Rămâi conectat

Curier Județean

Bazinul Olimpic din Alba Iulia se redeschide de luni, 8 octombrie

Ziarul Unirea

Publicat

în

Bazinul Olimpic din Alba Iulia se redeschide pentru public de luni, 8 octombrie 2018, după ce a fost închis circa o lună și jumătate pentru reparații curente.

”Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi redeschis pentru public începând de luni, 8 octombrie 2018. Programul va fi cel normal, între orele 7 și 22. Vă așteptăm cu drag!”, se arată într-o postare pe Facebook a reprezentanților Bazinului Olimpic.

ccesul în incinta bazinului se face în baza următorului program zilnic:

BAZIN:

 1. a) CSS Liceul Sportiv Alba Iulia

luni – vineri      11:00-l7:00 (culoarele 1 – 4)

sâmbătă 9:00-17:00 (culoarele 1 – 4)

 1. b) CSM Unirea Alba Iulia
 2. c) Iniţieri

luni-vineri 17:00-20:00 (culoarul 1) şi 17:00 – 19:00 (culoarul 8) sâmbătă 9:00-17:00 (culoarul 1 şi 8)

 1. d) Agrement

luni-duminică     7:00 – 22:00

 1. e) Prima şi a treia zi de luni din fiecare lună între orele 07:00 – 14:00 bazinul va fi închis pentru curăţenie şi igienizare,

SAUNA:

luni-duminică 8:00 – 10:00 şi 18:00 – 21:00

(1) Bazinul Olimpic se va folosi în paralel pentru activităţile de iniţiere şi cele desfăşurate de CSS Liceul Sportiv Alba Iulia şi CSM Unirea Alba Mia, fiind alocate culoarele 1 şi 8 pentru iniţiere , 1-4 pentru CSS Liceul Sportiv Alba Iulia şi 6-8 pentru CSM Unirea Alba Iulia.

(2) Orice modificarea orarului va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau înştiinţări scrise. întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afişată în timp util, eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

(3) Accesul în incinta bazinului se face contra cost, numai pe bază de brăţară magnetică. Beneficiarii sunt obligaţi să aibă asupra lor în permanenţă brăţara magnetică şi dovada achitării taxei de utilizare a Bazinului Olimpic.

(4) Brăţările magnetice se eliberează pe zile şi pe interval orar (şedinţă), în ordinea solicitărilor, durata unei şedinţe fiind de 2 ore, nedepăşind numărul maxim de utilizatori prevăzut în proiect care este 152.

(5) Brăţările magnetice se pot elibera pentru o singură şedinţă sau în regim de abonament, pentru mai multe şedinţe. Abonaţilor li se vor elibera cârduri magnetice, cu achitarea unei garanţii de 30 lei/card, garanţie care va fi returnată la predarea cârdului.

(6) Brăţările magnetice se eliberează dupa achitarea taxei de utilizare a bazinului Olimpic.

(7) Este obligatorie purtarea brăţării magnetice primite şi utilizarea acesteia la toate porţile magnetice din bazin. Angajaţii bazinului sunt îndreptăţiţi să verifice oricând biletele de intrare, iar clienţii sunt obligaţi să le prezinte.

(8) Brăţările magnetice vor fi predate de către beneficiari la expirarea perioadei pentru care s-au achitat taxele de utilizare a Bazinului Olimpic. în cazul în care beneficiarii nu predau brăţările magnetice sau produc stricăciuni acestora au obligaţia să plătească contravaloarea acesteia de 20 lei.

(9) Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere (gratuit), momentul şi data de desfăşurare a acestora fiind afişate sau comunicate în prealabil.

(10) Este interzis accesul în ţinuta de stradă pe suprafeţele destinate exclusiv desfăşurării activităţii sportive sau de agrement.

(11) Este interzis accesul în bazinul de înot a persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze.

(12) Copii sub 7 ani au acces la bazin numai însoţiţi şi supravegheaţi de o persoană adultă. (13) Pentru cursuri de iniţiere înot copii, vârsta minimă este de 5 ani.

(14) Este obligatorie respectarea instrucţiunilor afişate de către administratorul de bazin. Având în vedere specificul bazinului (adâncimea apei 2 m) personalul de deservire nu îşi asumă răspunderea pentru persoanele care nu ştiu înota.

