Rămâi conectat

Politică Administrație

Comunicat de presă| Simion Crețu, Prim-Vicepreședinte PNL Alba: Guvernul liberal implementează politicile care vor scoate România din criză!

Publicat

în

În urmă cu doar câteva zile Președinta CE, Ursula von der Leyen a anunțat la București – în prezența premierului Florin Cîțu și a președintelui Klaus Iohannis – că Planul Național de Recuperare și Reziliență al României (PNRR) a fost aprobat de către Comisia Europeană. Această aprobare reprezintă un moment simbolic, de o mare importanţă pentru viitorul ţării noastre.

În esență, acest document asigură României resurse financiare pentru a depăși problemele create de criza pandemică a ultimilor doi ani și aduce fonduri suplimentare față de finanțările care vor fi alocate țării noastre prin Politica europeană de Coeziune, pentru perioada 2021-2027. Proiectele din cadrul PNRR vor fi implementate până în 2026, fiind finanțate cu 29,2 miliarde euro, pentru definitivarea a mii de obiective de investiții în toate domeniile vieții socio-economice.

Guvernul român a propus prin PNRR proiecte în toate cele șapte domenii emblematice ale Uniunii Europene. Este vorba despre proiecte de investiții specifice, care abordează aspecte comune tuturor statelor membre, în domenii care creează locuri de muncă și creștere economică și care sunt necesare pentru tranziția verde și cea digitală. PNRR este structurat pe 15 componente care acoperă șase piloni: tranziția verde; transformarea digitală; creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; coeziunea socială și teritorială; sănătate, reziliență economică, socială și instituțională; politici pentru noua generație.

Electrica Furnizare Discount

Este important faptul că demersurile pentru realizarea acestui document esențial pentru țara noastră au început în cursul anului trecut, când întreaga țară era lovită brusc de valul de îmbolnăviri și sistemele instituționale făceau față foarte greu presiunii acestei boli care ne afectează pe toți. Totuși, Guvernul liberal a reușit, cu sprijinul și al celorlalți actori interesați de dezvoltarea reală a țării, să aducă în fața Comisiei Europene cel de-al cincilea Plan de acest gen ca mărime de la nivel european semnat până în prezent.

PNRR va fi aplicat – după adoptarea propunerii Comisiei de către Consiliul European – adică în termen de maxim patru săptămâni. Aprobarea planului de către Consiliul European (care reunește șefii de stat din țările member UE) va permite plata a peste 3,6 miliarde euro, sub formă de prefinanțare, ceea ce reprezintă 13% din suma totală alocată României. Acești bani vor intra în proiecte importante începute atât la nivel național, cât și în județul Alba, pentru proiecte având ca teme ”România educată”, în transporturi şi în reforma fiscală. Pentru întreaga țară acest lucru va însemna dezvoltare, modernizare. În următorii cinci ani, PNRR va ajuta Guvernul liberal să implementeze acele reforme şi investiţii care vor scoate România din criză. Mai este de trecut o scurtă perioadă grea, dar toate obiectivele pe care PNL și le-a asumat vor fi realizate. Începând cu următorul an proiectele de dezvoltare economică vor duce la creșterea calității vieții cetățenilor.

PNL a preluat rolul de a conduce guvernarea, dar momentele grele nu ne-au ocolit. Cu toate acestea, oriunde în județul Alba se vede care este ritmul real de dezvoltare sub conducere liberală. Înainte de toate, oamenii de aici sunt mândri de rădăcinile lor, de istoria noastră de milenii, de frumusețea acestor locuri. Liberalii și oamenii acestor locuri, iubesc Alba și Alba Iulia, care înseamnă ceva deosebit pentru fiecare.

Acum, în județul nostru, avem cel mai ridicat număr de salariați după anul 1998, adică aproape 100.000 persoane, iar salariul mediu net lunar a depășit 3.000 lei, adică mai mult de 600 euro, dublu față de valoarea echivalată în euro din anul 2007. Din punct de vedere economic, județul Alba ocupă o poziție bună la nivel național, fiind între primele 9 din țară, în privința PIB pe locuitor. Pe de altă parte, județul nostru a atras resurse importante pentru dezvoltare, fiind derulate peste 4.000 de proiecte prin toate programele finanțate din fonduri europene în ultimii 20 ani, a căror valoare totală este de aproximativ 5 miliarde euro. Dezvoltarea județului Alba a fost posibilă datorită interesului administrației publice locale, preponderent liberală, pentru o dezvoltare sustenabilă, prin atragerea de fonduri europene și nu numai în beneficiul cetățenilor.

Aici, în Alba se vede că dezvoltarea se poate face pe principii liberale. Aici știm că se muncește în folosul comunității și tot aici vin românii pentru Sărbătoarea de la 1 Decembrie. De aici putem începe efortul de reclădire națională, prin acțiunea noastră comună. De câte ori PNL a fost puternic, România a fost puternică!

Simion Crețu
Prim-Vicepreședinte PNL Alba

Informații suplimentare:

PNNR românesc face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza Covid-19, la abordarea provocărilor europene comune prin adoptarea tranzițiilor ecologice și digitale, pentru consolidarea economică și economică reziliența socială și coeziunea pieței unice. În special, reformele și investițiile incluse în plan sunt de așteptat să contribuie în domeniile sustenabilității finanțelor publice și a sistemului de pensii, asistență medicală, administrație publică, mediu de afaceri, educație și tranziție verde și digital. Conform Comisiei Europene, 18 state au deja aprobat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar 12 dintre acestea au primit primele tranşe de bani pentru proiectele de investiţii.

Țintele importante pe care trebuie să le atingem, până în 2026:

Apă și canalizare:

-1600 km rețele de apă construite – în localități cu peste 2000 locuitori
-2500 km rețele de canalizare în localități peste 2000 locuitori; 400 rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 2000 de locuitor
88.400 gospodării conectate prin programul național ”Prima conectare” la apă și canalizare
Păduri:
-Programul Național de împădurire: 56.700 de hectare noi de pădure plantate
-3 150 000 m2 noi suprafețe de păduri urbane create.
Deșeuri: 13.700 insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Transport:

-420 de kilometri de autostradă nou construiți;
-45% din punctele negre eliminate, acolo unde sunt cele mai multe accidente rutiere (de la aplicarea unui nou sistem de taxare, pentru traficul greu din România, conform principiului „poluatorul plătește”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu emisii zero/reduse;
-2 851 km cale ferată construiți/modernizați, între care: 315 km de cale ferată modernizată și cu sistem inteligent de management al traficului instalat; 110 km de cale ferată electrificată
-12.7 km de rețea nouă de metrou (București și Cluj): din care 5,2 km în București și 7,5 km în Cluj
Valul Renovării construcțiilor:
-Renovarea energetică moderată/aprofundată a cca 4,3 milioane metri pătrați de blocuri de locuințe (circa 1.000 – 1500 blocuri) și respectiv 2,3 mil. mp de clădiri publice (circa 2.000 de clădiri).

Energie:

-Instalarea și conectarea la reţea a cel puţin unei capacităţi suplimentare de 3000 MW de energie din surse regenerabile (eoliană și solară)
-Rețeaua de distribuție a gazelor regenerabile din regiunea Oltenia trebuie să fie finalizată și funcțională și va transporta cel puțin 20% gaz regenerabil atunci când va fi pus în funcțiune complet. Rețeaua va transporta gaze 100% regenerabile și decarbonizate în 2030.
-Instalarea a cel puțin 240 MW (480MWh) de capacitate de stocare a energiei electrice.

Transformare digitală:

-8,5 milioane cetățeni vor avea cartea de identitate electronică
-Cel puțin 60 de instituții de sănătate publică digitalizate și 200 de facilități de sănătate publică vor beneficia de sisteme IT și infrastructură digitală

Reforma

-60% dintre toate serviciile pentru persoanele juridice plătitoare de taxe disponibile la sfârșitul anului 2024 vor fi accesibile online. În prezent, doar 45% din aceste servicii sunt disponibile online.

-Ponderea veniturilor colectate raportat la PIB crește cu cel puțin 2.5 puncte procentuale;
-Reducerea decalajului TVA cu 5 puncte procentuale în 2026 comparativ cu valoarea medie din 2019 și 2020 combinate
-600.000 case marcat conectate la sistemul IT ANAF
-500.000 de contribuabili înrolați suplimentar în SPV

Reforma pensiilor:

-Intrarea în vigoare a legislației necesare pentru a asigura sustenabilitatea pilonului II de pensii
-Reforma legislației pentru pensii pentru a face sustenabilă și mai echitabilă; reforma pensiilor speciale
Mediul de afaceri și cercetare:
-5400 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru digitalizarea IMM-urilor: Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea accesa fonduri europene  în valoare totală de 315 milioane de euro pentru calculatoare și alte investiții în digitalizare.
-280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa Microelectronică – finanțare, 500 milioane euro – Participarea a cel puțin 3 entități românești la consorții internaționale
-Peste 2,55 miliarde euro este volumul total alocat pentru tot ceea ce înseamnă susținerea mediului de afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare.

Fondul locativ local, rezultate așteptate:

-4.418 locuințe pentru tineri din comunități/grupuri vulnerabile
-1.104 locuințe pentru specialiști în sănătate și educație
-Vor fi achiziționate și recepționate până în Trim. II, 2026, – 1135 vehicule noi nepoluante cu zero emisii gaze de eșapament (200 buc. – autobuze electrice/hidrogen 12-18m, 515 buc. – autobuze electrice/hidrogen 10m, 50 buc. – tramvaie, 50 buc. -– troleibuze cu baterii 12-18m, 320 buc – microbuze electrice/hidrogen).
-13.200 puncte de încărcare funcționale, pentru vehicule electrice. Mai sunt prevăzute alte puncte de încărcare pe componenta Valul renovării și pe Transport; în total, în 2026, vor fi 20.000 la nivel național.
Turism:
-12 rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate
-Finanțarea, pentru prima oară în România, de muzee și memoriale ale opresiunii: Muzeul Holocaustului și muzee ale opresiunii comuniste.
-3.000 de km de trasee velo naționale
-40 de IMM active în domeniul producției și distribuției de filme finanțate pentru a dezvolta conținut digital

Sănătate:

-200 de centre comunitare construite sau renovate, care au dotări noi și personal.
-3.000 cabinete ale medicilor de familie sau asociații de cabinete echipate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și zone mai puțin dezvoltate.
-300 comunități slab deservite, inclusiv comunitatea romă, vor avea acces la asistență medicală comunitară
-25 unități de terapie intensivă pentru nou-născuti echipate, inclusiv cu ambulanțe pentru nou-născuți (pentru centrele regionale)
-25 unități sanitare publice/spitale publice care beneficiază de infrastructură nouă
-30 facilități nou construite/renovate și dotate pentru asistență medicală ambulatorie

Domeniul social:

-Rețea de centre de zi: 150 de servicii comunitare pentru copiii în situații de risc: (menținerea a 4.500 de copii în familie)
-150 de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități (1.600 de persoane cu dizabilități, pe an)

Introducerea Venitului Minim de Incluziune:

-adoptarea modificărilor legislative necesare; Beneficiarii direcți vor fi cel puțin 30% din actualii beneficiari de Venit minim garantat (VMG) și Alocație pentru susținerea familiei (ASF). 56.700 –beneficiari eligibili ai Venitului Minim de Incluziune, în plus față de beneficiarii eligibili actuali de venit minim garantat / alocatie de sustinere a familiei.
-Tichete de muncă: Cel puțin 30 000 beneficiari (care vor angaja lucrători casnici) prin intermediul tichetelor de muncă; Cel puțin 60 000 de lucrători casnici/prestatori care vor presta servicii prin intermediul tichetelor de muncă.
-50 servicii comunitare modernizate pentru persoane cu dizabilități.
-55 noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități.
Reforma administrației publice:
-Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european pentru administrația centrală, în 2022, urmat de replicarea la nivel național pe baza lecțiilor învățate, începând cu 2023
-Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public
-Introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înalții funcționari publici care interzice politizarea funcțiilor
Educație:
-110 de creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii complementare (în localitățile izolate, dezavantajate)
-2500 de școli incluse în programul de abandon vor fi complet digitalizate prin achiziționarea echipamentului necesar (tablete, imprimante, routere). Creșterea cu cel puțin 60% a numărului de elevi înscriși în ruta completa de învățământ dual.
-Cel puțin 5.200 de școli dotate cu resurse tehnologice noi pentru laboratoarele IT
-Cel puțin 3.600 de școli dotate cu infrastructură și echipamente tehnologice noi
-3 consorții școlare rurale create pentru a consolida mediul educațional rural.

Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senatorul Sorin Bumb: „Senatul introduce o serie de noi avantaje pentru populație și operatorii economici în schema se sprijin pentru plata energiei”

Publicat

în

Comunicat de presă| Senatorul Sorin Bumb: „Senatul introduce o serie de noi avantaje pentru populație și operatorii economici în schema se sprijin pentru plata energiei”

Comisiile reunite de energie și muncă ale Senatului au aprobat astăzi o serie de modificări ale schemei de sprijin pentru plata energiei, destinate să ajute atât populația României cât și sectorul economic național, în fața creșterii prețurilor la energie, care afectează întreaga Europă. Măsurile de sprijin se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Astfel, în urma consultărilor din această dimineață, a fost modificată OUG 118/2021, fiind luate o serie de măsuri suplimentare ce vizează implementarea schemei de sprijin pentru consumatorii casnici și operatorii economici, prin care se vor acorda compensări la prețul energiei electrice și al gazelor naturale. A fost mărită limita de consum pentru care li se acordă compensare consumatorilor casnici și s-a introdus plafonarea prețurilor la distribuitorii de energie electrică și gaze naturale, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, la maxim 1 leu/kWh preț final facturat pentru energia electrică și 0,37 lei/kWh preț final facturat la gaze naturale. O altă măsură luată prevede supraimpozitarea producătorilor de energie electrică, pe același model pe care a fost aplicat la gaze naturale, prin Ordonanța 7. Tot venitul rezultat din vânzarea curentului electric care depășește prețul de 450 lei/mWh va fi impozitat suplimentar cu 80%. O altă măsură vizează comercianții de energie, care vor putea opera cu un profit de maxim 5%. Totodată, crește la maxim 33% din valoarea facturii compensarea acordată clienților casnici pentru gaze naturale și aceștia au posibilitatea de a cere amânarea plății facturilor pentru o perioadă de maxim 6 luni, fără a trebui să plătească penalități în această perioadă de amânare.

Electrica Furnizare Discount

Concret, pentru clienții casnici se va acorda o compensare unitară in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice și in valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale. Compensarea se va acorda direct în factura clientului, fără a mai fi necesare niciun fel de demersuri din partea acestuia, fără cereri, fără drumuri în plus, fără birocrație. Sumele compensate vor fi evidențiate clar, cu minus, în factura clientului casnic. Pentru a putea beneficia de această schemă de ajutor, clienții casnici trebuie să se încadreze în anumite limite de consum, adică maxim 1.500 kWh la energie electrică și echivalentul a 1.000 mc de gaze naturale, pentru întreaga perioadă, plus o abatere de maxim 10% din aceste cuantumuri.

Pentru operatorii economici se aplică exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficienta și a accizei pentru primii 200mWh consumați lunar, precum și exceptarea, in cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii accizei pentru primii 500 MWh consumați lunar. De asemenea, se reduce TVA la doar 5% pentru baza de impozitare pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale la operatorii economici. O foarte importantă modificare va include și PFA-urile și profesiile liberale, alături de IMM-uri, în categoria operatorilor economici care primesc acest sprijin, mărindu-se plaja de adresabilitate pentru toți profesioniștii, așa cum sunt ei reglementați la art. 3, al. 2 din Codul Civil.

În ultimele zile am avut numeroase consultări, atât cu Ministrul Energiei și cu colegii mei din PNL, cât și cu colegii din opoziție, astfel încât să reușim să ajungem la o formă legislativă acceptată de toate părțile, care să ofere o protecție reală cetățenilor și IMM-urilor. Am insistat și am obținut creșterea limitelor de consum, față de forma inițială a legii, reușind să stabilim niște consumuri rezonabile pentru orice familie de nivel mediu din România, pentru care să se asigure compensările. De asemenea, am crescut cota de compensare în cazul gazelor naturale, de la 25% la 33% din valoarea prețului gazelor.

În actuala criză a energiei care afectează toată Europa și care a început să se extindă și pe alte continente, măsurile pe care le-am negociat și le-am luat în această dimineață reprezintă un pachet de măsuri menite să sprijine atât populația, cât și IMM-urile, să treacă peste această perioadă dificilă. Sunt măsuri pe care și alte state din Europa au început să le ia și care ne vor ajuta să trecem mai ușor peste criza energiei, care, la noi, se suprapune, din păcate, cu criza sanitară.

Modificările adoptate de noi în această dimineață la schema de sprijin pentru plata energiei vor fi adoptate în această după-masă de plenul Senatului și vor fi apoi înaintate în regim de urgență Camerei Deputaților, astfel încât ele să poată fi adoptate și să intre în vigoare cât mai repede, permițând aplicarea schemei de sprijin începând cu data de 1 noiembrie.

