DGASPC Alba: Acte necesare pentru evaluarea în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a copilului. Noi reglementări, din luna decembrie

dgaspc albaDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba aduce la cunoștința beneficiarilor serviciilor de asistență și protecție socială că, începând cu  luna decembrie a anului trecut, au intrat în vigoare două noi acte normative care reglementează activitatea de evaluare și actele necesare în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a copilului.

Este vorba despre Odinul  nr. 1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora – ordin comun emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ordinul nr. 1.985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special – ordin emis de <LL Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

ELIT

Astfel, actele necesare pentru evaluarea în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a copilului sunt:

–  2 (două) copii după actul de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate)

– 2 (două) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

–  O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);

–  Cerere de evaluare ( tipizat – se completează la sediul DGASPC Alba – Anexa 4);

– Ancheta socială de la SPAS/primărie;

–  Fișa medicală sintetică de la medicul de familie (tipizat – Anexa 7);

– Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate care să conţină:

  • diagnostic complet;
  • cod boală;
  • stadiul evolutiv al bolii;
  • complicaţiile bolii;
  • tratamentul efectuat;
  • implicaţiile bolii asupra funcţiilor organice;

–  Copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);

– Fișa de evaluare psihologică (tipizat – Anexa 8) de la un psiholog atestat în psihologie clinică obligatorie:

  1. La prima cerere de încadrare în grad de handicap;
  2. În cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice sau asociate;
  3. În cazul copiilor cu HIV/SIDA sau boală canceroasă.

– Fișa psihopedagogică (dacă copilul urmează o formă de învățământ) (tipizat – Anexa 9);

– O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);

–  O copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (atunci când este cazul);

Documentele, menționate de mai sus, trebuie depuse la Serviciul de Evaluare Complexă Copii (SECC) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în ziua programării făcute doar de către părinții sau aparținătorii legali ai copilului.

Programarea se  face:

– la sediul DGASPC Alba – Serviciul de Evaluare Complexă Copii, camera 10;

– telefonic la numărul de telefon: 0258-818266, interior 207.

  Pentru copilul încadrat în grad de handicap, programarea pentru reevaluare în vederea reîncadrării în grad de handicap, trebuie făcută cu 60 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare.

– În cazul părinţilor plecaţi în străinătate trebuie depus la dosar actul cu persoana desemnată ca reprezentant legal al copilului (curatela, hotărârea sau sentința civilă de plasament, etc.) şi documentul cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/domiciliul părinţii (dacă este cazul).

De asemenea, în momentul prezentării pentru evaluarea în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap,  copilul trebuie însoțit de unul din părinți sau de persoana desemnată legal să îl reprezinte.

Tipizatele, respectiv anexele menționate, pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Alba: www.protectiasocialaalba, secțiunea: Acte necesare pentru încadrarea în grad de handicap pt. copii sau pot fi ridicate de la  sediul DGASPC Alba – Serviciul de Evaluare Complexă Copii, camera 10, situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, a transmis directorul general al DGASPC, prof. Sorin Valerian Chirilă. (C.M.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...