Art. 8. Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite are obligaţia de a respecta îndrumările, instrucţiunile personalului angajat, profesorilor şi instructorilor sportivi.

Art.9. Beneficiarii vor prezenta, de la medicul de familie, o adeverinţă medicală din care să reiese că nu sunt în evidenţă cu boli infecţioase sau transmisibile, adeverinţă valabilă 6 luni de la data emiterii. Adeverinţa va fi prezentată casierului de fiecare dată când se utilizează serviciile bazinului. Administratorul isi rezerva dreptul de a solicita actualizarea adeverinţei medicale indiferent de data emiterii acesteia, la existenta oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei respective si interzicerea accesului in bazin, pâna la prezentarea unei noi adeverinţe.

Art. 10. înaintea intrării în apă beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. în bazin se va folosi numai echipament adecvat, acceptat de normele şi reglementările în vigoare. Este obligatorie casca petru persoanele cu parul lung (femei sau bărbaţi) şi folosirea costumului de baie (slip, nu sort sau bermude).

Art. 11. Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazinului.

Art.12 Simt interzise în incinta bazinului:

 1. Consumul de alimente şi băuturi;
 2. Fumatul, cu excepţia locurilor special amenajate;
 3. Prezenţa persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene;
 4. Introducerea obiectelor contondente şi periculoase;
 5. Accesul cu animale de companie;
 6. Săritul, stropitul sau jocul cu mingea în bazin, sau orice alte activităţi care produc disconfort altor beneficiari;
 7. Blocarea căilor de acces;
 8. Folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani.

Art. 13. Beneficiarii au obligaţia, ca în cazul producerii unui eveniment ieşit din comun – accident, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase, etc.- să anunţe personalul bazinului pentru a putea interveni.

Art. 14. în cazul utilizării dotărilor în mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, administratorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari.

Art. 15. în cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, administratorul poate întrerupe activitatea parţial sau în totalitate şi poate schimba programul afişat (stabilit iniţial)

Art. 16. Pentru eliberarea brăţărilor magnetice sunt necesare următoarele:

 1. abonamentele procurate (cârdurile magnetice).
 2. dovada achitării taxei de acces stabilită.

TARIFE

 1. Intrare bazin pentru copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri în plată, persoane cu handicap – 10 lei/şedinţa de 2 ore
 2. Intrare bazin pentru adulţi – 15 lei/şedinţa de 2 ore
 3. Intrare saună pentru elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri în plată, persoane cu handicap – 5 lei/15 minute
 4. Intrare saună pentru adulţi -10 lei/15 minute
 5. Abonament intrare bazin pentru copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri în plată, persoane cu handicap (durata unei şedinţe fiind de 2 ore):

pentru 10 şedinţe: 85 lei – valabilitate 30 zile (85%) pentru 20 şedinţe: 150 lei – valabilitate 60 zile (75%) pentru 3 0 şedinţe: 210 lei – valabilitate 90 zile  (70%)

 1. Abonament intrare bazin pentru adulţi (durata unei şedinţe fiind de 2 ore): pentru 10 şedinţe: 130 lei – valabilitate 30 zile

pentru 20 şedinţe: 225 lei – valabilitate 60 zile pentru 30 şedinţe: 315 lei – valabilitate 90 zile

 1. Abonament saună elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri în plată, persoane cu handicap (durata unei şedinţe fiind de 15 minute):

pentru 10 şedinţe: 40 lei pentru 20 şedinţe: 75 lei pentru 30 şedinţe: 100 lei

 1. Abonament saună adulţi (durata şedinţa 15 minute): pentru 10 şedinţe: 80 lei

pentru 20 şedinţe: 150 lei pentru 30 şedinţe: 200 lei

 1. Grup organizat de elevi/studenţi/pensionari (minim 10 persoane), pentru agrement- 8 lei/ persoană
 2. Grup organizat adulţi (minim 10 persoane) pentru agrement -12 lei/persoană
 3. Pachet familie cu copii sub 12 ani -15 lei/părinte, copii având gratuitate
 4. Tarif închiriere culoar bazin: persoanele fizice (grup organizat) sau persoanele juridice pot închiria, la cerere, pentru maxim 15 persoane/culoar, pentru agrement -100 lei/ora.

