Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Biblioteca Batthyaneum şi comorile cunoaşterii din Alba Iulia: Unul dintre cele mai importante obiective turistice şi culturale din întreaga lume

Publicat

în

Ignac Batthyany, cel care avea să devină episcopul romano-catolic peste întreaga comunitate a acestui cult din Transilvania, se năștea în anul 1741 dintr-o veche familie maghiară care-şi trăgea originile de la una dintre cele şapte căpetenii care l-au însoţit pe regele Arpad în timpul invaziei acestuia în Transilvania.

Om al bisericii şi mare spirit iluminist în egală cultură, Ignac Batthyany a fondat biblioteca care şi astăzi îi poartă numele şi este unul dintre cele mai importante obiective turistice şi culturale nu doar din municipiul Alba Iulia, ci şi din întreaga lume.

Elit - Gustul Desăvârșit

Un mecena cu strămoşi între primele căpetenii ale regelui Arpad

În anul 1741 se năştea contele Ignàc Batthyàny, într-o veche familie de magnaţi maghiari amestecată prin relaţii matrimoniale cu peste şaptesprezece mari familii aristocratice europene. Chiar mama sa era fiica guvernatorului Stiriei. Documentele de arhivă acoperă genealogia familiei doar până la sfârşitul secolului al XIV, cu toate că istoriografia maghiară a secolului al XVIII lea s-a straduit să-i « confectioneze » un arbore, preluat în secolul urmator, care cobora în mod exagerat rădăcinile familiei până la una dintre capeteniile hunilor…

Aceasta doar pentru că în secolul al XVIII, Batthyáneştii aflaţi în serviciul Habsburgilor atinseseră apogeul politic prin palatinul Lajos Ernő, pe cel militar, prin mareşalul Kàroly, răsplătit cu titlul de prinţ al Sfântului Imperiu Romano-Germanic şi pe cel ecleziastic, prin cardinalul József, arhiepiscop de Esztergom, primat al Bisericii catolice.

…Şi ca un corolar, tot în acest secol familia a atins şi apogeul ştiinţific şi cultural, prin Ignàc Batthyàny, cel care avea să devină între 1780-1798 episcop al celei mai mari dieceze, cea a Transilvaniei, cu reşedinţa la Alba Iulia. Om al Bisericii, savant si istoric, pasionat de codicologie şi de carte în general, dar şi generos mecena, Ignàc Batthyàny este cel care a fondat la Alba Iulia la sfârşitul secolului al XVIII lea un institut ştiinţific şi cultural cunoscut în lume sub numele generic de BATTHYNEUM, mai ales datorită prestigioasei sale biblioteci, neschimbată de peste 200 de ani.

Fapt inedit: Bibilioteca Batthyaneum a fost amenajată în interiorul unei biserici construită în stil baroc între anii 1719-1738, care a suferit modificările impuse de destinaţiile succesive initiale sau ulterioare dezafectării ei. Este vorba de Biserica Trinitarienilor din Alba Iulia, care a fost transformată dupa 1784 de Armata Imperialilor care a dorit iniţial să îi dea destinaţia de spital militar, apoi de către episcopul Ignàc Batthyány, care a obţinut-o şi transformat-o începând din anul 1792 conform scopurilor fundaţiei sale. El este cel care a amenajat conform unor planuri precise observatorul astronomic şi sala mare a bibliotecii, pe care le-a înscris la 31 iulie 1798, alături de tipografia sa, în actul de fondare a institutului care ii poartă numele, devenit testament.

Institutul a cuprins iniţial observatorul astronomic dotat cu cea mai performantă aparatură adusă chiar din Anglia, tipografia în care se tipăreau cărţi de ştiinţa, religie şi manuale şi mai ales valoroasa bibliotecă ce trebuia să acopere toate exigenţele religioase, ştiinţifice şi culturale. În proiectul episcopului a fost riguros înscris şi programul iconografic şi decorativ al săliilor principale ale observatorului şi a bibliotecii. Astfel Aula Magna, marea sală a Bibliotecii Batthyaneum, este amenajată din punct de vederea arhitectonic în stil Neoclasic şi decorată cu portrete şi cu alegorii cu conotaţii religioase, mitologice şi ştiinţifice, într-o perfectă concordanţă cu aranjarea tematică a carţilor în rafturi. Decorul este completat de mobilierului pictat cu coloane şi capiteluri în trompe l’œil şi cu motive tratate în maniera austriacă „Zopf”.

Comori inestimabile într-un locaş de cultură din Alba Iulia

Se cunoaşte mai puţin faptul ca Biblioteca Batthyaneum deţine şi alte valori, în afara unităţilor bibliografice, constituite din manuscrise, incunabule, cărţi tiparite, periodice, atlase şi hărţi. În primul rând observatorul prin care trece meridianul Greenwich, din păcate dezafectat, cu aparatele şi instrumentele sale conservate în prezent în depozite în asteptarea unei restaurări bine meritate. În al doilea rând valoroasele colecţii arheologice, muzeale şi de ştiinţă, donate sau achiziţionate în perioada interbelică şi amenajate în 1912 la solicitarea episcopului Transilvaniei, Gusztàv Kàroly Majlàth, într-un muzeu de arheologie şi de artă sacră. Din fericire aceste obiecte au putut fi valorificate recent atât printr-o conservare corespunzătoare, cît şi prin organizarea unor expoziţii permanente şi temporare de mare interes pentru specialişti şi vizitatori.

Tot aici se află şi o parte însemnată a arhivelor istorice ale Transilvaniei, prin valoroasele documente medievale provenite din arhiva Capitlului de Alba Iulia şi a Conventului de la Mănăştur, adică întâile locuri de adeverire din Transilvania. Această arhivă istorică, alături de arhiva secolelor XIX-XX deţinută, conferă instituţiei o importantă bază de cercetare pe materiale inedite.

De faptul că acest complex institut cultural adaposteşte cea de-a noua bibliotecă fondată de familia Batthyàny de-a lungul istoriei sale, prima fiind fondată de Boldizsàr III Batthyány în secolul al XVI lea. Acest aspect constituie o exemplificare a pasiunii strămoşilor săi pentru carte, transmisă din generaţie în generaţie, dar în acelaşi timp şi a vocaţiei pentru mecenat a acestora.

Nucleul Bibliotecii Batthyaneum îl constituie colecţia particulară a episcopului Ignàc Batthyàny, care şi-a donat cu generozitate toate cărţile şi documentele strânse cu pasiune şi migală în decursul vieţii, lasand dupa el peste 18.000 de volume- cărţi manuscrise, incunabule şi tipărituri, dar şi rarele colecţii de numismatică, minerale şi scoici. Astfel, cele mai valoroase manuscrise şi tipărituri ale Bibliotecii Batthyaneum, au fost achiziţionate de episcopul fondator prin tranzacţii şi licitaţii, ca în cazul fondurilor provenite de la Biserica Sfântul Iacob din oraşul slovac Levoča şi întreaga bibliotecă a arhiepiscopului Vienei, cardinalul Cristoforo Migazzi. Acestea conferă şi azi bibliotecii albaiuliene valoarea şi importanţa de bibliotecă de patrimoniu.

Fondurile şi colecţiile institutului au fost sporite în secolul al XIX lea şi în prima parte a secolului XX , prin donaţiile succesive ale unor episcopi şi sporadice ale unor canonici, profesori de teologie şi demnitari din Transilvania. Din păcate proiectul de funcţionare propus de Ignàc Batthyány nu a mai fost respectat întru totul : în primul rând datorită vânzării caselor sale la începutul secolului al XIX lea, care aduceau sursele de auto-finanţare necesare. În al doilea rând, datorită încetării funcţionării observatorului astronomic, bombardat în 1849. Transformat în muzeu, fostul observator s-a mai bucurat de acest statut în următorii 100 ani. Din fericire, caracterul ştiinţific al spaţiului a fost menţinut, prin instalarea aici în 1840 a primei staţii meteorologice din ţară, care a funcţionat, cu întreruperi până în anul 1955.

În schimb, biblioteca a functionat neîntrerupt în fosta biserică trinitariană. De la înfiinţarea sa până în anul 1949, aceasta a fost administrată exclusiv de Episcopia Romano-Catolică a Transilvaniei, apoi după ce a fost naţionalizată de autorităţile comuniste a fost transformată în bibliotecă raională aparţinând de regiunea Hunedoara şi de Ministerul Învăţămantului. Din anul 1962 Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia a devenit filială a Bibliotecii Naţionale de Stat, actuala Bibiliotecă Naţională a României.

În prezent doar biblioteca mai functionează pe baza unui regulament de ordine interioară ca instiţie afiliată Bibliotecii Naţionale a României, fiind cunoscută în toate mediile de cercetare, universitare şi culturale prin valorile sale bibliofile inestimabile. Este înscrisă şi în ghiduri de profil turistic, în format tipărit sau electronic, deşi nu are un regim de acces imediat, ci unul care impune o procedură prealabilă atât pentru vizitare cât şi pentru cercetare.

La ora actuală, Biblioteca Batthyaneaum adăposteşte peste 72.000 de unităţi bibliografice între care cele mai valoroase sunt cele 1778 de manuscrise (peste o sută fiind manuscrise-codice copiate pe pergament din care 66 anluminate), 571 de incunabule şi aproximativ 24 000 de tipărituri din seria Carte veche. Acestora li se adaugă şi circa 45 000 de documente, dintre care cele 17 200 incluse în arhiva istorică, veritabile valori istorice, literare şi culturale de interes naţional şi internaţional.

Specialiştii estimează că Biblioteca Batthyaneum deţine circa 80% din totalitatea cărţilor medievale occidentale manuscrise şi 70% din incunabulele prezente pe teritoriul României.

La Alba Iulia, se găseşte şi cel mai vechi codice medieval occidental anluminat din România. Este vorba de Codex Aureus sau Das Lorscher Evangeliar. I. Theil / Evangheliarul de la Lorsch. Partea I.. Manuscrisul este un fragment dintr-un tetraevangheliar latin pe pergament realizat la comanda lui Carol cel Mare, în anul 810. Manuscrisul este celebru, atât prin calitatea excepţională a ornamentării cât şi a faptului că a fost copiat cu cerneală de aur. Fragmentul de la Alba Iulia cuprinde 202 două de pagini decorate cu chenare policrome, 12 pagini cuprinzand concordanţele biblice, 3 compoziţii în plină pagină, un frontispiciu miniat şi alte două pagini cu scriere ornamentală. El se completează cu fragmentul de la Biblioteca Vaticana din Roma, care cuprinde evangheliile după Luca şi după Ioan.

Alte manuscrise anluminate cu mare valoare bibliofilă sunt: Biblia Sacra (Paris, sec. XIII), Psalterium Davidicum cum calendario ( sec.XIII), Missale Strigoniense (1377), Horae canonicae Latine et Gallice (post 1328), Promissio Andreae Vendramini ducis Venetiarum (1476), toate reprezentând şcoli de miniatură medievală din Europa.

Incunabulele deţinute provin din 225 de case de editură care au funcţionat în 40 de oraşe, între care Veneţia, Milano, Roma, Augsburg, Köln, Nürnberg, Strasbourg ş. a. Cel mai vechi incunabul este Opera lui Apuleius Lucius Madarensis tipărită la Roma in 1469, dar în seria de peste treizeci de ediţii princeps şi a unui mare număr de ediţii rare, se pot cita lucrările lui Macrobius: In somnium Scipionis expositio. Saturnalia, Venezia, 1472 sau Epistolae heroides a lui Ovidius, tipărită la Milano, 1494, considerată ediţie unicat. La Biblioteca Batthyaneum se conservă şi un exemplar prima ediţie, din secolul al XV-lea a Operei lui Homerus tipărită la Florenta, în 1488. Rară este şi lucrarea Cosmografia lui Ptolemaeus, Ulm, 1482, ilustrată cu zece hărţi în tehnica xilogravurii, ulterior pictate. În categoria aceasta reţine atenţia, deşi nu este un incunabul şi primul atlas geografic modern, Theatrum orbis terrarum, al lui Abraham Ortelius, apărut la Anvers in 1595.

Colecţia de carte veche tipărită între anii 1500-1800 în diverse case de editură europeană însumează un fond documentar de 24.000 de unităţi bibliografice, între care 7.950 sunt din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. De reţinut şi importanta colecţie de biblii scrise în peste 30 de limbi şi dialecte, care numără 660 de ediţii, unele deosebit de rare. Deşi mai puţine ca număr, cărţile româneşti se înscriu tot în seria rarităţilor tipografice din care se pot cita printre altele: Evanghelia învăţătoare, 1644, Îndreptarea legii, 1652, Palia de la Orăştie, 1582, Noul Testament de la Bălgrad, 1648, Sicriul de Aur , 1683, etc.

Sursa: descopera.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

Publicat

în

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

An de an, la data de 24 mai, este sărbătorită Ziua europeană a parcurilor naționale, la nivel continental, această zi având scopul de a apropia oamenii de natură și dea sensibiliza publicul privind impotanța frumuseții naturale în zonele protejate, dar și la impotanța conservării și gestionării durabile a ariilor protejate din Europa.

Hotărârea sărbătoririi Zilei europene a parcurilor naţionale a fost luată în 1999, când s-au împlinit 90 de ani de la crearea primelor nouă parcuri naţionale în Suedia (mai 1909). În acel an, pe 24 mai, peste o sută de organizaţii din 18 ţări europene au organizat evenimente de Ziua europeană a parcurilor naţionale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Iniţiativa a aparţinut Federaţiei EUROPARC, organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1973, ce reuneşte sute de autorităţi şi mii de arii protejate din 40 de ţări europene. EUROPARC doreşte conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale.

România este membru al EUROPARC prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii EUROPARC sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat. Din partea României, ca membri EUROPARC mai sunt: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; Asociaţia Altitudine; Administraţia Parcului Natural Apuseni; Enduro Ranch; ProPark – Fundaţia pentru arii protejate.

În România, celebrarea Zilei europene a parcurilor naţionale a fost marcată, an de an, prin organizarea unor manifestări dedicate celebrării unor evenimente cu semnificaţie deosebită în domeniul protecţiei naturii şi al ariilor naturale protejate, în organizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a altor instituţii.

Europa are numeroase arii protejate importante, dar este în acelaşi timp un adevărat mozaic de naţiuni, culturi şi organizări politice. Până la constituirea Uniunii Europene nu s-a putut vorbi efectiv despre un punct de vedere comun sau despre iniţiative europene în domeniul conservării mediului. În anul 1994 a fost lansat la nivel european Planul de Acţiune pentru Ariile Protejate.

Iniţiative europene cum ar fi EECONET, EMERALD, Natura 2000 şi altele pregătesc drumul către o reţea europeană de arii protejate interconectate prin coridoare ecologice ce permit dispersia şi migrarea speciilor. În politica de conservare a mediului atât la nivel european, cât şi mondial se face simţită din ce în ce mai acut necesitatea trecerii de la conservarea speciilor la cea a habitatelor, de la conservarea unor locuri la conservarea unor ecosisteme şi de la măsuri naţionale la măsuri internaţionale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2022. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Publicat

în

Sfinții Constantin și Elena 2022Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitări și urări deosebite se trimit în fiecare an celor dragi, pe 21 mai, când sunt sărbătoriți cei doi sfinți împărați. ziarulunirea.ro va pregătit unele dintre cele frumoase mesaje de Sf Constantin și Elena pe care să le trimiți prietenilor, familiei, colegilor sau colaboratorilor:

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni

-Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tai. Cu drag, …

-Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, căci este ziua ta! La mulţi ani, iubitule/iubito!

Elit - Gustul Desăvârșit

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească. La Mulți Ani, Elena! La mulţi ani! Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu!

-De ziua numelui tău, îţi doresc noroc, fericire şi sănătate. Să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani, Constantin/Elena!

-Dragă Elena, eşti cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva. Primeşte asadar, din partea mea, multe gânduri bune, urări de sănătate şi un ‘La mulţi ani din suflet!

-Vreau să îţi urez toate cele bune de „Constantin si Elena”! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!

Citește și: Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti

-Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La mulți ani!

-Să bem! Ziua de azi a început bine, pentru că este ziua numelui tău! Aşa că îţi reamintesc că ai lângă tine cei mai buni prieteni şi, bineînţeles, că azi dai de băut!
-Cu ocazia onomasticii, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi că sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri! La Mulți ani, Constantin!

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La mulţi ani, cu ocazia zilei de „Sfinţii Constantin şi Elena”! Să ai parte de bucurii!

-La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se indeplinească toate dorinţele. Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îţi dorim sanatate şi numai bucurii.

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

Citește și: Mesaje de SFANTUL Ilie. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţa şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer „La mulţi ani!”

-Este minunat sa ştii ca cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e si mai minunat să ştii ca exista cineva care nu-ti uita niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru colegi și colaboratori

-Sfinţii Constantin şi Elena să vă aducă liniște, sănătate și binecuvântare!

-Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

-Pentru tot ceea ce ai încercat să faci până acum şi nu ţi-a ieşit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai căutat în zadar şi nu ai găsit, azi ai voie mai mult ca oricând să crezi într-o minune. Este ziua ta şi numai a ta. Azi trebuie să crezi în visele tale! La mulţi ani!

-Sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniste şi pace şi să nu lase ca speranţa să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

-Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însotească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Constantin şi Elena cât mai frumoasă!

-O zi specială pentru un angajat deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

-La mulţi ani cu sănătate, Cu belşug şi cu de toate, Bucurii şi nestemate, De-acum şi pe mai departe. La multi ani, Constantin/Elena!

Mesaje deosebite de Sf Constantin și Elena

-Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate! La mulți ani de Sf Constantin și Elena!

-Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

-Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu! Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Constantin!

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri!

-La Mulţi Ani, Elena! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.
Citeşte întreaga ştire: Mesaje de Sf. Constantin și Elena – Cele mai frumoase urări și felicitări

-Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori! Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

-Florile din luna mai să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui!

-Cu ocazia zilei Sfinţisorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Îţi urez „La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

-La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare