// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în data de 12 iulie 2017

În cadrul şedinţei din 12 iulie 2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:

A)  Reglementare

– Aplicarea Ghidului ESMA privind accesul depozitarilor centrali (CSD) la fluxurile de tranzacții ale contrapărţilor centrale (CPC) și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la CSD;
– Aplicarea Ghidului ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II.

B) Supraveghere şi control

– Rezultatele controalelor inopinate desfășurate la societățile Asirom, Groupama, Generali și Uniqa Asigurări. În urma verificărilor a fost decisă sancţionarea societăţilor Groupama şi Uniqa Asigurări cu amendă în cuantum de 10.000 de lei fiecare, precum şi sancţionarea cu avertisment scris a Directorului General al societăţii Groupama şi a Preşedintelui Directoratului societăţii Uniqua Asigurări. În sarcina celor două societăţi a fost instituită obligaţia remedierii neregulilor constatate;
– Rezultatul controlului inopinat efectuat la societatea Enescu Broker de Asigurare S.R.L.;
– Rezultatul controlului periodic efectuat la SSIF Estinvest S.A.;
– Sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea unui număr de 6 brokeri de asigurare și/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare;
– Analiza raportărilor transmise de către entitățile supravegheate de SIIF, potrivit cerințelor Normei ASF nr. 6/2015;
– Sancţionarea cu avertisment a membrilor consiliului de administraţie al unui emitent pentru tranzacţionarea acţiunilor în perioada închisă;
– Admiterea, respectiv respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

C) Autorizare – Avizare

– Numirea domnului Ion Mincu Rădulescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății German Romanian Assurance S.A.;
– Numirea domnului Claudiu Liviu Doroş în calitate de Director general şi a domnului Cătălin Jianu Dan Iancu, în calitate de Director general adjunct la SIF Moldova S.A.;
– Numirea domnilor Bogdan Drăgoi, Radu Străuţ, Sorin Marica şi Marcel Heinz Pfister în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al SIF Banat- Crișana S.A.;
– Prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății Prodlacta S.A. Brașov;
– Prospectul proporţionat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de societatea UniCredit Bank S.A. adresate exclusiv investitorilor calificați;
– Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării obligațiunilor emise de Globalworth Real Estate Investments Limited Guernsey în vederea admiterii la tranzacționare la BVB;
– Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca;
– Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Resib S.A. Sibiu ca urmare a radierii societății din Registrul Comerțului;
– Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
– Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
– Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
– Autorizarea doamnei Andreea-Raluca Odangiu în calitate de persoană care conduce structura de management al riscurilor în cadrul Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de  Pensii Private S.A.;
– Avizarea şi reavizarea a 159 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 140 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D) Diverse

– Raportul privind evoluția pieței de asigurări în trimestrul I 2017;
– Protocolul de colaborare cu Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare – AURSF.

*********
Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419