Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul fiscal 2011

    Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care au obligaţia să completeze şi să depună formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, trebuie să ţină seama de câteva precizări pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2011. Astfel, contribuabilii care definitivează până la 25 februarie închiderea exerciţiului financiar, nu selectează în Declaraţia 100 pentru trimestrul IV 2011 obligaţia „Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct.1” (pct. 2 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat). Aceşti contribuabili trebuie să depună declaraţia anuală de impozit pe profit (Formular 101), fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare şi vor plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la 25 februarie 2012, inclusiv. În acelaşi timp, contribuabilii care declară până la 25 ianuarie 2012 prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi plătesc o sumă egală cu impozitul pe profit calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III din 2011 trebuie să depună declaraţia anuală de impozit pe profit (formular 101) şi să facă plata finală a impozitului pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la 25 aprilie 2012, inclusiv. Atenţie! Prevederile menţionate se referă la acei contribuabilii, alţii decât societăţile comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine. Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal 2011, până la data de 25 februarie 2012, inclusiv. Acelaşi termen pentru declararea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2011 este valabil şi pentru contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului II „Impozitul pe profit”, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul 2011, conform legislaţiei în vigoare până la 31 decembrie 2011. Nu se completează şi nu se depune declaraţia anuală de impozit pe profit pentru impozitul pe profit datorat de către contribuabilii persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică şi persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419