DGFP Alba: Marţi, 25 iunie – ultima zi pentru pentru declararea veniturilor din activităţi agricole

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Alba reaminteşte că prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, au fost modificate o serie de dispoziţii cu privire la veniturile din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, care au condus la adaptarea corespunzătoare a formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”. Totodată, a fost prelungit termenul de depunere a declaraţiei pentru anul fiscal 2013 până marţi, 25 iunie a.c.

Modelul şi conţinutul formularului 221 au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.641/2013 şi poate fi obţinut direct, gratuit de la sediile adminisraţiilor fiscale, sau poate fi descărcat de pe website-ul ANAF, la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Formulare şi programe utile/Toate formularele cu explicaţii/Formularele fiscale ordonate după număr.

ELIT

Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică/care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, în cazul cărora au fost modificate elementele de impozitare prevăzute la art. 72 alin (2) din Codul Fiscal (modificarea plafoanelor neimpozabile sau modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/ familiilor de albine) şi care au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la 25 mai a.c.

Noua declaraţie depusă (care înlocuieşte declaraţia depusă iniţial) se va completa, după caz, atât pentru poziţiile nemodificate, cât şi pentru poziţiile modificate (de la grupa Produse vegetale, rândurile 11,12 şi respectiv de la grupa Animale: rândurile 1 – 4, 6 din formularul 221) şi va cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animale/ familiile de albine deţinute la 25 mai.

*Obligaţii declarative:

ADEZIUNE PLUS ALBA

Au obligaţia depunerii formularului  221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” persoanele fizice care obţin, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

– cultivarea produselor agricole vegetale;
– exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

*Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor legale:

– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit
– contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică în limitele neimpozabileprevăzute la art.72 alin (2) din Codul Fiscal
– contribuabilii care obţin venituri din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

*Termen de plată al impozitului

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit se achită la bugetul statului în două tranşe egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie 2013, respectiv 15 decembrie 2013.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro