Rămâi conectat

Actualitate

„Cum și unde ne putem plăti obligațiile fiscale” – Material informativ publicat de ANAF privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenție

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

„Cum și unde ne putem plăti obligațiile fiscale” – ANAF a publicat pe site-ul său un material informativ privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenție.

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenție.

Broșura „Cum și unde ne putem plăti obligațiile fiscale” listează și explică mijloacele prin care contribuabilii pot achita către ANAF impozitele, taxele, contribuțiile, precum și alte sume datorate bugetului general consolidat, respectiv: cu cardul bancar sau numerar, la casieriile Trezoreriei Statului; cu cardul bancar, prin intermediul platformelor Spațiu Privat Virtual și Ghișeul.ro; prin virament bancar; prin ordin de plată multiplu electronic; cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.

Ghidul poate fi consultat AICI

Persoanele fizice au posibilitatea de a efectua plăți prin următoarele metode:

On-line, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro Datele de logare pentru Ghiseul.ro se obțin on-line, accesând secțiunea „SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagină www.ghiseul.ro și parcurgând următorele etape: „Verificare CNP – Validare card – Trimitere e-mail cu datele de logare”

cu cardul bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa din actul de identitate: buletin/carte de identitate, permis de ședere pe teritoriul României, număr de înregistrare fiscală)

prin virament bancar Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN Model de completare În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNP-ul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minim 5 angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru. Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”. Pentru efectuarea plăților, pot fi utilizate și serviciile e-banking.

prin ordin de plată multiplu electronic (OPME) Poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi obținut astfel: – prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug – Informaţii publice – Formulare; – de la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice. Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secţiunea Mesaje.

-cu numerar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa unde locuiesc efectiv, sediul activității, sediul social)

-cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale Model de completare Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „C.I.F./C.U.I.” cu CNPul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.

Numărul de evidență a plății este utilizat de: – contribuabilii care aleg să plătească obligații fiscale stabilite de organele de inspecție fiscală, amenzi care se fac venit la bugetul de stat, obligații fiscale cuprinse în decizii de amânare la plată; – terții popriți, instituțiile de credit, autoritățile sau instituțiile publice, după caz, pentru virarea sumelor ce se cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite. Numărul de evidență a plății se regăsește pe: – decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală; – decizia de amânare la plată a obligațiilor fiscale; sau poate fi obținut prin: – accesarea programului de asistență de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”; – solicitarea la organul fiscal competent. Acest număr se utilizează astfel: – se înscrie în ordinul de plată la rubrica „Număr de evidență a plății”; – în cazul plăților efectuate la ghişeu, se comunică la casierie, în vederea înscrierii în chitanță; – în cazul documentelor de plată, altele decât ordine de plată sau chitanțe pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, se înscrie la rubrica „Explicații”.

Alte clarificări referitoare la modalitățile de efectuare a plăților către ANAF pot fi obținute prin Call Center, la numărul 031.403.91.60, sau la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Fenomenele El Nino și La Nina fac prăpăd în România și în Europa: vreme extremă cum NU s-a mai văzut de multă timp primăvara

Unirea Ziarul

Publicat

în

Fenomenele El Nino și La Nina fac prăpăd în România și în Europa: vreme extremă cum NU s-a mai văzut de multă timp primăvara Variațiile termice și climatice devin din ce în ce mai extreme, iar în mai multe regiuni europene pătrund valuri de căldură și valuri de frig polar. Încălzirea globală și efectele meteorologice […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea