Cadrele medicale vor primi stimulente financiare în funcţie de performanţă

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale publicat în Monitorul Oficial la sfârşitul săptămânii trecute, Ministerul Sănătăţii (MS) a lansat un program de stimulare financiară a cadrelor medicale pe bază de performanţă, care se va desfăşura până la data de 31 decembrie a acestui an. Personalul medico-sanitar va beneficia lunar sau trimestrial de venituri suplimentare în bani de la bugetul autorităţii locale. Potrivit celor de la Ministerul Sănătăţii, aceste stimulente financiare se vor acorda în baza unor criterii de performanţă stabilite de către M.S., la care se pot adăuga altele ale autorităţilor publice locale. Programul se va desfăşura pâna la 31 decembrie 2011. Printre criteriile pentru acordarea acestor bani sunt specificate şi: comportamentul personalului medico-sanitar faţă de pacienţi prin chestionarea acestora; existenţa unei relaţii informaţionale corecte şi transparente între personalul medico-sanitar şi pacienţi; timpul de aşteptare a pacienţilor programaţi la ambulatoriile de specialitate; numărul de solicitări ale pacienţilor pentru un anumit medic în raport cu media solicitărilor pe medici din ambulatoriu şi spital; rezultatele obţinute de medic la creşterea raportului bolnavi trataţi ambulator şi în regim de spitalizare, comparativ cu bolnavi internaţi în regim de spitalizare continuă; introducerea şi folosirea în practică medicală uzuală a metodelor minim agresive şi mai puţin costisitoare; eficacitatea şi cost-eficienţa tratamentelor aplicate; numărul procedurilor şi tratamentelor medicale noi învăţate şi aplicate în activitatea spitalicească; rata reinternărilor în primele 72 de ore de la aplicarea unui tratament în spitalizare de zi sau spitalizare continuă; aportul adus în educarea şi formarea personalului medico-sanitar tânăr sau nou venit în spital, cu scopul creşterii calităţii actului medical; alte criterii stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. Cadrele medicale vor primi note ca la şcoală, de la 1 la 5, această notă reprezentând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu. Nota finală va fi calculată făcându-se media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă. În funcţie de această notă va fi stabilit calificativul final al evaluarii, astfel: între 1 şi 2 – nesatisfăcător; între 2,01 şi 3,50 – satisfăcător; între 3,51 şi 4,50 – bine, iar între 4,51 şi 5,00 – foarte bine. (L.I.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419