Cum accesãm fonduri europene ca Persoanã Fizicã Autorizatã (PFA)

Înfiinţarea unui PFA este cea mai simplă modalitate de a deveni eligibili pentru accesarea de fonduri europene. Această formă de organizare este mult mai convenabilă decât înfiinţarea unei firme, datorită costurilor reduse şi procedurilor de înfiinţare mai simple.

În general, înfiinţarea unui PFA durează aproximativ două săptămâni. În cazul unui PFA, cheltuielile de administrare sunt mult mai mici decât în cazul unei societăţi comerciale, numărul declaraţiilor fiscale care trebuie depuse este unul redus, iar persoana care dobândeşte statutul de PFA îşi poate ţine singură contabilitatea.

Pentru a înfiinţa un PFA, solicitantul trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Persoana în cauză trebuie să fi împlinit deja vârsta de 18 ani, să aibă calificarea şi experienţa profesională de a desfăşura activităţile pentru care solicită autorizaţia, să nu fie condamnată pentru infracţiuni de ordin financiar şi să îndeplinească normele sanitare, sanitar-veterinare, protecţiei mediului, protecţiei mediului şi apărării împotriva incendiilor.

Actele necesare pentru înfiinţarea unui PFA Pentru dobândirea statutului de PFA, vor fi necesare următoarele documente:

cererea de înregistrare în original;

dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei în original;

carte de identitate sau paşaport;

documente care să ateste dreptul de folosinţă asupra sediului sau asupra punctelor de lucru;

aviz pentru schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă (dacă este cazul);

specimen de semnătură al persoanei fizice autorizate;

informaţiile din cazierul fiscal;

declaraţie pe proprie răspundere prin care solicitantul îşi asumă că îndeplineşte toate condiţiile legale de funcţionare.

Paşii necesari înfiinţării unui PFA

În primul rând, solicitantul va trebui să pună toate documentele anterior menţionate într-un dosar, pe care să-l depună la ghişeul ONRC. În mod normal, funcţionarul de la ghişeu va mai solicita completarea unor formulare suplimentare, care vor fi oferite la faţa locului.

Următorul pas este verificarea disponibilităţii numelui. Pentru a realiza acest lucru, solicitantul se va prezenta la Oficiul Comerţului cu o cerere de verificare a disponibilităţii numelui şi o copie după buletin, la ghişeul care se ocupă cu verificarea şi rezervarea numelui firmei.

În cazul de faţă, denumirea PFA-ului va fi numele complet al beneficiarului. Dovadă privind disponibilitatea numelui se eliberează în maximum 30 de minute iar serviciul este complet gratuit. După ce beneficiarul a completat toate documentele, dosarul va trebui depus la ghişeul de depunere documente înfiinţare PFA din cadrul Registrului Comerţului. Funcţionarul va pune toate documentele în ordine şi va elibera un bon de ordine, cu data soluţionării dosarului. Cu ajutorul acestui bon, putem urmării online stadiul procesului de înfiinţare al PFA-ului, pe site-ul oficial al Registrului Comerţului.

Ce fonduri nerambursabile putem accesa ca PFA

Odată ce a dobândit statutul de PFA, beneficiarul poate accesa anumite fonduri nerambursabile, oferite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Un sprijin consistent este oferit prin Submăsura 4.1, pentru sprijinirea înfiinţării şi modernizării exploataţiilor agricole din sectoarele vegetal, zootehnic sau a fermelor mixte. Prin această submasură, beneficiarul poate accesa până la 2.000.000 euro. Cel mai mare sprijin de care poate beneficia un PFA este prin Submăsura 4.2, pentru procesarea produselor agricole, prin care beneficiarul poate depune proiecte privind înfiinţarea de abatoare, înfiinţarea/modernizarea unor centre de procesat lapte, fabrici de conserve din fructe sau legume etc. Prin Submăsura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri la conducerea unei exploataţii agricole – beneficiarii cu statut de PFA pot încasa până la 50.000 euro, dacă au maxim 40 de ani la data depunerii proiectului şi deţin de cel mult doi ani o exploataţie agricolă. Cu toate că prin Submăsura 6.3 pentru dezvoltarea fermelor mici şi transformarea lor în exploataţii agricole viabile se pot primi doar până la 15.000 de euro, aceasta este mult mai simplu de accesat de către micii fermieri cu statut de PFA. Scopul acestei submăsuri este redirecţionarea producţiei înregistrate în gospodăriile agricole spre comercializare, şi nu folosirea acesteia pentru consumul propriu. De asemenea, ajutorul acordat este complet nerambursabil.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...