13 Tarif închiriere culoar pentru iniţiere înot cu instructor extern (max 15 persoane/culoar) – 200 lei/oră, la care se adaugă taxa de intrare/persoană (culoarele 1 şi 8 de luni până sâmbătă între orele 7:00-17:00).

14 Tarif închiriere bazin pentru concursuri sportive – 400 lei/oră

15 Abonament iniţiere înot cu instructor (personal angajat CSMUAI) – 250 lei/10 şedinţe (valabilitate 2 luni).

 1. Tarif închiriere locaţia cafenea (preţ pornire licitaţie) – 8 lei/mp/lună
 2. Tarif închiriere cabinet masaj (preţ pornire licitaţie) – 6 lei/mp/lună
 3. Tarif închiriere spaţii antrenori, arbitri – 2 lei/mp/lună
 4. Tarif închiriere magazie -1 leu/mp/lună.
 5. Elevii de la CSS Alba-Iulia- specialitatea înot şi sportivii secţiei de polo de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, au gratuitate cu tabel nominal semnat de conducerea cluburilor pentru ficare clasă sau secţie.

Pentru eliberarea abonamentelor, biletelor cu preţ redus ( copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri, persoane cu handicap) este necesară prezentarea documentelor care atestă această calitate (adeverinţă, cupon pensie, carnet şomer vizat la zi).

SANCŢIUNI

Art. 17.(1) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor prevăzute în prezentul Regulament precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 12 din Regulament se sancţionează în cazul săvârşirii pentru prima dată a unei abateri cu avertisment, iar în caz de repetare a abaterii sau a săvârşirii unei alte abateri, cu anularea abonamentului sau a dreptului de folosinţă, după caz şi cu interzicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic pentru o perioadă de până la 3 luni. (2) în cazul producerii de pagube din culpă sau datorită exploatării defectuoase a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate, vor suporta integral paguba produsă.

Art. 18.(1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spatiilor sau oricăror bunuri puse la dispoziţie, atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările şi legislaţia în vigoare şi interzicerea accesului la Bazinul Olimpic până la soluţionarea cauzei.

(2) Personalul- responsabil cu atribuţii de administrare, de respectare a regulamentului, programului aprobat şi a contractelor în derulare- va consemna printr-un proces verbal de constatare abaterile săvârşite, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate, în caz contrar vor suporta cheltuielile de readucere la forma iniţială a pagubelor produse.

Art. 19. Nerespectarea oricăror altor reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecinţelor de către făptuitori.

Art.20. Administratorul bazinului nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente sau pagube materiale beneficiarilor. Orice litigiu sau neânţelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părţi, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă.

 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.25. La efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, investiţii, administratorul va afişa programul de acces la bazin şi măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.

Art.26. Informaţii suplimentare, reclamaţii, solicitări, vor fi adresate sau depuse în scris administratorului, prin serviciul de relaţii cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia.

Art,27. Administratorul îşi rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la programul prevăzut în Regulament, ori de câte ori consideră că este necesar prin dispoziţia Primarului municipiului Alba-Iulia.

Art.28. Prevederile prezentului regulament cu privire la tariful de 250 lei/10 şedinţe, iniţiere înot cu instructor autorizat, angajat al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, iniţieri programate luni-vineri orele 17,00 – 20,00 pe culoarul 1 şi 17,00 – 19,00 pe culoarul 8 şi sâmbăta orele 9,00 – 17,00 pe culoarele 1 şi 8, vor intra în vigoare după angajarea instructorilor de către Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEFINITIVAT 2024, în Alba: 138 de candidați susțin miercuri, 24 iulie, proba scrisă a examenului. Primele rezultate, afișate pe 30 iulie

Ziarul Unirea

Publicat

în

DEFINITIVAT 2024, în Alba: 138 de candidați susțin miercuri, 24 iulie, proba scrisă a examenului. Primele rezultate, afișate pe 30 iulie Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024, se va desfășura miercuri, 24 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia. Proba se […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea