Descentralizarea învăţământului preuniversitar – şansă sau risc?

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

La această întrebare au încercat să răspundă ieri, 29 noiembrie, verbal şi în scris, directorii de licee din judeţ prezenţi la cercul pedagogic desfăşurat la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia, gazdă ospitalieră fiind directoarea Marioara Morar, care a organizat ireproşabil această reuniune. Dezbaterile au fost coordonate de prof. Valeriu Gavriluţ, inspector şcolar la IŞJ Alba, care a prezentat ce presupune descentralizarea managementului în învăţământul preuniversitar, prin transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse de la nivel central către unitatea de învăţământ şi comunitatea locală, avantajele descentralizării şi riscurile trecerii la demararea acestui proces complex.
Cele mai importante avantaje ar fi obţinerea autonomiei de către şcoli, ameliorarea eficienţei folosirii resurselor umane, materiale şi financiare,  creşterea şi diversificarea participării la luarea deciziilor, prin implicarea factorilor din comunitate, preluarea iniţiativei.
Riscurile descentralizării sunt neconcordanţa deciziilor, ca urmare a multiplicării centrelor de decizie (şcolile), incompatibilitatea între măsurile propuse şi resursele disponibile, mentalitatea conservatoare a membrilor consiliilor locale, subiectivismul şi interesele particulare. Se detaşează însă ca pericol accentuarea decalajelor dintre şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural sau între cele din zonele centrale cu cele de la periferie. Ar putea apărea astfel consorţiile educaţionale, prin arondarea unor şcoli gimnaziale la grupuri şcolare, licee şi colegii şi s-ar putea ajunge chiar la desfiinţarea şcolilor din zonele izolate.
După ce prof. Rodica Andronescu, adjunct al IŞJ Alba, a prezentat câteva informaţii despre sistemul de învăţământ francez, prof. Cornel Sandu, şeful IŞJ Alba, le-a reamintit directorilor să predea proiectul planului de şcolarizare pe anul 2011 – 2012, afirmând că, în medie, în anul şcolar viitor vor fi exista cu 4 – 6 clase mai multe decât acum. Totodată, el le-a atras atenţia că nu toţi elevii trebuie să ajungă în ciclul superior al liceului şi să dea bacalaureatul, ci trebuie să mai existe şi muncitori.
Directorii de licee au atenţionat că actuala formă de angajare a personalului didactic nu satisface nevoile şcolilor, mulţi dintre titulari părăsind postul înainte să debuteze practic la catedră, prin detaşare. Ei au cerut modificarea metodologiei, prin încheierea unor contracte pe termen determinat cu viitorii titulari, cu opţiune de prelungire în urma unei evaluări, fără ca noii dascăli să le fie însă „băgaţi pe gât” de către primari. Rămâne de văzut când şi cum se va face descentralizarea mult dorită.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419