Cum a majorat o comună din Alba valoarea unui proiect pentru canalizare şi staţie de epurare cu 140%: Licitație repetată a treia oară

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Licitaţia privind execuţia lucrărilor pentru obiectivul „Canalizare menajeră şi Staţie de epurare cu racord electric, comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba”, proiect finantat prin PNDL, a fost reluată pentru a treia oară de că către administraţia locală din comuna Lopadea Nouă.

Precedentele două proceduri au eşuat datorită lipsei de ofertanţi. Între timp, valoarea estimată a lucrărilor a fost majorată cu 140%, de la 3,7 milioane de lei, la 9,1 milioane de lei.

ELIT

Comuna Lopadea Nouă dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă pus în funcţiune în august 2011 şi 2013 şi cuprinde alimentarea cu apă a localitatilor Băgău, Lopadea Nouă şi Ciuguzel. La nivelul comunei există un proiect autorizat şi în curs de execuţie privind alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Beta şi Odverem. În prezent, comuna nu dispune şi de un sistem centralizat de canalizare.

Clădirile existente, şcoala, spaţii comerciale şi câteva gospodării din localitate si-au rezolvată canalizarea pe plan local, prin fose septice şi bazine vidanjabile. În restul localităţii nu există canalizare, locuitorii rezolvându-şi canalizarea pe plan local prin latrine uscate.

Obiectivele acestei investiţii vizează realizarea unor lucrări care vor contribui la îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază, implicit la dezvoltarea economică locală, îmbunătăţind şi uşurând viaţa cetăţenilor comunei şi totodată, creând premizele atragerii investitorilor la nivel local. Valoarea estimată a contractului este de 9.101.792 lei, fără TVA. Proiectul prevede Realizarea sistemului de canalizare centralizat în satele Lopadea Nouă şi Ciuguzel, respectiv construirea staţiei de epurare ape uzate care să preia apa uzată din cele două localităţi.

Faţă de precedentele licitaţii, au fost majorate cheltuielile la capitolul ”Construcţii şi instalaţii”, de la 2.758.800 lei, la 6.853.251,38 lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 20 octombrie 2020. Proiectul prevede introducerea sistemului de canalizare pe o lungime de 8,21 km, din care 3,57 km în Ciuguzel şi 4,64 km în Lopadea Nouă. Aferente reţelei de canalizare s-au prevzut două staţii de pompare. Acestea au ca scop pomparea apelor uzate colectate prin reţeaua de canalizare situată în. Capacitatea staţiei de epurare proiectată este aferentă celor 1.530 locuitori echivalenţi, adică: debitul zilnic mediu: = 208 mc/zi = 8,7 mc/h = 2,4 l/s, debitul zilnic maxim: = 270 mc/zi = 11,2 mc/h = 3,1 l/s, debitul orar maxim: = 28 mc/h = 7,8 l/s.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419