CUM se vor desfășura simulările de la Bacalaureat și Evaluarea Națională 2020: Rezultatele nu se fac publice, potrivit prevederilor transmise de Ministerul Educației

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

CUM se vor desfășura simulările de la Bacalaureat 2020 și Evaluarea Națională 2020: Rezultatele nu se fac publice, potrivit prevederilor transmise de Ministerul Educației

Potrivit prevederilor procedurii de organizare și deșfășurare a simulării examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2020, transmise de Ministerul Educației, simulările examenelor vor începe pe 23 martie la ora 9:00. Elevii însă trebuie să fie prezenți în clase, până cel târziu la ora 8:30, deoarece la ora 9:00, în fiecare sală, se vor deschide plicurile.

Simularea durează 2 ore pentru elevii de clasa a VIII-a și 3 ore pentru liceenii de-a XII-a. Rezultatele elevilor la simulare 2020 nu vor fi afișate și nu vor fi făcute publice, a decis Ministerul Educației.

ELIT

După simulări, fiecare școală trebuie să realizeze un raport cu măsurile de remediere, “acolo unde se impune”, raport trimis la Inspectorate și apoi la Minister. De remarcat, însă, că aceste simulări naționale sunt susținute doar de clasele terminale, iar “măsurile remediale” urmeaz ă să fie aplicate în cele doar 2 luni câte rămân până la examenele propriu-zise. La clasele a VII-a și a XI-a, Ministerul încă nu a publicat nicio decizie oficială cu privire la datele și modul de organizare a simulărilor.

“Școlile care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectorul școlar, în vederea creșterii calității educației”, a stabilit Ministerul Educației.

Procedura care va fi respectată de toate școlile în organizarea simulării de Evaluare Națională și Bacalaureat a fost transmisă de Ministerul Educației, pe 25 februarie, către inspectoratele școlare. Este vorba despre simularea care va fi susținută doar de elevii claselor a VIII-a și a XII-a, începând cu 23 martie 2020.

Organizarea și desfășurarea simulărilor de Evaluare Națională și BAC 2020:

Elevii sunt primiți în sălile de simulare până cel târziu la ora 8:30.

Probele la simulările naționale 2020 încep la ora 9:00, moment în care în fiecare sală se deschid plicurile sigilate cu subiectul multiplicat.

Elevii de clasa a VIII-a vor avea la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele de la simularea Evaluării Naționale.

Elevii de clasa a XII-a au 3 ore timp destinat rezolvării subiectelor de la simularea Bacalaureatului.

Președintele comisiei de organizare a simulării la nivelul școlii, vicepreședintele, secretarul și membrii comisiei trebuie să fie prezenți în școală în intervalul orar 7:00-7:30, asistenții care îi supraveghează pe elevi la simulare trebuie să fie în școală la ora 8:00, iar evaluatorii la ora 14:00.

Transmiterea subiectelor pentru simulările naționale este realizată de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), instituția din subordinea Ministerului Educației care concepe subiectele pentru toate examenele naționale. La simulări, ștampila-tip este ștampila școlii.

Evaluarea lucrărilor elevilor, la simulările naționale 2020:

Fiecare lucrare de la simulare este evaluată de 2 profesori evaluatori. “În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate în unitatea de învățământ, există posibilitatea evaluării și de către un profesor din afara unității de învățământ”, prevede procedura stabilită de Ministerul Educației.

Notele obținute de elevi la simulare nu se contestă.

Prezența și rezultatele elevilor la simulări se înregistrează în aplicația informatică SIIIR. Rezultatele sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral, pentru adoptarea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea performanțelor școlare, se arată în procedură.

“Școlile care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectorul școlar, în vederea creșterii calității educației”, stabilește Ministerul Educației.

Comisia de organizare a simulării, de la nivelul școlii, se compune din:

  • președinte: directorul școlii în care se desfășoară simularea națională 2020
  • vicepreședinte: un director adjunct sau un profesor din școală, cu gradul didactic I sau II
  • secretar: un profesor “cu abilități în operarea pe calculator” sau informaticianul
  • membri: 1-5 cadre didactice din școală, “de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilități în operarea pe calculator”
  • asistenți: câte 2 profesori pentru fiecare sală în care elevii susțin simularea, cadre didactice din școală, dar care predau altă materie decât cea la care se susține proba
  • profesori evaluatori: cadre didactice de specialitate, de regulă din școala în care se susține simularea, care au ca atribuții să evalueze și să noteze lucrările elevilor
Calendar Simulare Evaluarea Națională 2020, pentru elevii de clasa a VIII-a – Final:

23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă scrisă

24 martie 2020 Matematică – Probă scrisă

25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă scrisă

3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

Calendar Simulări BAC 2020 – Final:

23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă scrisă – Proba E) a)

24 martie 2020 Matematică sau Istorie – Proba obligatorie a profilului – Proba E) c)

25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă scrisă – Proba E) b)

26 martie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – Probă scrisă – Proba E) d)

3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

Surse: Edupedu

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419