Ziarul Unirea

Declaraţia unică 112 se depune numai on-line!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba reaminteşte contribuabililor  plătitori de salarii că formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” aferent lunii august a.c., cu termen de depunere 25 septembrie a.c., se va depune numai on-line. În acest sens, DGFP Alba invită angajatorii să urgenteze procedura de obţinere a certificatului digital pentru semnătură electronică prin accesarea unuia din cei trei furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică (CERT SIGN SRL – www.certsign.ro; DIGI SIGN SA – www.digisign.ro; TRANS SPEED SRL – www. transsped.ro). După obţinerea certificatului digital şi instalarea acestuia pe calculatorul de pe care se va  transmite Declaraţia 112, contribuabilii trebuie să listeze formularul 150 şi să se prezinte la unitatea fiscală teritorială competentă pentru a obţine dreptul de acces la depunerea online a formularului 112. Contribuabilii vor depune la  unitatea fiscală teritorială în a cărei rază sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe: formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, listat, semnat şi ştampilat de contribuabilul pentru care se depun declaraţiile fiscale; documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie; documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale); documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
Atenţie! În situaţia în care titularul unui certificat digital pentru semnătură electronică va semna şi transmite declaraţii pentru mai mulţi contribuabili, trebuie să depună formularul 150 cu documentaţia aferentă pentru fiecare contribuabil în parte. În termen de 4 zile de la depunerea documentaţiei, pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150, se va primi o confirmare pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”. În situaţia în care nu primiţi acest e-mail trebuie să vă adresaţi unităţii fiscale la care aţi depus documentaţia pentru verificarea dreptului de acces. După aplicarea semnăturii electronice, formularul 112 se „depune” pe web site-ul e-guvernare. Conform ultimei statistici efectuate de DGFP Alba, la termenul din 25 august a.c. au fost depuse on-line 68,6 la sută declaraţii unice D112, iar la ghişeu 31,4 la sută. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419