Rămâi conectat

Politică Administrație

CJ Alba a aprobat proiectul de îmbunătăţire a activităţii de evaluare a persoanelor cu handicap din zona Munţilor Apuseni

Publicat

în

În ședința ordinară de CJ Alba ce a avut loc duminică 17 februarie, consilierii județeni au adoptat un proiect de hotărâre inițiat de vicepreşedinții Consiliului Judeţean Alba – Florin Roman și Alin Cucui prin care se ușurează situatia persoanelor cu dizabilități, nevoite anual să facă cel puțin 3 drumuri la Alba Iulia pentru reînoirea certificatelor de handicap.

Scopul proiectului pilot are ca scop îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni.

“Hotărâre: Se aprobă derularea Proiectului pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni; Direcţia, Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va desfăşură activităţile aferente îndeplinirii obiectivelor proiectuluipilot-anexă laprezenta hotărâre.

Obiectivele proiectului:

• Stabilirea unui cadru formal de cooperare între autorităţile publice locale din zona Munţilor Apuseni şi Direcţia Generala de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Alba

• Îmbunătăţirea competenţelor profesională ale personalului din aparatul de specialitate al primarilor din zona Munţilor Apuseni referitor la procedurile de lucru privind încadrarea in grad de handicap

• Adaptarea, cu respectarea metodologiei legale, a procedurilor de lucru privind încadrarea în grad de handicap a beneficiarilor din zona Munţilor Apuseni

Activităţile proiectului pilot sunt următoarele:

• Iniţierea unui Protocol de cooperare între Consiliile Locale din zona Munţilor Apuseni şi Consiliul Local Câmpeni, precum, şi între Consiliul Local Câmpeni şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

• Organizarea cursurilor de formare/perfecţionare privind metodologia de incadrare in grad de handicap a persoanelor adulte de către Direcţia Generala de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba

• Elaborarea procedurii de lucru privind evaluarea persoanelor adulte cu, handicap din zona Munţilor Apuseni de către Direcţia Generala de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, pe baza procedurii de lucru interne întocmite potrivit Procedurii -cadru aprobată prin Ordinul nr. 2298/2012 al Ministrului Muncii, familiei şi protectiei sociale.

Publicitate

Implementarea proiectului:

Direcţia Generala de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, prin Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si Secretariatul Comisiei, de Evaluare a Persoanelor adulte cu Handicap va organiza fiecare etapă de implementare a activităţilor proiectului, după aprobarea Proiectului pilot de către Consiliul Judeţean Alba, va aloca resursele umane si materiale necesare pregătirii protocolului de cooperare între autorităţile locale din zona Munţilor Apuseni, va elabora suportul de curs pentru derularea cursurilor de perfecţionare, va organizarea derularea cursurilor asigurând personal cu expertiza in domeniul persoanelor cu handicap, va realiza procedurile de lucru, în cadrul protocolului de colaborare dintre autorităţile publice locale.

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap reglementează drepturile si obligaţiile persoanelor; cu handicap acordate in scopul integrării si incluziunii sociale a acestora.

De dispoziţiile prezentei legi beneficiaza atat copiii cat si adulţii cu handicap.

încadrarea in grad de handicap este reglementata prin HG nr,430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care prevede modul de organizare a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap, structura fara personalitate juridică, organizată. în subordinea Consiliului, Judeţean, ce desfasoară activitate decizională ia domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei in domeniu.

In exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte intr-un grad de handicap, comisia de evaluare analizeaza dosarul întocmit; de, serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art, 88 din Legea nr. 448/2006, republicata, in. cadrul direcţiilor generale de asistenta sociala, si protectia copilului judeţene.

Comisiade evaluare eliberează certificatul de incadrare in, grad si tip de handicap si eIaboreazaprogramulindividual.de reabilitare si integrare sociala.

In exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, comisia de evaluare poate stabili urmatoaiele masuri de protectie a persoanelor cu handicap;

a)         admiterea in centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;

b)         plasarea la. asistent personal profesionist;

Publicitate

c)         acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolounde este cazul.

In egala măsura, încadrarea unei persoane în grad de handicap determină acordarea unor drepturi şi facilităţi reglementate prin Legea, 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap.

La nivelul judeţului Alba funcţionează. Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Alba iar în cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba funcţionează. Serviciul de Evaluare

Conform ultimelor date furnizate de către Direcţia Generală de asistentă Socială şi Protecţia Copilului, în judeţul Alba sunt încadrate în grad de handicap un număr de 14 522 persoane din care 2 624 persoane din zona Munţilor Apuseni, 1497 persoane cu certificat de handicap nerevizuibil si 1127 cu certificat de handicap ce necesită reevaluare anuala.

In condiţiile existenţei unui număr mare de persoane cu handicap la nivel judeţean şi având in vedere faptul că Metodologia de evaluare a încadrării ia grad de handicap prevede necesitatea reevaluarii incadrarii ia grad de handicap o data pe an pentru fiecare persoana detinatoare de certificat de incadrare in grad, care nu este acordat pe perioada nelimitată de timp, a fost identificata nevoia adaptării procedurilor de lucru cu beneficiarii pentru a reduce costurile suportate de aceştia pe perioada efectuării demersurilor de pregatitre a documentaţiei necesare încadrarii in grad dar şi pentru a creste calitatea serviciilor de informare si consiliere asigurate persoanelor incadrate in grad de handicap din judeţ, pentru a evita disfunctionalităţile în acordarea drepturilor şi respectarea termenelor de reevaluare prevăzute de lege.

In acest sens, s-a initiat Proiectul Pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în’zona Munţilor Apuseni cu scopul de a eficientiza relaţia dintre institutiile publice responsabile cu activitatea de evaluare si incadrare in grad de handicap si cetăţenii care solicită acordarea acestui serviciu.”

Publicitate

Politică Administrație

Președintele României NU participă la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național. A preferat să transmită un mesaj scris

Publicat

în

Președintele României NU participă la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național. A preferat să transmită un mesaj scris

Președintele Klaus Iohannis nu va participa la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național, care va avea loc în București, dar și în alte orașe din țară. În schimb, Klaus Iohannis a ținut să transmită un mesaj scris cu această ocazie.

”Sărbătorim astăzi, 29 iulie, Ziua Imnului Național, moment cu puternice semnificații pentru toți românii.

Imnul Național al României – „Deșteaptă-te române!” – este unul dintre simbolurile care definesc tradiția, istoria și credințele națiunii noastre și reprezintă o expresie a redeșteptării naționale, a mândriei și a patriotismului, a libertății și a unității neamului românesc.

Versurile lui Andrei Mureșanu au căpătat în timp o încărcătură emoțională aparte și au insuflat demnitate, patriotism și curaj unor întregi generații în ultimii 173 de ani.

Poporul român s-a identificat cu strigătul de luptă „Acum ori niciodată” în momente de răscruce din istoria noastră, precum manifestările de exprimare a identității naționale a românilor de pretutindeni, care au culminat cu Unirea de la 1859, Războiul de Independență, Marea Unire de la 1918, cele două conflagrații mondiale și revolta anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987.

Intonarea sa spontană în timpul Revoluției Române din decembrie 1989 a readus în actualitate mesajul peren al acestui vechi cântec al tuturor românilor, de unitate și libertate, și a fundamentat decizia de instituire a acestuia drept Imn Național al României.

Este datoria noastră să-i onorăm pe toți înaintașii care s-au sacrificat pentru realizarea unității și păstrarea identității și demnității naționale și să cinstim cu onoare Imnul, expresie a celor mai pure sentimente patriotice ale poporului român.

Dragi români, să rămânem uniți în jurul simbolurilor naționale și să transmitem generațiilor viitoare înaltele idealuri ale neamului românesc, așa cum sunt surprinse în „Deșteaptă-te române!”.

La mulți ani Imnului Național!

La mulți ani, România!”, scrie Klaus Iohannis.

Publicitate
Citește mai mult

Politică Administrație

Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate

Publicat

în

Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate

„Am început lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares. La acest moment aici nu există rețea de canalizare, locuitorii din zonă folosind fosele septice ca alternativă. Împreună cu partenerii noștri de la SC APA CTTA SA Alba Iulia vom urmări executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi, care să asigure o calitate ridicată a rețelei și o durată de viață mai mare a acesteia.

În total va fi vorba despre aproximativ 1060 m de rețea de canalizare, la care se adaugă evident racordurile și căminele necesare. O parte din rețeaua de canalizare, în lungime de 292 m, va deversa în căminul existent în B-dul Republicii (subtraversarea în lungime de 13 m se va executa prin foraj), iar o parte de rețea, în lungime de 768m, va deversa în căminul existent pe strada Gârda.
Prin proiect sunt propuse si realizarea racordurilor de canalizare în lungime totală de 120 m, inclusiv racordul de canalizare pentru viitorul ștrand de lângă Bazinul Olimpic.

Electrica Furnizare Discount

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 29.06.2021, după ce au fost făcute și exproprierile necesare în zonă, iar valoarea contractului pentru lucrările privind canalizarea este de 1.951.521,60 lei cu TVA. Firma care va executa lucrările este SC AWE INFRA SRL Turda și îmi doresc o mobilizare adecvată, un raport corect și un disconfort cât mai mic pentru locuitorii din zonă. Fac un apel și la înțelegerea riveranilor pentru perioada următoare.

Introducere a canalizării este doar prima etapă în modernizarea străzii Alcala de Henares și crearea unei rute alternative la Calea Moților, pentru locuitorii din cartierele Micești și Orizont, cu descărcare la bazinul olimpic și în zona Gheorghe Șincai.
Lucrăm pentru Dumneavoastră și rezolvăm, rând pe rând, toate problemele.” transmite primarul Gabriel Pleșa prin intermediul mediului de socializare

Citește mai mult

Politică Administrație

AUR inițiază o lege anti-LGBT similară cu cea adoptată de Ungaria și criticată vehement de Comisia Europeană

Publicat

în

AUR inițiază o lege anti-LGBT similară cu cea adoptată de Ungaria și criticată vehement de Comisia Europeană

AUR inițiază demersurile pentru elaborarea unui legi care „să limiteze reprezentarea sau promovarea în rândul minorilor a homosexualităţii și a schimbării de sex”, în urma consultării efectuate în rândul membrilor și simpatizanților săi. „Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta”, transmite George Simion într-un comunicat.

„Peste 98% dintre membrii și simpatizanții noștri susțin necesitatea implementării urgente a unei astfel de legislații, menite să apere copiii din grădinițe și școli. Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta, urmând să avem consultări și cu ceilalți parteneri conservatori din Europa”, a declarat deputatul George Simion, co-președinte AUR.

„AUR susține familia și valorile creștine. Activiştii LGBTQI nu au ce căuta în școlile și în grădinițele din România. Vrem să ferim copiii românilor de expunerea la o propagandă nepotrivită pentru vârsta lor”, a subliniat senatorul Claudiu Târziu, co-președinte AUR. Biroul de presă al Alianței pentru Unirea Românilor

Electrica Furnizare Discount

Ungaria a adoptat legea care interzice „promovarea” homosexualității în rândul minorilor

Ungaria a adoptat în luna iunie un text de lege care interzice „promovarea” homosexualităţii în rândul minorilor, provocând îngrijorarea apărătorilor drepturilor omului, pe fondul înmulţirii restricţiilor impuse de către guvernul condus de Viktor Orban persoanelor LGBT.

Amendamentul a fost aprobat de 157 de deputaţi, între care cei ai partidului Fidesz la guvernare, în timpul unei sesiuni parlamentare transmise în direct la televiziune.

Comisia Europeană declanșează proceduri de infringement împotriva Ungariei și Poloniei, pentru modul în care tratează problemele LGBT

Comisia Europeană va declanșa proceduri de infringement împotriva Ungariei și Poloniei din cauza legislației anti-LGBT și a felului în care tratează aceste minorități, informează un comunicat de presă al CE. Budapesta și Varșovia vor avea două luni la dispoziție pentru a răspunde procedurilor inițate de Bruxelles.

Comisia Europeană a decis să înceapă procedurile legale împotriva noii legi anti-LGBTQ+ din Ungaria, anunță CE într-un comunicat. Este vorba de două proceduri separate de infringement, care vor stabili un termen de două luni pentru ca Ungaria să furnizeze un răspuns.

sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea