Când ni se poate solicita CNP-ul

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Reguli clare intră în vigoare în această lună

    După ce la recensământul populaţiei din anul 2011, milioane de români se întrebau dacă să le ofere sau nu operatorilor codul numeric personal, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a venit cu un act normativ în care sunt clarificate condiţiile în care ne poate fi cerută şi prelucrată această informaţie personală. Mai mult decât atât, actul normativ oferă clarificări şi în ceea ce priveşte prelucrarea seriei şi a numărului cărţii de identitate, precum şi a numărului paşaportului sau al permisului de conducere. Noile reguli privind prelucrarea datelor personale sunt cuprinse în decizia publicată în Monitorul Oficial nr. 929, din 28 decembrie 2011. Ele vor intra în vigoare la 30 de zile de la momentul publicării, deci în 27 ianuarie 2012. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor precizează că, deşi existau şi până acum reguli pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, au fost necesare câteva completări şi clarificări întrucât instituţia a sesizat că în practică se prelucrează, fără o justificare temeinică, atât date personale, cât şi documentele care le conţin. Regulile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Legea 677/2011 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, însă prevederile legii nu fac referire expres la CNP sau la anumite date personale, ci sunt referiri generale la date cu caracter personal. Ori, în recenta decizie publicată de ANSDCP sunt stabilite reguli clare pentru prelucrarea expresă a CNP-ului şi a altor date personale, evidenţiate în prevederi. Mai exact, potrivit actului normativ, este vorba despre acele date cu caracter personal prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate. Colectarea şi prelucrarea acestor date, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea şi reţinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conţin sunt interzise, precizează actul normativ. Totuşi, CNP-ul unei persoane şi celelalte date cu caracter personal pot fi prelucrate, însă numai cu respectarea unor reguli speciale. Astfel, prelucrarea acestor date, inclusiv dezvăluirea către terţi, se poate face numai dacă: persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală; în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate. Potrivit precizărilor din actul normativ, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, consimţământul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voinţă expresă, liberă, specifică şi informată, prin care persoana acceptă să-i fie prelucrate datele cu caracter personal. Consimţământul trebuie dat în mod expres, într-o formă care să permită dovedirea acestuia de către operator. Mai mult, anterior obţinerii consimţământului, operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată despre: identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; orice alte informaţii a caror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. Există şi situaţii în care operatorul de date nu este obligat să ofere informaţiile prezentate mai sus, şi anume: dacă prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare; dacă prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii, dacă furnizarea datelor personale se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei