Care sunt cele mai puternice companii din Alba, care au crescut cifra de afaceri a județului cu peste 100% în ultimii ani

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Care sunt cele mai puternice companii din Alba, care au crescut cifra de afaceri a județului cu peste 100% în ultimii ani?

Economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul industriei – în special industria prelucrătoare. În prezent pilonii principali ai industriei județului Alba care au cea mai mare pondere sunt:

Pro România - Misiunea ieșirii din criză
  • fabricarea autovehiculelor de transport;
  • industria de prelucrare a lemnului;
  • industria alimentară;
  • fabricarea echipamentelor electrice;
  • fabricarea de mașini, utilaje și echipamente;

Acestora li se adaugă următoarele domenii care au o pondere mai mică în economia judeţului: fabricarea articolelor de voiaj şi a încălțămintei și fabricarea produselor din minerale nemetalifere.

De menţionat este faptul că domeniul fabricarea articolelor de voiaj şi a încălţămintei a prosperat începând cu sfârşitul anilor ’90 ca urmare a dezvoltării producţiei în sistem lohn, reprezentat de societăţile Arieşul Conf S.A. de la Baia de Arieş, Fair Play Impex S.R.L. din Alba Iulia în domeniul textil, Rapel S.A. în domeniul confecţiilor din piele şi în domeniul confecţionării încălţămintei Rekord S.R.L. şi Matin Maier S.R.L. din Alba Iulia. Industria extractivă şi chimică sunt două ramuri cu tradiţie îndelungată, puternic afectate de restructurările masive din ultimele decenii, care dispun totuşi de un potenţial ridicat de dezvoltare în condiţiile efectuării unor investiţii majore de modernizare, precum şi a unui management performant.

Principalele firme cu sediul în județul Alba având industria ca obiect principal de activitate:

•  Extracția minereurilor neferoase, a sării și a materialelor și rocilor de construcție: Cuprumin;

•  Industria alimentară și a băuturilor: Transavia, Albalact, Jidvei, Alpin 57 Lux, Prefera Foods, Transeuro, Montana Popa, Solina Romania;

• Industria de prelucrare a lemnului și producerea mobilei: Holzindustrie Schweighofer, Kronospan Sebeş, Transilvania Production, Alredia, Stratuscom, Savini Due;

• Industria confecțiilor textile și încălțămintei: Arieșul Conf, Ciserom, Fair Play Impex, Lenjerie Werk 83, Rekord, Galway Sport, Matin Maier, Rapel;

• Industria construcțiilor de mașini: Star Transmission, Star Assembly, Bosch Rexroth, Uzina Mecanică Cugir, IAMU, Nova Grup, VCST Automotive Production Alba;

• Industria betonului și a produselor din beton pentru construcții: Elis Pavaje, Florea Grup, Prebet Aiud;

• Industria metalurgică: Saturn;

• Industria porțelanului: Apulum, IPEC, Axa Porcelaine;

• Industria hârtiei și cartonului: Pehart TEC.

În judeţul Alba, producţia industrială realizată în decursul perioadei analizate a înregistrat o creştere de la 10353.3 mil. lei în anul 2014 la 12297.5 mil. lei în 2016, singura creştere semnificativă (2,75%) se observă în domeniul fabricării autovehiculelor de transport şi o uşoară creştere în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice. O scădere majoră se observă în sectorul industriei de prelucrare a lemnului cu 0,23%.

În perioada 2013 – 2016 cele mai multe întreprinderi mari şi mijlocii ale judeţului erau înregistrate în domeniul serviciilor, urmate de cele din domeniul industriei prelucrătoare şi extractive, în timp ce numărul cel mai ridicat de întreprinderi mijlocii este reprezentat de cele din industria prelucrătoare şi extractivă, urmate de servicii. Întreprinderile mici şi microîntreprinderile îşi desfăşoară activitatea preponderent în domeniul serviciilor şi al comerţului.

La data de 15 iunie 2017, în judeţul Alba erau înregistrate un număr total de 16.383 firme din care: – societăţi 8.688 din care:

  • societăţi pe acţiuni – 124;
  • societăţi cu răspundere limitată – 8.491;
  • societăţi în nume colectiv – 72;
  • societăţi în comandită simplă – 1; – cooperative agricole – 25; – regii de interes local – 6; – diverse sucursale – 1; – asociaţii familiale şi persoane fizice – 7.663;

Cifra de afaceri a judeţului Alba a crescut cu 123% în ultimii şapte ani. Evoluţia este dată, în principal, atât de investiţiile companiilor cu sedii în judeţul Alba, dar cu afaceri în ţară şi peste hotare, cât şi ale concernelor străine, în special din industria componentelor auto. În topul naţional, judeţul Alba este situat pe locul 18 cu o cifră de afaceri de 14,8 mld lei în anul 2015.

Bilanțul activităților economice realizate în judeţul Alba după criteriul volumului cifrei de afaceri în perioada 2013-2015 ne arată că sectorul industrie generează peste jumătate din cifra de afaceri totală a firmelor din judeţ, urmat de sectorul comerț care se menţine la 26%. Sectorul transport deţine o pondere de 7%, urmat de sectorul construcţii cu 6% şi sectoarele servicii, respectiv agricultură, cu ponderi de 5% din cifra totală de afaceri.

Un alt indicator important în descrierea mediului economic al judeţului Alba îl reprezintă Produsul Intern Brut (PIB) care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei (agricultura, industria şi serviciile) în interiorul judeţului. Astfel, potrivit datelor publicate de Comisia Naţională a Prognoză (CNP), judeţul Alba a înregistrat în 2016 una dintre cele mai mari rate de creştere economică la nivel naţional, de 5,8%, comparativ cu 2015, fiind situat pe locul trei după judeţele Maramureş şi Cluj (6,2% şi 6%) şi urmate de judeţul Harghita, cu o creştere a PIB de 5,7% în 2016, şi de judeţele Bacău, Iaşi, Caraş-Severin şi Covasna (toate cu 5,5%).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419