Expoziţie de animale cu vânzare prin licitaţie la Drâmbar – comuna Ciugud

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba organizează, împreună cu Consiliul local Ciugud şi Asociaţiile crescătorilor de bovine din judeţul Alba „Expoziţia de animale cu vânzare prin licitaţie” şi vă invită să participaţi la acest eveniment, ce va avea loc în cadrul târgului tradiţional de animale din localitatea Drîmbar, comuna Ciugud, judeţul Alba în data de 4.12. 2010.
La prima ediţie, ce va fi organizată în localitatea Drîmbar vor fi prezenţi crescători de animale din zonă şi nu numai cât şi alte firme şi persoane fizice şi juridice ce au ca obiect de activitate colectarea de tineret bovin.
REGULAMENT DE ORGANIZARE PENTRU LICITAŢIA ANIMALELOR
În vederea îmbunătăţirii valorificării animalelor din judeţul Alba se organizează licitaţia acestora (bovine şi ovine) în târguri organizate, în centrele de comună cu tradiţie în vânzarea animalelor, respectiv oraşul Teiuş şi comuna Ciugud.
Pentru buna desfăşurare a acestei acţiuni se propune următorul regulament:
1. Se pot licita următoarele specii de animale:
a. Bovine – toate categoriile
b. Ovine – oi adulte şi miei
c. Cabaline.
2. Pot participa la licitaţie proprietarii de animale:
a. Persoane fizice
b. Persoane juridice.
3. Animalele supuse licitaţiei trebuie să fie identificate prin crotaliere.
4. Proprietarii de animale vor avea următoarele documente pentru fiecare animal:
a. Paşaportul animalului
b. Formularul de mişcare a fiecărui animal, eliberat de medicul veterinar de circumscripţie sanitar – veterinară din raza lui de activitate.
5. Animalele supuse licitaţiei vor fi introduse în sectorul de licitaţie pe intrarea principală unde vor fi verificate documentele de însoţire şi vor fi examinate din punct de vedere sanitar-veterinar de către medicii veterinari
6. Animalele vor fi cântărite, înregistrate cu numărul crotalului, cu un număr de participare (ordine) la licitaţie, imprimat pe o crupă; se va înregistra de asemenea numele şi prenumele proprietarului. Aceste date vor fi înregistrate electronic în calculator.
7. După aceste operaţiuni animalele vor fi legate în zona de aşteptare în ordinea în care au fost înregistrate.
8. După ce animalele au fost duse în zona de aşteptare, urmează un interval de timp de 1-2 ore în care cumpărătorii vor vizita animalele. Se vor documenta asupra rasei, vârstei şi altor calităţi privind animalele supuse vânzării prin licitaţie.
9. Potenţialii cumpărători ai animalelor expuse la licitaţie se înregistrează (numele şi prenumele pentru persoane fizice, precum şi denumirea persoanelor juridice) la spicher.
10. Cumpărătorii înregistraţi vor primi o paletă numerotată şi vor depune o garanţie de 500 lei, garanţie ce va fi restituită odată cu predarea paletei. In cazul în care cumpărătorul nu respectă regulamentul de organizare pentru licitaţia animalelor, garanţia depusă nu va fi restituită şi se va face venit la bugetul autorităţii publice locale pe teritoriul căreia se desfăşoară evenimentul.
11. Potenţialii cumpărători deţinători de paletă vor lua loc în tribuna amenajată.
12. Spicher-ul anunţă începerea licitaţiei şi va prezenta: proprietarul animalului, numărul de ordine şi greutatea animalului. De asemenea spicher-ul anunţă preţul de pornire pentru animalul prezentat. Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel stabilit de proprietarul animalului.
13. Pasul de strigare în plus sau minus este de 20 lei (RON).
14. După stabilirea cumpărătorului, acesta va prelua animalul şi va achita pe loc vânzătorului valoarea animalului stabilită prin licitaţie.
15. Animalele nelicitate vor fi scoase din zona unde s-a organizat licitaţia.
16. În spatele zonei de licitaţie se va amenaja un spaţiu de parcare pentru mijloacele de transport ale cumpărătorilor.
17. Cumpărătorii vor face transcrierea animalelor la personalul sanitar-veterinar.
Pentru buna desfăşurare a activităţii de licitaţie, înregistrarea animalelor şi controlul sanitar-veterinar va începe la orele 7,00. Pentru cumpărătorii care au achiziţionat un număr mai mare de animale se vor asigura boxe pentru staţionarea animalelor înainte de a fi încărcate în mijloacele de transport.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419