Cum motivează Tribunalul Alba oprirea lucrărilor la Autostrada  A10 Sebeș – Turda în punctul de lucru de la Oarda de Sus

Cum motivează Tribunalul Alba oprirea lucrărilor la Autostrada  A10 Sebeș – Turda în punctul de lucru de la Oarda de Sus

Tribunalul Alba a motivat decizia din 11 noiembrie 2019 prin care a oprit lucrările la Autostrada Sebeș – Turda, în zona punctului de lucru de la Oarda de Sus, până la rezolvarea problemelor de mediu invocate în plângerea adresată instanței de judecată de către una dintre familiile afectate de lucrările de construcție. Instanța invocă în conținutul hotărârii definitive o serie de constatări ale autorităților de control (Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică), care au sesizat nereguli și au emis documente cu obligații care trebuiau îndeplinite de antreprenor (Asocierea Impresa Pizzarotti & SPA – SC Pomponio Construcţii SRL), care, însă, nu au fost duse la îndeplinire.

De asemenea, sunt invocate precizări ale legislației naționale precum și decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). ”Conform Art. 5 din OUG 195/2005 statul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, garantând în acest scop: dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizațiilor pentru protecția mediului, autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu”, se afirmă în document.

ELIT

Tribunalul a considerat că nerespectarea obligațiilor impuse prin procesele-verbale aferente activităților de control la fața locului ”dovedesc cu evidență faptul că titularul beneficiar al autorizației de construire și beneficiarul lucrării nu respectă autorizația de construire cu referire la cerințele legale”, iar ”încălcarea acestor cerințe este de natură a aduce pagube iminente reclamanților, prin noxele și zgomotul produs prin lucrările ce se execută fără respectarea măsurilor de protecție impuse prin acordurile și analizele care au stat la baza emiterii autorizației de construire, ale convenției de proiectare și execuție și ale actelor normative incidente”.

Lucrări fără o minimă protecție

În continuare, se afirmă că, de când au început lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, nu au fost montate panouri fonoabsorbante care să corespundă cerințelor de izolare fonică efectivă a imobilului proprietatea petenților, astfel încât barierele de izolare fonică să realizeze atât absorbția sunetului cât și izolarea fonică – cu omologarea acestora conform normativelor in vigoare, ecranarea imobilului de șantierul organizat in imediata apropiere a locuinței apelanților, respectarea tuturor măsurilor de protecție impuse prin autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții, respectarea acordului de mediu, a autorizației de mediu, a proiectului și a raportului de evaluare a impactului asupra mediului.

Mihail David - 2020

”Lucrările de construire a autostrăzii se desfășoară lângă imo­bilul acestora fără a beneficia de o minimă protecție, constructorul și investitorul nerespectând obligațiile stabilite în acest sens prin avizele și acordurile care au stat la baza emiterii autorizației de construire. Proprietatea și sănătatea apelanților este grav afectată, zgomotul și praful depășesc limitele impuse și fac imposibilă orice posibilitate de a beneficia de intimitatea, confortul locuinței, fiind privați de folosința normală, firească și în context cu normele legale a proprietății, care a devenit inutilizabilă conform destinației sale.

Agenția pentru Protecția Mediului a impus clar, prin actele de reglementare emise, montarea panourilor fonoabsorbante în scopul protejării locuințelor din imediata vecinătate (motiv pentru care obligația montării lor a fost inclusă în contractul de execuție de lucrări)”.

Drepturi recunoscute și de CEDO

”Persistența în conduita abuzivă, lipsa de promptitudine în sancționare, lipsa de implicare în oferirea unor soluții afectează în mod direct dreptul petenților de a-și folosi proprietatea, sănătatea acestora, dreptul la respectarea vieții private, dreptul de a trăi într-un mediu înconjurător care să asigure posibilitatea de a se bucura de ambianța locuinței lor și să beneficieze de măsurile de protecție corespunzătoare.

Dreptul petenților la un mediu de viață sănătos este recunoscut și apărat și prin dispozițiile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ca o componentă a dreptului la viață privată, la viață de familie și la domiciliu, în cauza Lopez Ostra c/Espagne Curtea Europeană statuând că «Este de la sine înțeles că atingerile grave aduse mediului înconjurător pot afecta bunăstarea unei persoane și pot să o priveze de dreptul de a se bucura de o locuință care să-i asigure exercițiul dreptului la viață privată și familială, chiar fără ca prin aceasta să-i fie pusă în pericol grav sănătatea..».

În același sens este și art. 12 din Declarația universală a drepturilor omului, art. 17 din Pactul universal cu privire la drepturile civile și politice, art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), art. 26, art. 27, art. art. 28, art. 29 și art. 30 din Constituția României, conchidem că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie și a domiciliului și nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară”, se mai precizează în motivarea sentinței definitive pronunțate de Tribunalul Alba.

În final, instanța susține că ”perseverența pârâtelor în nerespectarea obligațiilor ce le revin pentru protecția drepturilor reclamanților, chiar și după aplicarea unor sancțiuni de către organele abilitate, fac din această situație un caz grabnic pentru care se impune intrarea de urgență în legalitate prin respectarea obligațiilor, precum și măsura provizorie de încetare temporară a executării lucrărilor la punctul de lucru, în zona imobilului reclamanților, până la îndeplinirea de către pârâte a obligațiilor”.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...