Ce manifestări științifice organizează în 2018 Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Evenimente dedicate Centenarului, studenților la drept, informatică și filologie, teologie. LISTA

Paul Voicu - Primar 2020

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează o serie de evenimente dedicate Centenarului, dar utile pentru studenți, în anul 2018, o parte dintre acestea fiind publicate într-un proiect de hotărâre din ședința extraordinară de joi a Consiliului Județean Alba deoarece pentru realizarea lor este necesar sprijin financiar.

Manifestări cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, conferințele, simpozioanele concursurile din cadrul acestor manifestări vor dezvolta tematici importante pentru învățământul universitar din România și de peste hotare, dintre care amintim: filologie, teologie, informatică, științe economice, științe exacte și inginerești, managementul carierei, sport, drept, bibliologie și patrimoniu cultural, istorie, arheologie etc.

ELIT
 1. 09 martie 2018. Statusul activităţilor fizice şi de recuperare în societatea contemporană.   Conferinţă naţională care urmăreşte reunirea atât a specialiştilor din domeniul educaţie fizica si sport, cat si pe cei implicaţi in kinetoterapie si terapii alternative.
 2. 14 aprilie 2018 In4it-UAB            Concurs naţional de informatică
 3. 20 aprilie 2018 Sesiunea studenţească de comunicări „In Extenso” (DSEI) -Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor
 4. 20 Aprilie Sesiunea de comunicări.  Manifestarea are în vedere dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel licenţă,
 5. Aprilie – Mai 2018 Masă rotundă: Actualităţi şi perspective în domeniul financiar – contabil               Masa rotunda, cu participanţi din domeniul financiar contabil din universitati si din mediul de afaceri
 6. 26-27 Aprilie 2018 Exploratory Workshop on Internationalisa tion of Higher Education: Challenges and Rewards.            Mese rotunde si sesiuni plenare cu privire la internationalizarea invatamantului superior, vizand 3 mari teme: Mobilitatea internationala a studentilor si personalului; Internationalizarea acasa si educatia digitala; Parteneriate strategice si consolidarea capacitatilor internationale.
 7. 27-28 aprilie 2018 Concursul de traduceri literare şi de specialitate pentru studenţi şi elevi                Concursul de traduceri literare şi de specialitate pentru studenţi şi elevi este organizat de Departamentul de Filologie al Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 8. 3-5 mai 2018 Conferinţă internaţională a cadrelor       Conferinţă internaţionala de tradiţie, şi aniversarea a 25 ani de Drept la Alba Iulia
 9. 25-27 mai 2018 GeoCAD. Scopul principal al Simpozionului este de a oferi o oportunitate experţilor români şi străini, cercetătorilor şi doctoranzilor să prezinte cele mai recente rezultate, precum şi să se întâlnească, să stabilească şi să cultive relaţii personale şi profesionale. Acesta se desfăşoară pe parcursul a două zile şi reuneşte profesori şi cercetători de la universităţile din Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Baia Mare, Oradea, Timişoara, Craiova şi Alba Iulia), Ungaria, Grecia, Moldova şi alte ţări. Simpozionul are mai multe secţiuni care cuprind tot arealul de problematici cu privire la situaţia cadastrului la nivelul ţării şi a continentului, situaţia reţelelor geodezice la nivel continental şi cu implicaţii pentru ţara noastră, implicaţiile aparaturii în mşsurştorile terestre şi aeriene precum şi probleme organizatorice ce derivă din implicarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în activităţile curente.
 10. 14-15 mai 2018. Centenarul Unirii Românilor şi Europa naţiunilor.  Biserică şi geopolitică.                Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a XVIII-a ediţie a simpozionului Internaţional ISSTA 2018
 11. 15-17 mai 2018 Unitate şi misiune eclezială – 100 de ani de la comuniunea spirituală a tuturor românilor
 12. 17-18 mai 2018 . Conferinţă naţională studenţească (Drept)
 13. 18-19 mai 2018 Spiritualitate ortodoxă şi cultură românească. 100 de ani de la Marea Unire Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a II-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Teologi 2018 (SCSST 2018)
 14. 18-19 mai 2018 Didactica – tradiţie, actualitate, perspective.      Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate.
 15. 28 mai- 03 iunie 2018 Conferinţa Naţională a Societății de Geografie. Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile știinte ale Pământului, geografie.
 16. 7-8 iunie 2018 Conferinţa internaţională DIALOGUL CULTURILO R – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, ediţia a XX-a, dedicată CENTENARU LUI MARII UNIRI
 17. 5-7 iulie 2018 International Conference on Linguistic and Intercultural Education, 8th edition – CLIE-2018. Manifestarea este dedicată Centenarului Marii Uniri.
 18. 04-05 octombrie 2018 Direcţii şi perspective în cercetarea arheologică actuală. In memoriam Iuliu Paul.                 Conferinţa este dedicata memoriei profesorului Iuliu Paul, primul rector al Universităţii “1 Decembrie 1918”, în anul in care ţara noastră sărbătoreşte centenarul Marii Uniri, deoarece instituţia noastră ii datorează omului care a pus umărul la
 19. 11-13 octombrie 2018 Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a X-a   Conferinţa îşi propune să reunească într- un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.
 20. 20 octombrie 2018 Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti 2018                Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar
 21. 25-27 octombrie 2018 Workshop cu tema Proxemica în literatură
 22. 8-9 noiembrie 2018 Conferinţa naţională Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, ediţia a XII-a                Conferinţa anuală având ca subiect cartea românească veche.
 23. 14-16 noiembrie Conferinţa Managementul Carierei, Ediţia a Vl-a               Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională.
 24. 8-9 noiembrie 2018 International conference on management, economics and accounting ICMEA 2018                . Conferinta internaţionala având ca subiect teme din domeniul economic.
 25. 16-17 noiembrie. Conferința Națională a Studenților și Doctoranzilor. Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria Artei, Patrimoniu, ediția XXVI
 26. 23 noiembrie 2018 Conferinţa adresată profesorilor de liceu Convergențe și provocări în Domeniul ştiinţelor economice: Manifestarea stiintifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar , avand ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi
 27. 7-8 decembrie 2018 Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi. Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi este organizată de Departamentul de Filologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Sesiunea oferă studenţilor din universităţile din ţară ocazia de a-şi canaliza preocupările filologice într-o manieră aplicată, aceea de a elabora (sub coordonarea acelor cadre didactice în funcţie de tematică şi de limba în care lucrările sunt scrise: română, engleză sau franceză), lucrări de cercetare care vor fi apoi prezentate colegilor şi profesorilor participanţi în cadrul Sesiunii, pe secţiunile anunţate: limbă şi comunicare, traductologie, literatură şi studii culturale.

Manifestările au un buget total de aproape 290.000 de lei, dintre care 80.000 de lei de la Consiliul Județean Alba.

Mihail David - 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...