Experiența municipiului Alba Iulia în absorbția de fonduri europene, reper pentru POR 2014-2020: Mircea Hava a transmis zece recomandări pentru simplificarea procedurilor

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

În contextul întâlnirii pe care primarul Mircea Hava a avut-o ieri la Alba Iulia, dar și motivat de organizarea Ședinței Comitetului de Monitorizare al POR 2014-2020 la care participă reprezentanții MDRAPFE, reprezentanții Autorităților de Management al Programelor Operaționale, reprezentanții Comisiei Europene precum și membrii CMPOR, Municipiul Alba Iulia a redactat o adresă care cuprinde o serie de recomandări cu scopul de a simplifica și ajusta favorabil procedurile din cadrul POR 2014-2020.

Elementele de analiza concluzionate in aceasta adresa se regasesc la nivelul tuturor beneficiarilor, pe mai multe profilouri de finantare, fiind îndreptate către zonele de risc. Demersul ar putea înlătura unele neajunsurui întâmpinate de beneficiari, având în vedere apropierea apelurilor de proiecete care vor fi lansate, dar și în situația celor lansate în POR 2014-2020.

USR - Alegeri parlamentare 2020

”Deschiderea și disponibilitatea de acum a „europenilor” ne dau motive reale să fim optimiști, să credem că și scriptele dar și oamenii au mai evoluat și că, așa, toată lumea va iesi în câștig. Față de perioada de implementare trecută, parcursă la limită, cu sabia deasupra capului și cu biciul corecțiilor folosit în exces ( de cele mai multe ori nemotivat), acum suntem ascultați, ni se cer păreri și recomandări și mă bucur că e așa, pentru că noi, aplicanții și utilizatorii de fonduri europene, știm cel mai bine cu ce probleme ne-am confruntat, care ar fi putut evitate și cum se pot îmbunătăți lucrurile. Mă bucur că s-a înțeles asta și la nivelul cel mai mare și că au văzut și dânșii că, dacă vrei să finanțezi un proiect mare și de succes, mai vii, din când în când, și la fața locului, nu se poate evolua doar „din taste”, a declarat Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia.

Lista recomandărilor, înmânată de către Mircea Hava:

– Salarizarea personalului din Unitățile de Management de Proiect și din Autoritățile Urbane, în mod explicit a personalului contractual și funcționarilor publici, constituite de beneficiari ai contractelor POR, să fie declarată cheltuială eligibilă în limita unui procent care să nu poată depăși o valoare din totalul cheltuielilor eligibile. Exemplu, maxim 5% din bugetul de proiect.

– Constituirea unui grup de lucru pentru standardizarea și predefinirea unor proceduri, modele de fișe de date, caiete de sarcini, declarații etc., care să poată fi folosite de beneficiari în desfășurarea achizițiilor publice din contractele POR. Grupul de lucru ar trebui coordonat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice și să reunească specialiștii în achiziții publice din AM, Autoritatea de Audit, OI-uri, reprezentanții administrației publice locale, practicieni privați etc

– Certificarea ANAP și desemnarea de către Autoritatea de Audit a sistemelor de management și control ale acestei instituții, alături de cele ale AM-urilor/OI-urilor.

– Transparentizarea procedurilor de control, dar și exercitarea unui rol de prevenție al Autorității de Audit, atât în ceea ce privește relația acestei instituții cu AM/OI, cât și cu beneficiarii.

– Adoptarea contractelor FIDIC în implementarea proiectelor de lucrări finanțate prin POR.

– Responsabilizarea legală, contractuală, financiară etc a AM/OI, pentru întârzierea plăților sau prejudicii provocate beneficiarilor demonstrate și judecate definitiv și irevocabil.

– Instituirea unui Registru Unic de Control care să fie utilizat de către toate instituțiile care dețin dreptul să verifice contractele beneficiarilor.

– Publicarea pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene a tuturor sentințelor definitive, motivate de completele de judecată, care au avut pe rol procese determinate de implementarea unor proiecte cu fonduri europene.

– Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene în sensul în care aplicarea efectivă a corecțiilor financiare să fie dispusă de AM/sau nu, doar după o sentință definitivă și irevocabilă a instanțelor de judecată.

– Flexibilizarea condițiilor de conformitate administrativă și eligibilitate concomitent cu simplificarea depunerii de proiecte, dar și volumului de documente suport pentru implementarea acestora.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419