De ce a declarat instanța ilegală greva de la Star Transmission Cugir: Ce eroare a făcut sindicatul. Motivarea Tribunalului

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

*După declararea ilegală a grevei de avertisment din 29 septembrie, sindicatul a solicitat ca un reprezentant al Daimler Germania să medieze următoarele ședințe de negocieri colective

Tribunalul Alba a motivat decizia prin care a declarat ilegală greva de avertisment de două ore care trebuia să aibă loc în 29 septembrie 2020 a societatea Star Transmission Cugir, parte a concernului german Daimler. Hotărârea a fost luată cu o zi înainte și a fost executorie, chiar dacă putea fi contestată cu apel.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Cei peste 1.000 de muncitori care lucrează la fabrica nemților de la Cugir au mai multe revendicări care țin de majorări salariale, crearea unor condiții optime de desfășurare a muncii (la adăpost de condiții vătămătoare pentru sănătatea angajaților), crearea unei stări de echilibru și mulțumire a tuturor angajaților în ceea ce privește locul de muncă, nivelul de salarizare, durata timpului și organizarea programului de lucru, sistemul de informare între părți, regimul delegațiilor, raspunderea disciplinară, etc. Sindicaliștii au solicitat o majorare salarială de 27%, iar administrația societății a oferit doar 3,5%.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

*Un tabel cu numele semnatarilor șterse, motiv de anulare a grevei

Chiar dacă instanța a constatat că aceste revenidcări permit, potrivit legislației, declanșarea unei greve de avertisment, în final, a respins protestul din cauza unor probleme tehnice. ”Dreptul la grevă este un drept fundamental recunoscut salariaților, fiind garantat de dispozițiile art. 43 al. 1 din Constituția României , reprezentând o modalitate legală de a pune presiune asupra partenerului de dialog social, ori de câte ori acesta din urmă refuză să negocieze sau negocierile au avut rezultate nesatisfăcătoare, cum este cazul în speță. (…)

Așa cum s-a reținut în precedent, hotărârea de declarare a grevei a fost comunicată angajatorului cu respectarea prevederilor art. 182 teza finală din Legea 62/2011, respectiv cu cel puțin două zile lucrătoare înainte. Instanța apreciază însă că în speță nu s-a făcut dovada cerută a fi îndeplinită de prevederile art. 183 al. 1, respectiv acordul scris a cel puțin jumătate din numărul membrilor sindicatului câtă vreme tabelele comunicate reclamantei nu conțin numele și prenumele autorilor semnăturilor.
Că în această formă au fost comunicate angajatorului respectivele «tabele cu semnături», acest aspect a fost recunoscut de reprezentantul pârâtului prezent în instanță la termenul de judecată stabilit la data de 28.09.2020, termen la care, prezentându-i-se spre vedere înscrisurile depuse la f. 1-30 vol. II, acesta a confirmat că reprezintă documentele atașate hotărârii de declarare a grevei de avertisment, fiind comunicate angajatorului în aceeași formă, respectiv fără indicarea numelui și prenumelui semnatarilor.

În această situație, este evident că nu se poate aprecia ca fiind îndeplinită condiția impusă de textul de lege sus menționat câtă vreme respectivele tabele nu permit efectuarea de verificări sub aspectul calității semnatarilor, de angajați ai reclamantei și membri de sindicat, motiv pentru care, sub acest aspect cererea reclamantei se privește a fi întemeiată, urmând a fi admisă, cu consecința constatării nelegalității declanșării grevei de avertisment pentru data de 29.09.2020, cu respingerea în rest a cererii ca fiind rămasă fără obiect”, se precizează în motivarea instanței de judecată.

Magistratul a considerat că un alt motiv de nelegalitate a grevei de avertisment îl constituie nerespectarea prevederilor art. 182 teza I ale Legii 62/2011 potrivit cărora greva nu poate fi declarată decât după epuizarea posibilităților de soluționare a conflictului colectiv de muncă prin procedurile obligatorii prevăzute de lege.

