Rămâi conectat

Curier Județean

Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră pentru șase ocoale din județ . Licitația de peste 1250000 lei, lansată în SEAP

Publicat

în

Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră pentru șase ocoale din județ . Licitația de peste 1250000 lei, lansată în SEAP

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva RA, prin Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră și servicii de transport bușteni, conform caietului de sarcini, pentru ocoalele silvice Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Valea Ampoiului și Valea Arieșului, cu o valoare totală estimată a contractului de 1258041.78 lei. Licitația a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la data de 1 iunie 2022.

Loturile și partidele ce fac obiectul contractului de achiziție de exploatare forestieră și transport bușteni:

1. OS Aiud Partida 118 VL. Neaului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:21.584,50 RON
2. OS Aiud Partida 73 Vl Alba
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.697,00 RON
3. OS Aiud, Partida 101 Vidolm
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:7.915,00 RON
4. OS Alba Iulia, Partida 95 Runcul Rau
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:23.829,00 RON
5. OS Alba Iulia, Partida 115 Bucium Sat
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:81.256,00 RON
6. OS Alba Iulia, Partida 82 Izbita
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:69.941,00 RON
7. OS Alba Iulia, Partida 93 Rosioara
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:93.174,00 RON
8. OS Blaj, Partida 444, 446, 447 Prigoana
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:168.759,41 RON
9. OS Cugir Partida 888 Babuia
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:3.099,39 RON
10. OS Cugir, Partida 980 Vl Guserii
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:7.369,08 RON
11. OS Cugir Partida 1103 Negovanu-Cugere
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:29.429,05 RON
12. OS Cugir, Partida 1139 Molivis
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:17.931,43 RON
13. OS Vl Ampoiului Partida 139 Lascior
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:45.960,35 RON
14. OS Vl Ampoiului, Partida 140 Galati
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:49.531,69 RON
15. OS Vl Ariesului Partida 60 Leas
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.121,52 RON
16. OS Vl Ariesului, Partida 299 Picioragu
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:24.906,75 RON
17. OS Vl Ariesului Partida 355 Pr Boldas
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:15.692,03 RON
18. OS Vl Ariesului, Partida 356 Preluci
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:4.695,36 RON
19. OS Vl Ariesului Partida 361 Curcubata
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:4.658,52 RON
20. OS Vl Ariesului, Partida 369 Pr Batranei
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:13.453,05 RON
21. OS Vl Ariesului Partida 374 Costinesti
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:18.676,33 RON
22. OS Vl Ariesului, Partida 376 Valea Mare
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:1.361,35 RON
23. OS Vl Ariesului Partida 377 Smida
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:21.025,88 RON
24. OS Vl Ariesului, Partida 378 Pr. Santuri
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:13.293,07 RON
25. OS Vl Ariesului Partida 385 Trifesti
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.094,59 RON
26. OS Vl Ariesului, Partida 357 Pr. Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:12.465,32 RON
27. OS Vl Ariesului Partida 358 Pr Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:35.894,93 RON
28. OS Vl Ariesului, Partida 360 Pr. Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:119.576,81 RON
29. OS Vl Ariesului Partida 370 Pr Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:38.286,01 RON
30. OS Vl Ariesului, Partida 371 Preluca
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:22.038,41 RON
31. OS Vl Ariesului Partida 372 Pr Ursului
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:60.964,77 RON
32. OS Vl Ariesului, Partida 362 Micoaia
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:33.549,70 RON
33. OS Vl Ariesului Partida 363 Micoaia
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:28.261,66 RON
34. OS Vl Ariesului, Partida 364 Fundul Micoaiei
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:25.143,20 RON
35. OS Vl Ariesului Partida 365 Fundul Micoaiei
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:34.989,31 RON
36. OS Vl Ariesului, Partida 366 Curcubata Mare
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:47.470,61 RON
37. OS Vl Ariesului Partida 367 Curcubata Mica
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:16.600,77 RON
38. OS Vl Ariesului, Partida 368 Curcubata Mica
COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:20.344,93 RON

Elit - Gustul Desăvârșit

Condiții de participare:

1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta să solicite ofertantului unic, sau ofertantului împreună cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative:

a) Certificate constatatore din care să reiasă lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) valabile la momentul prezentării acestora. Obs.: operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

c) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 60 DIN LEGEA 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt urmatoarele: Boariu Gheorghe Dan, Balasa Ion, Trif Elena Simona, Galdau Ilie Petru, Bistrae Petru Roba, Andrei Simona Cristina, Ervin Schlesinger, Gazda Viviana.

