Rămâi conectat

Curier Județean

Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră pentru șase ocoale din județ . Licitația de peste 1250000 lei, lansată în SEAP

Ziarul Unirea

Publicat

în

Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră pentru șase ocoale din județ . Licitația de peste 1250000 lei, lansată în SEAP

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva RA, prin Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră și servicii de transport bușteni, conform caietului de sarcini, pentru ocoalele silvice Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Valea Ampoiului și Valea Arieșului, cu o valoare totală estimată a contractului de 1258041.78 lei. Licitația a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la data de 1 iunie 2022.

Loturile și partidele ce fac obiectul contractului de achiziție de exploatare forestieră și transport bușteni:

1. OS Aiud Partida 118 VL. Neaului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:21.584,50 RON
2. OS Aiud Partida 73 Vl Alba
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.697,00 RON
3. OS Aiud, Partida 101 Vidolm
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:7.915,00 RON
4. OS Alba Iulia, Partida 95 Runcul Rau
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:23.829,00 RON
5. OS Alba Iulia, Partida 115 Bucium Sat
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:81.256,00 RON
6. OS Alba Iulia, Partida 82 Izbita
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:69.941,00 RON
7. OS Alba Iulia, Partida 93 Rosioara
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:93.174,00 RON
8. OS Blaj, Partida 444, 446, 447 Prigoana
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:168.759,41 RON
9. OS Cugir Partida 888 Babuia
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:3.099,39 RON
10. OS Cugir, Partida 980 Vl Guserii
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:7.369,08 RON
11. OS Cugir Partida 1103 Negovanu-Cugere
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:29.429,05 RON
12. OS Cugir, Partida 1139 Molivis
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:17.931,43 RON
13. OS Vl Ampoiului Partida 139 Lascior
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:45.960,35 RON
14. OS Vl Ampoiului, Partida 140 Galati
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:49.531,69 RON
15. OS Vl Ariesului Partida 60 Leas
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.121,52 RON
16. OS Vl Ariesului, Partida 299 Picioragu
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:24.906,75 RON
17. OS Vl Ariesului Partida 355 Pr Boldas
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:15.692,03 RON
18. OS Vl Ariesului, Partida 356 Preluci
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:4.695,36 RON
19. OS Vl Ariesului Partida 361 Curcubata
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:4.658,52 RON
20. OS Vl Ariesului, Partida 369 Pr Batranei
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:13.453,05 RON
21. OS Vl Ariesului Partida 374 Costinesti
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:18.676,33 RON
22. OS Vl Ariesului, Partida 376 Valea Mare
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:1.361,35 RON
23. OS Vl Ariesului Partida 377 Smida
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:21.025,88 RON
24. OS Vl Ariesului, Partida 378 Pr. Santuri
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:13.293,07 RON
25. OS Vl Ariesului Partida 385 Trifesti
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.094,59 RON
26. OS Vl Ariesului, Partida 357 Pr. Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:12.465,32 RON
27. OS Vl Ariesului Partida 358 Pr Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:35.894,93 RON
28. OS Vl Ariesului, Partida 360 Pr. Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:119.576,81 RON
29. OS Vl Ariesului Partida 370 Pr Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:38.286,01 RON
30. OS Vl Ariesului, Partida 371 Preluca
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:22.038,41 RON
31. OS Vl Ariesului Partida 372 Pr Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:60.964,77 RON
32. OS Vl Ariesului, Partida 362 Micoaia
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:33.549,70 RON
33. OS Vl Ariesului Partida 363 Micoaia
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:28.261,66 RON
34. OS Vl Ariesului, Partida 364 Fundul Micoaiei
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:25.143,20 RON
35. OS Vl Ariesului Partida 365 Fundul Micoaiei
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:34.989,31 RON
36. OS Vl Ariesului, Partida 366 Curcubata Mare
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:47.470,61 RON
37. OS Vl Ariesului Partida 367 Curcubata Mica
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:16.600,77 RON
38. OS Vl Ariesului, Partida 368 Curcubata Mica
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:20.344,93 RON

Elit - Gustul Desăvârșit

Condiții de participare:

1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta să solicite ofertantului unic, sau ofertantului împreună cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative:

a) Certificate constatatore din care să reiasă lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) valabile la momentul prezentării acestora. Obs.: operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

c) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 60 DIN LEGEA 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt urmatoarele: Boariu Gheorghe Dan, Balasa Ion, Trif Elena Simona, Galdau Ilie Petru, Bistrae Petru Roba, Andrei Simona Cristina, Ervin Schlesinger, Gazda Viviana.

Cerința nr. 1 : Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentaţie (exploatare și transport). Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv. Modalitatea de îndeplinire: Inițial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului unic, sau ofertantului împreuna cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de către Oficiul National al Registrului Comerțului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului – servicii de exploatare și serviciu de transport, trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC. NOTĂ: În lipsa înregistrării la ONRC (persoane fizice române, persoane fizice / juridice străine), sunt acceptate documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare / apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului.
Justificarea alegerii cerinței: Cerința a fost impusă în virtutea art. 173 din Legea 98/2016.

Cerința nr. 2: Operatorii economici trebuie să aibă dreptul de a presta serviciile prevazute în prezenta documentație – conform art. 62, pct. 2 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, care precizează ca “Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național”. Modalitatea de îndeplinire: Initial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), în care ofertanții vor specifica numărul atestatului și capacitate de exploatare rămasă disponibilă conform Certificatului de atestare în exploatare (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție). Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta Certificatul de atestare/reatestare, eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestiera. Din acesta trebuie să rezulte că ofertantul/candidatul are capacitate de exploatare rămasă disponibilă, pentru volumul licitat, deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform Ord. 1106/2018 pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră”. Informatiile cuprinse în Certificat trebuie sa fie reale/valabile la data de prezentare a acestuia. Atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se face în baza Ord. 1106/2018, respectând criteriile menționate la Capitolul IV – ”Criteriile de Atestare”, și se face la solicitarea operatorilor economici, care au posibilitatea de suplimentare a volumului aprobat daca îndeplinesc toate criteriile de atestare și în termenele specificate de Comisia de atestare. Nerespectarea prevederilor privind volumul de masă lemnoasă aprobat pe Certificat atrage sancțiuni, conform art. (22) din ordinul sus menționat.

NOTA. În lipsa atestării pentru activitatea de exploatare forestieră (persoanele fizice române, personae fizice/juridice străine), sunt acceptate documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Justificare: Se solicită această atestare, deoarece numai operatorii econimici atestați pot presta aceste servicii. Cerința a fost impusă în vederea respectării prevederilor art. 62 pct. 2) din legea 46/2008, și a art. 173 din Legea nr.98/2016.

Alte informații: Oferta se va depune pe loturi. Ofertanții pot oferta unul sau mai multe loturi, cu condiția ca volumul ofertat să fie maxim egal cu capacitatea de exploatare rămasă disponibilă (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție) deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform art. 62 punctul 2 din Legea 46/2008.

Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.Contractul poate fi modificat in conformitate cu art 221 din legea 98/2016. Nota:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii in sectiunea documentatii. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.Detalii suplimentare privind APV-ul si harta lotului de pot obtine din catalogul de masa lemnoasa al Directiei Silvice postat pe siteul Directiei Silvice Alba( http://www.rosilva.ro/articole/catalog_masei_lemnoase_2022). Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va completa DUAE.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

23 – 24 septembrie: Festivalul Național de Folk „Ziua de Mâine”, ediție cu sala plină în totalitate, în ambele seri de spectacole, la Palatul Cultural din Blaj

Ziarul Unirea

Publicat

în

23 – 24 septembrie: Festivalul Național de Folk „Ziua de Mâine”, ediție cu sala plină în totalitate, în ambele seri de spectacole, la Palatul Cultural din Blaj

Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine” începe sâmbătă, 23 septembrie 2023, într-un nou format, ediția din acest an desfășurându-se, în ambele seri, cu sala plină. Ediția din 2023 a festivalului se desfășoară în perioada 23 – 24 septembrie la Palatul Cultural din Blaj, o locație premiată cu premiul „Europa Nostra” al Comisiei Europene (cea mai importantă distincție acordată în domeniul patrimoniului, obținută în urma lucrărilor de restaurare realizate de Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Blaj).

Vlad Rusu Architects

Festivalul se bucură, și în acest an, de o cerere extrem de mare din partea publicul, astfel încât cele peste 360 de locuri disponibile în sală au fost rezervate în mai puțin de 3 zile. Datorită solicitărilor numeroase, organizatorii au suplimentat numărul de locuri până la 400, cu respectarea tuturor normelor de siguranță.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine” este foarte apreciat de public, astfel încât, în doar trei zile, au fost ocupate toate locurile în sală, în ambele seri. Datorită numeroaselor solicitări, am suplimentat locurile până la 400, respectând însă toate normele de siguranță. Ne bucură aprecierea publicului și ne oferă încredere că a fost corectă decizia de a ieși din tipare cu acest festival și de a-l duce și în alte locații, la cât mai mulți oameni din județul Alba, pentru a asigura accesul la cultură. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături în proiectele culturale pe care le derulăm!” a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena”.

Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine” revine, în perioada 23 – 24 septembrie 2023, cu un nou format, unic în cadrul evenimentelor similare din România. Astfel, începând din acest an, „Ziua de Mâine” devine un festival itinerant, care are atât scopul de a promova muzica folk, cât și de a asigura accesul la cultură unui public cât mai mare din județul Alba, în locații deosebite. Ediția din 2023 a festivalului se desfășoară la Palatul Cultural din Blaj, o locație premiată cu premiul „Europa Nostra” al Comisiei Europene.

