele concursul în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. Dându-și seama de grava încălcare a legii, directoarea încearcă să se spele pe mâini cerând validarea rezultatelor concursului în data de 15.10.2019, deși contractul de muncă era deja încheiat demult.

8. Cum era și firesc, Consiliul de Administrație constată ilegalitățile și nu validează rezultatele concursului, solicitând directoarei să procedeze la desfacerea contractului de muncă și hotărând reluarea procedurilor pentru ocuparea postului.

9. Nici până în prezent directoarea unității de învățământ nu a dus la îndeplinire decizia Consiliului de Administrație, inventând tot felul de pretexte.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...