Deficit financiar peste 16.000.000 de lei la bugetul județean în 2012, acoperit din excedentul anilor precedenţi

Miercuri, 9 ianuarie, începând cu ora 11.00, a avut loc prima ședință de consiliu județean din 2013. Primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012, în sumă de 16.299.099,70 de lei, a fost adoptat în unanimitate de consilierii județeni.

Suma de 16.299.099,70 de lei provine din excedentul anilor precedenţi, fapt ce dovedește că în plină criză economică Consiliul județean Alba a înregistrat un surplus financiar, utilizat acum pentru acoperirea cheltuielilor din 2012 care depășesc semnificativ veniturile aferente anului trecut la bugetul județului.

INFORMARE COVID-19

HOTARARE: Se aproba acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012 in suma de 16.299.099,70 lei din excedentul bugetului local

Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local, privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, prin care “In situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene… au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare si/sau dezvoltare, după caz, pana la data de 9 ianuarie 2013, pe baza hotărârilor de consiliu, unităţile trezoreriei statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective”;

Execuţia bugetului local, înregistrată la. data de 31.12.2012 la secţiunea de dezvoltare, respectiv;

–           venituri încasate 8.777.877, 51 Iei

–           plaţi efectuate            25.076.977,21 lei

–           deficit 16,299.099,70 lei

„În baza contului de execuţie la data de 31.12.2012 transmis de Trezoreria Municipiului Alba Iulia, veniturile încasate la secţiunea de dezvoltare sunt în suma de 8.777.877,51 lei iar plăţile efectuate pe parcursul anului 2012 din secţiunea de dezvoltare sunt în suma de 25.076.977,21 lei, înregistrându-se un deficit în sumă de 16.299.099,70 lei.            v

Suma de 8.928.665,58 lei (25,227.765,28-16299.099,70) rămasă din excedentul anilor precedenţi după acoperirea definitiva a deficitului, secţiunii de dezvoltare se va prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba în anul 2013.

La încheierea exerciţiului bugetar pe anului 2012 secţiunea de funcţionare a înregistrat un excedent în sumă de 3.577.648,61 lei, care se preia în contul de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba în anul 2013. *            –

Excedentul total care se va repartiza in anul 2013 prin hotărâre a Consiliului Judeţean AIba; este de 12.506.314,19 Iei ( 8.928.665,58 +3.577.648,61)” se arată în expunerea de motive a ptoiectului de hotărâre.

 

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...