Elevi din Alba Iulia și Blaj, implicați în proiecte europene pentru promovarea învățământului profesional și tehnic

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare, în ședința din luna noiembrie, un proiect de hotărâre, finanțat de Comisia Europeană, care vizează promovarea învățământului profesional și tehnic.

Proiectul se numește „TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare şi cooperare în VET” și este  selectat spre finanţare în cadrul Programului Erasmus+, KA202 Parteneriate strategice în domeniul formare profesională VET, în valoare totală de 190.225,00 euro, finanțat în proporție de 100% de Comisia Europeană. Bugetul alocat partenerului Consiliul Judeţean Alba este de 20.020 euro.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Obiectivul general al proiectului este creşterea atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) pentru elevi şi părinţi, prin elaborarea unei strategii eficiente de promovare şi

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

orientare a elevilor în carieră, astfel încât numărul elevilor care optează pentru ÎPT în zonele de provenienţă ale şcolilor partenere în proiect, să crească cu 5%, în intervalul 2017-2019 (perioada derulării proiectului).

Proiectul vizează în principal: îmbunătăţirea competenţelor profesorilor implicaţi în proiect, în vederea consilierii şi orientării în carieră a elevilor şi promovării ÎPT; creşterea motivaţiei elevilor pentru orientarea către ÎPT printr-o cunoaştere activă a specificului meseriilor şi printr-o informare completă privind traseul educaţional şi profesional; dezvoltarea unei colaborări continue şi coerente între şcoală – mediu de afaceri – autorităţi publice locale prin crearea unui program de acţiune comun în vederea creşterii atractivităţii ÎPT.

În cadrul proiectului, Consiliul Judeţean Alba răspunde de realizarea şi implementarea Planului de acţiune pentru creşterea atractivităţii ÎPT, dezvoltat în cooperare şcoală – mediu deafaceri – autorităţi publice locale, de organizarea întâlnirilor transnaţionale de proiect din România, alături de ISJ Alba, de realizarea ultimului newsletter al proiectului, contribuind la implementarea activităţilor proiectului, la obţinerea rezultatelor şi diseminarea acestora la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

Valoarea totală a proiectului este de 190.225,00 euro și este finanţat în proporţie de 100% de Comisia Europeană, iar bugetul alocat partenerului Consiliul Judeţean Alba este de 20.020,00 euro.

Consiliul Judeţean Alba va implementa proiectul în cadrul unui consorţiu multiorganizaţional format din 8 parteneri din 3 ţări europene (România, Germania şi Italia).

Solicitantul şi coordonatorul parteneriatului este Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, iar din România partenerii sunt Colegiul Tehnic ”Alexandru Domşa” şi Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj.

Activităţile principale prevăzute în proiect sunt:

– Întâlniri, workshopuri cu toţi actorii implicaţi în domeniul ÎPT (elevi, părinţi, agenţi economici, şcoli, autorităţi locale) în vederea stabilirii de acţiuni comune care să vizeze dezvoltarea ÎPT şi o mai bună comunicare a şcolilor tehnologice cu agenţii economici; în vederea asigurării unei mai bune cunoaşteri a agenţilor economici din judeţ, a meseriilor, a traseului educaţional şi profesional;

– Realizarea unui Ghid de consiliere vocaţională, adresat profesorilor, formatorilor, experţilor, managerilor, factorilor de decizie din domeniul ÎPT în vederea facilitării orientării şi consilierii vocaţionale a elevilor şi tinerilor în acest domeniu;

– Realizarea unui notebook al meseriilor;

– Realizarea unui e-book cu poveşti de succes ale absolvenţilor de ÎPT din fiecare ţară participantă la proiect;

– Realizarea unui site al proiectului care va cuprinde şi un muzeu virtual care va cuprinde pagina meseriilor, imagini ale produselor realizate de elevi, proiecte pentru certificarea competenţelor, un istoric al meseriilor, evoluţia tehnologică şi utilajele utilizate de-a lungul timpului;

– Realizarea unui Plan de acţiune pentru creşterea atractivităţii ÎPT, elaborat în cooperare şcoală

– mediu de afaceri – autorităţi publice locale;

– Activităţi de formare pe termen scurt pentru profesori, formatori, experţi, manageri, factori de decizie din domeniul ÎPT, în vederea schimbului de bune practici în domeniul promovării şi dezvoltării ÎPT.

Prin implementarea acestui proiect se va interveni asupra cauzelor care generează lipsa de atractivitate a învăţământului profesional şi tehnic prin generarea unei schimbări de atitudine faţă de acest domeniu atât la nivelul elevilor şi părinţilor cât şi la nivelul şcolilor şi altor factori implicaţi în formarea profesională VET. Pe termen scurt se urmăreşte creşterea numărului elevilor care se orientează spre ÎPT, iar pe termen mediu şi lung se urmăreşte eficientizarea marketingului aferent domeniului ÎPT utilizat de şcoli, firme, autorităţi publice cu responsabilităţi în domeniul pregătirii forţei de muncă.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419