”Așa cum s-a reținut, din procesul verbal încheiat la data ultimei runde de negocieri rezultă că «după mai multe discuții s-a decis formarea unei comisii din 6 persoane (câte 3 de fiecare parte) care să prezinte comisiilor de negociere a CCM din STC o propunere comună pentru anexa 5A și Anexa 5 B, comisie care începe să lucreze din data de 20 august ora 8 până cel mai târziu la data de 25 august ora 14,30» și că reprezentantul sindicatului «va trimite un regulament al comisiei, regulament care va fi prezentat la începutul lucrărilor comisiei, în data de 20.08.2020 ora 8 de către domnul C. I. G. și domnul G. A.».

În condițiile în care din cuprinsul procesului verbal sus menționat rezultă cu puterea evidenței că posibilitățile de soluționare a conflictului colectiv de muncă nu erau epuizate și că părțile intenționau să continue negocierile, instanța apreciază că hotărârea luată de pârât la data de 23.09.2020 constituie un alt motiv de constatare a nelegalității declanșării grevei de avertisment”, se susține în hotărârea Tribunalului Alba. Celelelate motive invocate de către reprezentanții Star Transmission au fost înlăturate de instanța de judecată.

*”Dialogul social a fost întrerupt în mod brutal”

Reprezentanții sindicatului au anunțat că au solicitat reluarea negocierilor cu conducerea societății. Printr-o adresă din 29 septembrie, s-a solicitat o ședință pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul societății, însă solicitarea a fost amânată până la pronunțarea unei hotărâri definitive. ”Conducerea societății a înregistrat reclamația în data de 25 septembrie 2020. Tribunalul Alba a fost extrem de harnic și a fixat termen imediat, având în vedere că prima și ultima zi, nu se număra. Procesul a avut loc în data de 28 septembrie la ora 14:00.

Pe noi ne-au anunțat telefonic, pe telefonul fix al sindicatului (din Brașov) la ora 11:30. La ora 11:49 ne-au trimis pe e-mail documentele (aproximativ 400 pagini) depuse vineri la tribunal, de conducerea STC. În 131 de minute ar fi trebuit să citim, să ne facem un punct de vedere asupra acuzațiilor conținute în cele aproximativ 400 de pagini, să răspundem la toate aceste acuzații (în scris) și tot în acest timp, să ajungem și la Tribunalul Alba.

În fapt, prin ceea ce a făcut, noi considerăm că Tribunalul Alba ne-a luat dreptul la apărare! Dorim să continuăm negocierile și, în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere, vom relua procedura de declarare a conflictului de muncă.

Precizăm (inclusiv pentru conducerea STC) că greva de avertisment face parte din dialogul social care are loc între partenerii sociali (sindicat – patronat). În acest caz, dialogul social a fost întrerupt în mod brutal, prin acțiunea introdusă de conducerea STC la Tribunalul Alba”, a precizat liderul sindical ICA – STC, Călin Giurgiu.

Reprezentanții sindicaliștilor au solicitat la Federația IndustriAll Global (federație la care sunt afiliate toate sindicatele din Daimler din întreaga lume) să intervină la conducerea Daimler din Germania pentru reluarea negocierilor înainte de primirea hotărârii definitive.

”Am solicitat că un representant al IndustriAll Global și un reprezentant al HR din Daimler Germania, să medieze următoarele ședințe de negocieri colective. Să sperăm că după ce conducerea STC a refuzat că negocierile să fie înregistrate audio, a refuzat că negocierile să fie publice, a refuzat ca concilierea organizată de ITM să fie publică, vor acceptă medierea propusă de noi.

În cazul în care refuzul conducerii STC de continuare a negocierilor se va menține, după ce vom primi hotărârea definitivă a Tribunalului Alba, vom relua, conform legii, procedura de la deschiderea conflictului de muncă și vom merge până la greva generală pe termen nelimitat”, au mai precizat reprezentanții sindicatului.
Dorin ȚIMONEA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419