Programul festivalului va cuprinde, în cele două seri, 23 și 24 septembrie, recitaluri susținute de unii dintre cei mai iubiți artiști folk din România, precum Mircea Vintilă, Emeric Imre, Cristian Buică, Puiu Ivanițchi, Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi, Dinu Olărașu, Poesis și Marius Bațu, Ada Milea și Ștefan Mure, dar și Vali Șerban, inițiatorul Festivalului „Ziua de Mâine”.

În foaierul Palatului Cultural din Blaj va avea loc show-ul de caricatură „Râsul în grup” și expoziția tematică de caricatură cu titlul „La folk automat”, semnată de renumitul caricaturist Costel Pătrășcan.

De asemenea, în cadrul ediției din acest an a festivalului va avea loc și lansarea albumului „Viu”, realizat cu măiestrie de cantautorul Dinu Olărașu.

Festivalul Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine” este organizat de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în parteneriat, anul acesta, cu Primăria Municipiului Blaj și Palatul Cultural Blaj. Festivalul este, la fel ca multe alte evenimente culturale, o marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, celebrată în Municipiul Sebeș: Consiliul Local, vot pozitiv pentru organizarea evenimentului

Ziarul Unirea

Publicat

în

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, celebrată în Municipiul Sebeș: Consiliul Local, vot pozitiv pentru organizarea evenimentului

În anul 2023, în Municipiul Sebeș este păstrată tradiția organizării unei petreceri cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, în data de 28 septembrie. Proiectul de hotărâre a trecut cu vot unanim pozitiv.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este un prilej de a valida valoarea pe care persoanele vârstnice o au în viața noastră.

Elit - Gustul Desăvârșit

Vârsta a treia vine cu multe provocări, seniorii se confruntă atât cu griji materiale, dar și cu o mare durere sufletească care le afectează starea de sănătate: singurătatea.

În fiecare an, în Municipiul Sebeș, s-a sărbatorit ziua vârstnicilor, prin diferite activităti festive care marchează aceasta data.

Având în vedere faptul că data de 1 octombrie cade într-o duminică, pentru buna desfășurare a acestui eveniment propun modificarea datei organizării acestuia, joi în data de 28 septembrie, astfel vârstnicii, cărora li se adresează acest eveniment, nu vor fi expuși la oboseală
excesivă, urmând sfârșitul săptămânii, timp în care se vor putea odihni.

În organizarea acestui eveniment se va implica întreg Municipiul Sebeș și serviciile subordonate Consiliului Local Sebeș.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

”Nunta de Aur” la Alba Iulia: Majorarea bugetului pentru desfășurarea evenimentului dedicat persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, pe masa consilierilor locali

Ziarul Unirea

Publicat

în

”Nunta de Aur” la Alba Iulia: Majorarea bugetului pentru desfășurarea evenimentului dedicat persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, pe masa consilierilor locali

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința din data de 27 septembrie un proiect care vizează modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 177/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea evenimentului „Nunta de Aur” dedicat persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie precum și alocarea sumelor aferente din bugetul local, capitolul „Asistență Socială”.

Prin aprobarea proiectului se prevede alocarea și cheltuirea anuală a sumei de până la 100.000 lei din bugetul local, capitolul Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului „ Nunta de Aur”. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 177/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea evenimentului „ Nunta de Aur” dedicat persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie precum și alocarea sumelor aferente din bugetul local, capitolul „Asistență Socială” rămân neschimbate.

Elit - Gustul Desăvârșit

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și Primăria Municipiului Alba Iulia a organizat începând cu anul 2007 sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.155/24.04.2018 s-a aprobat cheltuirea sumei de până la 50.000 lei din bugetul local, capitol Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie și acordarea sumei de 400 lei/cuplu. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 177/2023 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea evenimentului „ Nunta de Aur” dedicat persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie precum și alocarea sumei de până la 75.000 lei /anual, din bugetul local, capitolul „Asistență Socială”.

Prin oferirea unei mese festive, cuplurile au ocazia să participă la activități de socializare. Anul acesta s-au înscris la eveniment 101 cupluri din care 88 cupluri au participat la masa festivă. De la organizarea evenimentului și până la această dată, există 8 cereri prin care se solicită acordarea sumei de 400 lei/cuplu, însă cererile nu au fost aprobate din motiv de lipsă fonduri, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Având în vedere creșterile prețurilor din ultima perioadă și numărul mare de solicitanți, cheltuielile pentru organizarea acestui eveniment nu se încadrează în suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 177/2023. Sunt solicitanți care s-au înscris la eveniment, dar nu au participat la masa festivă, din motive de sănătate. Arătăm că sunt eligibili pentru acest eveniment și li se poate acorda suma de 400 lei/cuplu. Aceștia, conform regulamentului, pot participa la masa festivă în anul următor. De asemenea, sunt și alte cheltuieli care nu au fost acoperite din bugetul alocat organizării acestui eveniment (spre exemplu achiziția de flori, etc.).


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare