Deși nici fir de gunoi nu o presează încă Halda (europeană) de gunoi (autohton) de la Galda de Jos a început s-o ia la vale

Deși nici fir de gunoi nu o presează încă Halda (europeană) de gunoi (autohton) de la Galda de Jos a început s-o ia la vale

Se pare că halda de gunoi, respectiv depozitul de deşeuri, staţia de sortare, staţia de tratare mecanică și biologică de la Galda de Jos a început s-o ia la vale, din cauza infiltrațiilor, deși anul 2016 nu a fost unul prea ploios și nici bogăția de deșeuri din Alba nu o prea presează. Însă cu lucrări care o iau la vale ne-am obișnuit, a se vedea tronsonul de autostradă Orăștie-Sibiu, zona Aciliu. Potrivit procesului verbal de recepție parțială întocmit luna trecută, lucrările, în stadiul în care au fost recepționate, au fost terminate la data de 26.09.2016.

Însă stabilitatea lor – a lucrărilor, lasă de dorit, după cum reiese și din procesul verbal de recepție. Chiar și înainte de emiterea procesului verbal de recepție a lucrărilor, stabilitatea taluzului adiacent platformei staţiei de sortare (SS) și a staţiei de tratare mecano-biologică (TMB) a ridicat probleme, fapt care a determinat beneficiarul, respectiv Consiliul Județean Alba, să genereze Dispoziţia de şantier nr. 25 din 30.09.2016 prin care se solicită consolidarea de taluzuri. Însă, o lună mai târziu, la recepția parțială impusă de necesitatea finalizării parțiale a proiectului european, din ”documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete următoarele: (…) Elaborare Proiect Tehnic şi detalii de execuţie consolidare taluzuri Platformă SS + TMB”. Adică executantul nu s-a prea grăbit să (re)facă lucrarea. Dar infiltrațiile se fac simțite în mai multe zone, după cum o să observați în obiecțiile ridicate de beneficiar, respectiv CJ Alba.

Operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul este Asocierea SC Porr Construct SRL – Porr Bau GmbH – Entsorga Italia SpA.

halda-de-gunoi-de-la-galda-de-jos05Pentru a afla care erau defectele semnalate la momentul recepției parțiale, am solicitat CJ Alba procesul verbal întocmit la fața locului. Ni s-a răspuns: ”Având în vedere solicitările dumneavoastră, vă comunicăm Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr. 18946 din 27.10.2016, încheiat pentru obiectivul de investiții „Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba”. Astfel cum se poate observa din conţinutul procesului verbal, comisia de recepţie, în urma constatărilor efectuate, a recomandat admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor cu obiecţii, acestea fiind consemnate în anexa 1 și anexa 2 la procesul verbal. (…)

Obiecţiile cuprinse în anexele la Procesul verbal nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale, iar acestea se vor remedia de către Antreprenor în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Aşadar, în ceea ce priveşte stabilitatea taluzului adiacent platformei staţie de sortare – staţie de tratare mecano-biologică, aceasta va fi remediată de către Antreprenor în baza constatării cuprinsă în anexa 2 la poziţia 21. (…) Valoarea declarată a investiţiei este: 86.767.413,14 lei la care se adaugă TVA 18.391.225,40 lei, din care valoarea C+M fără TVA este de 52.549.003,61 lei. Valoarea declarată a investiţiei se compune din: valoarea executată la 31.12.2015 de 25.943.569,31 lei la care se adaugă TVA (24%) – 6.226.456,63 lei; valoarea rămasă de executat – 60.823.843,83 lei la care se adaugă TVA (20%) – 12.164.768,77 lei”.

Deoarece recepția s-a făcut la data respectivă fără ca lucrările de alimentare cu energie electrică să fie finalizate, probele de lucru fiind efectuate cu generatoare, comisia de recepție a mai solicitat ca în ”Perioada de notificări defecte, după finalizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, Antreprenorul va executa testele de operare, probele de funcţionare și punerea în funcţiune în scopul efectuării recepţiei punerii în funcţiune. (…) Tot în perioada de notificări defecte, după atribuirea contractului de delegare a operării facilităţilor de management a deşeurilor din cadrul SMID Alba, Antreprenorul va efectua instruirea personalului operatorului delegat de către Consiliul Judeţean Alba pentru CMID Galda de Jos. (…) Dacă în timpul monitorizării obiectivului de către operator, se descoperă defecţiuni sau degradări, acestea vor fi notificate și remediate de către executant pe perioada de notificare a defectelor, conform prevederilor contractuale, respectiv Clauza 11 ’’Perioada de garanţie” din contract. Răspunderea pentru viciile ascunse se realizează conform prevederilor legale”.

Pe amplasamentul haldei de gunoi se impune o mai bună protecție la infiltrații a infrastructurii realizate, solicitându-se: repararea învelitorilor în zonele cu infiltraţii de apă la hala de sortare și clădire TMB, să fie reparate îmbinările între jgheaburi şi burlane în zonele cu infiltraţii la hala de sortare, repararea peretelui din zona cu infiltraţii de apă la clădirea TMB, executarea unui şanţ de gardă în sud, cu pereţi protejaţi cu piatră brută, cu praguri transversale cu piatră brută şi cu ultimii 5 m betonaţi, situat pe latura sudică a platformei staţiei de sortare și clădirii TMB, finalizarea rigolei de acostament pe latura nord – vestică a platformei staţiei SS + TMB, executarea unui şanţ de gardă la nord, format din două tronsoane cu şanţ înierbat, radierul şi pereţii protejaţi cu piatră brută, cu praguri transversale de piatră brută şi cu ultimii 5 m protejaţi cu saltele de gabioane, situat pe latura nord – vestică a platformei staţiei SS + TMB, finalizarea protecţiei antierozionale prin taluzuri din zona platformei staţiei SS + TMB, consolidarea de taluzuri conform Dispoziţiei de şantier nr. 25 din 30.09.2016. (…)”.

Potrivit termenului impus de CJ Alba, conform contractului, lucrările de consolidare și stabilizare a haldei de la Galda ar trebui să fie gata pe la finele lunii februarie. Dar de termen am mai auzit, inclusiv cel de finalizare a haldei în sine, care a cunoscut câteva amânări plus o fazare pe Programul Operaţional Infrastructură Mare, pe exercițiul financiar 2014-2020.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

2 Comentarii

io 8 ianuarie 2017 at 13:37

Se intampla toate acestea ,unde sunt implicate firme italiene,deoarece si la ei ,,merge si asa”,si ,,o mana spala pe aialalta”,spaga e la ordinea zilei,dar ce mai conteaza ,daca ,cei ce verifica isi iau partea lor,bineinteles ,inchid ochii.Dezavantaj,Romania,ei iau banii si pleaca,noi ramanem cu belelele pe cap.

Guluma 9 ianuarie 2017 at 10:16

Vina cantitatii gunoiului este a statului si a firmelor de salubritate pentru ca nu pun tuturor cetatenilor containere pentru hartie, plastic, fier si chiar lemn. Gunoiul ar fi mai putin de 50 % .

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...