Senator PNL de Alba,
Sorin Ioan BUMB​

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputat, Radu Marcel Tuhuț: Alba Iulia – milioane de euro pe vremea guvernării PSD și bătaie de joc de la Cîțu și PNL

Publicat

în

Comunicat de presă| Deputat, Radu Marcel Tuhuț: Alba Iulia – milioane de euro pe vremea guvernării PSD și bătaie de joc de la Cîțu și PNL

Guvernul PNL, condus de Florin Cîțu, a continuat până în ultima clipă bătaia de joc la adresa albaiulienilor și nu a alocat nici un leu municipiului din fondul de rezervă. Alba Iulia a rămas captivă între prostia, tupeul și mojicia PNL, care nu realizează că deciziile sale îi afectează direct pe albaiulieni și nu au legătură cu orgoliile și sancțiunile politice.

Indiferent de opțiunile electorale, Guvernul PSD a alocat bani pentru investiții în Alba Iulia. La ultima guvernare social-democrată au fost finanțate investiții importante în infrastructura rutieră, educație, sănătate și cultură, între care:

Electrica Furnizare Discount

• 5,7 milioane de euro pentru modernizarea străzilor Izvorului, Nicolae Labiș, Barbu Catargiu, Biruinței, Busuiocului, Dumbrăviței și Brândușei;
• 1,1 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea clădirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian”, respectiv pentru modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”;
• 4,2 milioane de euro pentru construcția viitoarei secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;
• 3,1 milioane de euro pentru Sala Unirii și Podul Unirii, care face legătura între Monumentul Unirii (finanțat tot de Guvern cu peste 2 mil. euro) și Catedrala în care au fost Încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria.

Personal, nu cred că Ion Dumitrel, președintele CJ Alba și liderul PNL la nivel județean, nu a știut despre aceste alocări bugetare discreționare, care vizau doar criteriul politic. Atitudinea liberalilor ”de frunte” din Alba Iulia este rușinoasă și plină de lașitate. O parte au intrat în ”silenzio stampa”, iar alții s-au umplut de ridicol spunând că împărțirea banilor, cu 0 lei pentru Alba Iulia, a fost, de fapt, corectă!

Deputat PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț

Citește mai mult

Politică Administrație

COMUNICAT DE PRESĂ| AUR se opune vaccinării forțate a personalului medical

Publicat

în

COMUNICAT DE PRESĂ| AUR se opune vaccinării forțate a personalului medical

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condamnă demersul legislativ inițiat de PNL și UDMR, care prevede că personalul medical din spitalele publice și private va fi obligat să prezinte dovada vaccinării sau a testării.

„Două partide care se pretind de dreapta împing medicii către vaccinarea obligatorie. În loc să respecte libertatea de alegere a fiecăruia, inclusiv cea a medicilor, PNL și UDMR au pornit prigoana. Pentru Cîțu și gașca sa de extremiști, medicii nu mai sunt acum eroii din linia întâi, ci ticăloșii care trebuie puși cu botul pe labe, pentru simplul motiv că refuză să se vaccineze. Aceasta este o gândire bolnavă, totalitară, pe care o condamnăm categoric. În plus, atragem atenția că se atentează la siguranța națională, pentru că mulți medici vor prefera să nu se vaccineze, să rămână fără slujbă și să se judece cu statul, și astfel vom rămâne fără medici și asistenți într-o perioadă de criză sanitară majoră”, a declarat senatorul Claudiu Târziu, copreședinte AUR.

Electrica Furnizare Discount

„Statul nu are de unde să știe ce e mai bine pentru fiecare cetățean în parte. Decizia de a te vaccina este o decizie personală, care implică o evaluare foarte personală a riscurilor. AUR se angajează să apere cu toate mijloacele parlamentare și democratice libertatea de alegere a românilor. Suntem ultimii anticorpi la dictatură și vom respinge această inițiativă legislativă, precum și orice alte tentative de restrângeri de drepturi și libertăți și discriminări pe criterii sanitare”, a subliniat deputatul George Simion, copreședinte AUR.

Reamintim că AUR a depus la Senat un proiect de lege împotriva discriminării pe motiv de vaccinare, care prevede sancțiuni cu amendă de la 3.000 de lei la 30.000 de lei, dacă discriminarea vizează o persoană, respectiv cu amendă de la 5.000 de lei la 100.000 de lei, dacă discriminarea vizează o categorie sau un grup de persoane. Potrivit proiectului, emiterea oricărui act normativ care discriminează pe bază de vaccin va fi considerată infracțiune și sancționată cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare