Declaraţia 112 se depune numai on-line!

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Declaraţia 112 privind plata contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa angajaţilor asiguraţi se depune numai on-line încă din data de 25 iulie. Pentru a veni în ajutorul angajatorilor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba reaminteşte etapele care trebuie parcurse pentru obţinerea şi înregistrarea certificatului digital calificat pentru semnătura electronică.
lObţinerea certificatului digital calificat pentru semnătură electronică
Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică se obţine de la unul din cei trei furnizori de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Lista acestor furnizori se găseşte pe website-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, www.mcsi.ro, secţiunea Registrul furnizorilor de servicii de certificare, sau pe website-ul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Informaţii depunere declaraţii. În ordine alfabetică, aceştia sunt: SC CERT SIGN SRL – www.certsign.ro; SC DIGI SIGN SA – www.digisign.ro şi SC TRANS SPEED SRL – www.transsped.ro.
lÎnregistrarea certificatului digital calificat
Pentru siguranţa transmiterii datelor, certificatul digital calificat trebuie să fie confirmat de firma care l-a eliberat. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se vor transmite declaraţiile documentul de confirmare de pe website-ul Agenţiei Naţioanle de Administrare Fiscală (ANAF) www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii, la adresa http://static.anaf.ro/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf. Se completează documentul de confirmare şi se aplică semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator. Atenţie! Se completează doar în jumătatea de sus, nu se semnează şi în locul Autorităţii de Certificare. La tastarea butonului Validate Signature nu trebuie să apară erori. Se trimite acest fişier prin e-mail la firma care a eliberat certificatul digital. Aceasta va verifica datele din documentul transmis şi va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa de e-mail documentul confirmat. Documentul de confirmare se salvează pe discul calculatorului de pe care urmează să fie transmise declaraţiile. Cu acest document de confirmare vă înregistraţi pe website-ul ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Depunere declaraţii, modulul Înregistrare certificate calificate. Selectaţi (cu butonul Browse) documentul de confirmare, apoi îl transmiteţi tastând butonul Transmite documentul. După parcurgerea acestor paşi, se introduc în câmpurile care se generează, datele solicitate, respectiv codul unic de identificare al contribuabilului (adică operatorul economic pentru care veţi transmite declaraţiile fiscale); denumirea contribuabilului şi adresa contribuabilului. După completarea acestor date se tastează butonul Submit pentru transmitere. Pe ecran se va afişa, formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completat cu datele pe care le-aţi introdus anterior. Pentru tipărirea acestui formular se apasă butonul Tipăreşte cererea. Important! Dacă doriţi să depuneţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, apăsaţi pe „Continuă cu înregistrarea unui alt CUI” şi procedura se reia ca mai sus.
lDocumentaţia necesară pentru înregistrarea formularului 150 la unităţile fiscale
Pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”, ulterior obţinerii formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, contribuabilii vor depune la orice unitate fiscală din subordinea ANAF: formularul 150 listat, semnat şi ştampilat de contribuabilul pentru care se depun declaraţiile fiscale; documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi copie; documentul în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale); documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
După depunerea documentaţiei, contribuabilii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150 pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii on-line. Apoi, se accesează website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, publicat pe website-ul instituţiei.
Trebuie specificat că nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 din Codul de Procedură Fiscală cu amendă, astfel: de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice.
La nivelul judeţului nostru, la sfârşitul zilei de 25 iulie, ora 19.00, ultima zi în care declaraţiile 112 mai puteau fi depuse la la ghişeele administraţiilor finanţelor publice în format hârtie şi electronic pe suport CD, au fost înregistrate un număr de 6.457 de declaraţii unice D112. „Având în vedere că erau aşteptate a se depune peste 6.700 declaraţii, rezultă un grad de depunere de 96,13%. Mai sunt de depus aproximativ 260 de astfel de declaraţii. Din totalul declaraţiilor depuse, aproape 2.000, adică 31%, au fost depuse on-line”, a menţionat Iulia Mireştean – compartimentul de presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba. (L.I.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419