Cerința nr. 1 : Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentaţie (exploatare și transport). Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv. Modalitatea de îndeplinire: Inițial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului unic, sau ofertantului împreuna cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de către Oficiul National al Registrului Comerțului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului – servicii de exploatare și serviciu de transport, trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC. NOTĂ: În lipsa înregistrării la ONRC (persoane fizice române, persoane fizice / juridice străine), sunt acceptate documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare / apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului.
Justificarea alegerii cerinței: Cerința a fost impusă în virtutea art. 173 din Legea 98/2016.

Cerința nr. 2: Operatorii economici trebuie să aibă dreptul de a presta serviciile prevazute în prezenta documentație – conform art. 62, pct. 2 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, care precizează ca “Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național”. Modalitatea de îndeplinire: Initial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), în care ofertanții vor specifica numărul atestatului și capacitate de exploatare rămasă disponibilă conform Certificatului de atestare în exploatare (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție). Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta Certificatul de atestare/reatestare, eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestiera. Din acesta trebuie să rezulte că ofertantul/candidatul are capacitate de exploatare rămasă disponibilă, pentru volumul licitat, deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform Ord. 1106/2018 pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră”. Informatiile cuprinse în Certificat trebuie sa fie reale/valabile la data de prezentare a acestuia. Atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se face în baza Ord. 1106/2018, respectând criteriile menționate la Capitolul IV – ”Criteriile de Atestare”, și se face la solicitarea operatorilor economici, care au posibilitatea de suplimentare a volumului aprobat daca îndeplinesc toate criteriile de atestare și în termenele specificate de Comisia de atestare. Nerespectarea prevederilor privind volumul de masă lemnoasă aprobat pe Certificat atrage sancțiuni, conform art. (22) din ordinul sus menționat.

NOTA. În lipsa atestării pentru activitatea de exploatare forestieră (persoanele fizice române, personae fizice/juridice străine), sunt acceptate documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Justificare: Se solicită această atestare, deoarece numai operatorii econimici atestați pot presta aceste servicii. Cerința a fost impusă în vederea respectării prevederilor art. 62 pct. 2) din legea 46/2008, și a art. 173 din Legea nr.98/2016.

Alte informații: Oferta se va depune pe loturi. Ofertanții pot oferta unul sau mai multe loturi, cu condiția ca volumul ofertat să fie maxim egal cu capacitatea de exploatare rămasă disponibilă (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție) deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform art. 62 punctul 2 din Legea 46/2008.

Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.Contractul poate fi modificat in conformitate cu art 221 din legea 98/2016. Nota:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii in sectiunea documentatii. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.Detalii suplimentare privind APV-ul si harta lotului de pot obtine din catalogul de masa lemnoasa al Directiei Silvice postat pe siteul Directiei Silvice Alba( http://www.rosilva.ro/articole/catalog_masei_lemnoase_2022). Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va completa DUAE.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Ce au stabilit magistrații în cazul administratorilor unui magazin din Alba, judecați pentru 16 haine contrafăcute, după aproape 4 ani de cercetări şi judecată

Publicat

în

Ce au stabilit magistrații în cazul administratorilor unui magazin din Alba, judecați pentru 16 haine contrafăcute, după aproape 4 ani de cercetări şi judecată

Magistraţii Judecătoriei Alba Iulia au renunţat la aplicarea pedepsei în cazul a două persoane fizice şi a unei persoane juridice acuzate de punerea în circulaţie a unor bunuri contrafăcute, după aproape 4 ani de cercetări şi judecată.

Dosarul este rezultatul unui control desfăşurat în noiembrie 2018 la sediul unui magazin de pe B-dul Revoluţiei 1989, din Alba Iulia, unde au fost descoperite 16 de produse de îmbrăcăminte contrafăcute care purtau însemnele unor firme cunoscute (Prada, Adidas, Levi Strauss şi altele), fără a avea caracteristicile unor produse originale.

Pentru articolele de îmbrăcăminte expuse spre vânzare, administratorii societăţii nu deţineau certificate de origine a mărcii sau alte documente din care să rezulte faptul că aceste produse sunt originale.

Elit - Gustul Desăvârșit

În timpul anchetei au fost solicitate informaţii de la reprezentanţii firmelor care deţin mărcile respective, singurii care s-au considerat prejudiciaţi fiind cei ai mărcii ”Prada”, care au solicitat daune în valoare de 450 de euro.

Restul fie nu s-au constituit părţi civile, fie nu au răspuns solicitărilor anchetatorilor din Alba Iulia.

Persoanele trimise în judecată au achitat integral prejudiciul invocat de avocaţii mărcii menţionate.

Cu privire la alte mărci, instanţa a constatat că nu s-a reuşit probarea caracterului contrafăcut al produselor, întrucât o parte din reprezentanţii acestora nu au răspuns adreselor organelor de cercetare penală, iar o altă parte au răspuns că nu se constituie parte civilă şi nu pot aprecia dacă produsele sunt contrafăcute.

Soţii trimişi în judecată au precizat că nu au cunoscut exact ce obiecte vestimentare există în sacii pe care i-au cumpărat, întrucât bunurile achiziţionate erau livrate în saci sau baloţi. În final, instanţa a decis să renunţe la aplicarea pedepsei având în vedere numărul mic al produselor contrafăcute descoperite, precum şi refuzul majorităţii firmelor de a deveni părţi civile.

”Se are în vedere şi numărul mic de obiecte vestimentare care a fost găsit cu ocazia controlului, aspect care dă credibilitate susţinerilor inculpaţilor, în sensul că aceste obiecte vestimentare care păreau a fi produse de firme cunoscute, se regăseau sporadic printre restul hainelor pe care le cumpărau spre a fi puse în vânzare. Referitor la pedeapsa care urmează a fi aplicată, se reţine că atât aplicarea pedepsei amenzii, cât şi amânarea aplicării pedepsei închisorii ar constitui o sancţiune excesivă raportat la modalitatea concretă de săvârşire a faptei şi la urmările produse. Instanţa are în vedere, în principal, lipsa antecedentelor penale ale tuturor inculpaţilor, precum şi identificarea unui număr relativ mic de bunuri contrafăcute”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia din 22 iunie 2022.

Magistratul a mai luat în considerare şi faptul că nu a fost găsit un număr mare de obiecte vestimentare din aceeaşi categorie, cu însemnele aceleiaşi firme, ”aspect care arată că inculpaţii nu urmăreau să creeze senzaţia cumpărătorilor că magazinul comercializa haine ale unor branduri cunoscute”.

Instanţa i-a mai obligat să achite cheltuieli de judecată şi a confiscat 16 produse în cazul cărora s-a stabilit că erau contrafăcute. Alte 14 obiecte vestimentare, în cazul cărora nu s-a putut stabili dacă erau originale sau nu, au fost restituite.

Sursa: adevarul.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Bază sportivă cu teren multifuncțional la Colegiul HCC din Alba Iulia: Primăria a lansat achiziția pentru studiul de fezabilitate

Publicat

în

Bază sportivă cu teren multifuncțional la Colegiul HCC din Alba Iulia: Primăria a lansat achiziția pentru studiul de fezabilitate

O bază sportivă TIP 2, va fi amenajată pentru Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, pe b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11 și va cuprinde un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis și o clădire pentru vestiare.

Primăria a lansat achiziția pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru viabilizare teren și asigurare utilități apă, canalizare, energie electrica și alimentare cu gaz – construire Bază Sportivă Tip 2, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.11, Alba Iulia.

Prin realizarea acestui proiect se vor crea o serie de beneficii si avantaje cetatenilor municipiului Alba Iulia, județul Alba printre care si:
– Mentinerea starii de sanatate
– Evolutia corecta si armonioasa a organismului
– Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice
– Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica
– Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza respectarea unui sistem de reguli
– Formarea si stimularea activitatilor intelectuale
– Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare
– Formarea si dezvoltarea calitatilor morale
– Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala
Dupa finalizarea proiectului, costurile pentru intretinerea si functionarea in parametrii optimi vor fi suportate din surse proprii de catre UAT Municipiul Alba Iulia județul Alba.

Elit - Gustul Desăvârșit

Descriere din punct de vedere tehnic și funcțional
Baza sportiva curenta va cuprinde:

  • Teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis,
  • Cladire pentru vestiare,
  • Alei pietonale,
  • Spatii verzi.

Regim de înălțime clădire= Parter
S.construită= 153,69 mp
S.desfășurată= 153,69 mp
Suprafață desfășurață proiectată necesară bazei sportive= 1508 mp
Înălțime utilă vestiare = 3m
Volum construit propus= 530,23 mc

TEREN MULTIFUNCTIONAL PENTRU HANDBAL, BASCHET, VOLEI SI TENIS
Terenul multifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protectie perimetrala are latimea de 2,00m.
Marcajele terenului sunt conforme cu cerintele Regulamentelor de functionare ale Federatiilor Romane de handbal, baschet, volei si tenis.
Suprafata de joc va fi dintr-un covor de tartan, pe un planseu din beton armat si balast compactat.

CLADIRE PENTRU VESTIARE
Cladirea pentru vestiare va fi parter si va avea dimensiunile 7,05 x 21,80m, cu inaltimea la atic de 3,85m. Suprafata construita a cladirii va fi de 153,69mp, cea desfasurata va fi de 153,69mp.
Vor exista un acces principal si 2 secundare pentru sportivi pe latura catre terenul de fotbal; va exista 1 acces secundar pe latura opusa catre camera tehnica. Din holul de acces se va face distributia catre spatiile cladirii.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Ansamblu de locuințe individuale și spații comerciale, în Municipiul Blaj: Primăria lansează în consultare Planul Urbanistic Zonal

Publicat

în

Ansamblu de locuințe individuale și spații comerciale, în Municipiul Blaj: Primăria lansează în consultare Planul Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic Zonal pentru schimbarea categoriei de folosință și introducerea unui teren în intravilanul municipiului, pentru un ansamblu de locuințe și spanții comerciale a fost lansat în consultare publică de către primăria Blaj.

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, cu sediul în Blaj, 515.400, Piața 1848, nr. 16, anunță publicul interesat de aprobarea proiectului de hotărâre de consiliu local privind PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) pentru obiectivul de investiții „ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl SPAȚII COMERCIALE, SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ Șl INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN BLAJ – STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, F.N.”, că întreaga documentație, așa cum este prevăzută de art.7 din legea nr.52/2003, privind transparența decizională în admnistrația publică, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultată la sediul Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Blaj (Primăria municipiului Blaj) din Blaj, 515.400, Piața 1848, nr. 16, județul Alba – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Blaj, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Blaj sau la Secretarul General al Municipiului Blaj – Sergiu Ștefănescu sau pe pagina de internet a Municipiului Blaj, www.primariablaj.ro.

Elit - Gustul Desăvârșit

Persoanele interesate sunt invitate să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic de zonă) pentru obiectivul de investiții ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl SPAȚII COMERCIALE, SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ Șl INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN BLAJ – STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, F.N.” până la data de 15 iulie 2022, la adresa Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Blaj (Primăria Municipiului Blaj), Blaj, 515.400, Piața 1848, nr. 16, județul Alba, la nr. fax (004) 0258710014 sau pe adresele de e-mail [email protected] sau [email protected]

Persoana desemnată din cadrul UAT- Municipiul Blaj, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) pentru obiectivul de investiții ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl SPAȚII COMERCIALE, SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ Șl INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN BLAJ – STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, F.N.” este Sergiu Ștefănescu – Secretarul General al Municipiului Blaj.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) pentru obiectivul de investiții ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl SPAȚII COMERCIALE, SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ Șl INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN BLAJ – STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, F.N.” va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Blaj în prima ședință de Consiliu Local după data de 12.08.2022.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare