Batalionul 136 Geniu ”Apulum” sărbătorește, la 1 aprilie 2016, 79 de ani de la înființare – FOTO

 • Istoricul Batalionului 136 Geniu „Apulum”

În anul 1925 potrivit tabelei de organizare la pace , Regimentul de pontonieri care funcţiona în garnizoana Brăila, era alcătuit din două batalioane de pontonieri-râuri, un batalion de pontonieri-Batalionul ”Apulum”01fluvii  şi o companie depozit. Fiecare batalion avea  în compunere câte patru companii de pontonieri a câte două plutoane. Cele  trei batalioane, Batalionul 1 pontonieri-fluvii, Batalionul 2 pontonieri-râuri şi Batalionul 3 pontonieri-râuri, se aflau  în garnizoana Brăila. În primăvara anului 1932 Batalionul 2 pontonieri-râuri a fost dislocat în garnizoana Bacău, iar cinci ani mai târziu, la 15 martie 1937, Batalionul 3 pontonieri-râuri  a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia.

Odată cu mutarea batalionului la Alba Iulia se schimbă şi denumirea celor două batalioane, Batalionul 3 pontonieri-râuri Alba Iulia devine Batalionul 2 pontonieri-râuri Alba Iulia, iar unitatea de la Bacău devine Batalionul 3 pontonieri-râuri Bacău.

ELIT

Datorită evoluţiei evenimentelor politice şi militare din anul 1938, o parte din armata română trece la mobilizarea  parţială, în toamna anului 1938, pentru a participa la acţiunile militare pe frontul de Vest. În cadrul mobilizării, Batalionul 2 pontonieri-râuri Alba Iulia primeşte sarcina de a mobiliza 5 companii de poduri râuri, anume Companiile 1,6,7,18 şi 19 poduri-râuri.

În timpul mobilizării şi după terminarea acesteia trupele de pontonieri concentrate executau pregătire în lucrul cu  completul de pod, pentru cunoaşterea materialelor şi modul lor de utilizare. Personalul concentrat, atât cadrele militare cât şi gradaţii şi soldaţii, nu era familiarizat cu materialele şi modul de lucru cu acestea, misiunea companiei în aceste condiţii fiind foarte dificilă.

Batalionul ”Apulum”02În perioada 22 iunie 1941 – 23 august 1944 unităţile şi subunităţile de pontonieri au fost mobilizate pentru perioade de timp variabile, în funcţie de nevoile armatei.

ADEZIUNE PLUS ALBA

În timpul conflictelor de pe frontul de Est, principalele misiuni ale unităţilor de pontonieri au constat în amenajarea trecerilor peste cursurile de apă prin întinderea podurilor  de echipaj şi realizarea unor portiţe sau poduri umblătoare, participarea cu echipaje de pontonieri şi ambarcaţiuni la forţarea cursurilor de apă, participarea la construirea podurilor din lemn improvizate sau semipermanente, amenajarea drumurilor, asigurarea protecţiei podurilor împotriva îngheţului şi pe timpul dezgheţului, participarea la executarea unor lucrări de amenajare a terenului şi de baraje,etc.

În anul 1942 companiile 18 şi 19 poduri-râuri aveau în înzestrare 256 m de pod metalic cu capacitate portantă de 16 Tf. şi un efectiv de 399 oameni, 8 ofiţeri, 9 subofiţeri, 23 de sergenţi, 73 caporali şi 286 soldaţi. La începutul anului 1943 Compania 18 poduri-râuri se afla în regiunea Mariopol-Zevetakoie iar Compania 19 poduri-râuri la Rostov.

Batalionul ”Apulum”01După data de 23 august 1944 odată cu mutarea frontului spre vest, trupele de pontonieri  au luat parte la războiul antihitlerist alături de sovietici, pentru eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei. Companiile 18 şi 19 poduri-râuri din Batalionul 2 pontonieri-râuri, au fost repartizate din nou Armatei a-IV-a, care urma să acţioneze în sudul Transilvaniei.

Pentru forţarea râului Mureş Compania 18 râuri-poduri a început deplasarea în 17 septembrie 1944 spre localitatea Cucerdea din judeţul Mureş. Datorită numărului mic de autocamioane, deplasarea s-a făcut în mai multe curse, finalizându-se la 19 septembrie 1944. Primele încercări de forţare a Mureşului s-au făcut la Vidrasău de către Divizia 9 mecanizată şi la Cipău Deal şi Iernut de către Corpul Moto Mecanizat, pontonierii Companiei 18 poduri-râuri executând treceri forţate cu două portiţe în nopţile de 21 şi 24 septembrie 1944.

În aceste zile de foc, militarii Companiei 18 poduri-răuri construiesc un pod semipermanent la Miraslău, lung de 20 m şi cu o forţă de suport de 40 tone iar la 6(2) octombrie întinde un pod de echipaj de 16 Tf., peste râul Mureş, la Ocna Mureş, cu lungimea de 84(70) m.

În data de 7 octombrie execută un pod de echipaj peste râul Târnava Mică, la Jidvei, cu lungimea de 32 m. În următoarea perioadă, potrivit ordinelor Comandamentului Geniului Armatei a-IV-a, compania este mutată de pe râul Mureş, începându-şi noua misiune cu executarea unui pod de echipaj peste râul Arieş, în localitatea Viişoara, cu lungimea de 72 m şi forţă de suport de 20 T. În data de 19 octombrie 1944, două plutoane ale companiei, execută pe timp de întuneric un pod cu lungimea de 32 m peste râul Agriş, în localitatea Jibou. Peste două zile, la 21 octombrie, primeşte misiunea de a deschide un punct de trecere pe portiţă peste râul Someş în localitatea Ulmeni.

Compunerea Companiei 18 râuri-poduri pe timpul acestor misiuni era de 8 ofiţeri, 6 subofiţeri şi 348 de gradaţi şi soldaţi.

În anul 1950 batalionul din Alba Iulia se transformă în Regimentul 3 Pontonieri.

La data de 1 iulie 1952 Regimentul 3 pontonieri Alba Iulia primeşte denumirea de Regimentul 270 pontonieri fiind subordonat nemijlocit Comandamentului Trupelor de Geniu, iar începând cu 13 mai 1953 se subordonează Regiunii a-III-a Cluj. Câţiva ani mai târziu Regimentul 270 pontonieri se transformă în Batalionul 136 Pontonieri.

Batalionul 136 Geniu “APULUM” este dispus în garnizoana Alba Iulia şi este continuatorul tradiţiilor de luptă ale Batalionului 136 Pontonieri, înfiinţat în perioada 20.06-20.08.1961 şi ale Batalionului 136 Treceri (15.05.2005 -30.06.2009), fiind prima unitate de pontonieri înzestrată cu parc de pod românesc P.R.-57.

Efectivele nucleului au fost formate din ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi aduşi din Regimentul 72 Pontonieri Brăila şi Regimentul 2 Pontonieri Turnu Măgurele.

Unitatea a fost dispusă în garnizoana Alba Iulia în actuala cazarmă 510. Încă de la început, Batalionul 136 Pontonieri primeşte misiunea de a verifica posibilităţile de lucru cu parcul de pod românesc atât  în faţa unor comisii a armatei statului polonez, cât şi în cadrul aplicaţiilor conduse de Armata a II-a şi Armata a III-a.

În perioada 10 – 16 noiembrie 1962 Batalionul 136 Pontonieri prezintă demonstrativ o aplicaţie privind modul de lucru cu parcul de pod românesc P.R. – 57 în faţa elevilor din Şcoala Superioară de Ofiţeri Sibiu şi a membrilor Comitetului unificat al Tratatului de la Varşovia.

În perioada 02 august – 18 septembrie 1963 batalionul participă cu toate efectivele şi tehnica de luptă la lichidarea urmărilor provocate de inundaţii pe cursul râului Jiu, în zona localităţii Câmpul lui Neag.

Un detaşament din cadrul Batalionului l36 Pontonieri participă în anul 1971 la executarea unor lucrări de prospecţiuni pe râul Olt, în raionul localităţii Avrig iar altul participă la executarea unor lucrări de îndiguire în raionul localităţii Turdeni, judeţul Cluj.

Batalionul 136 Pontonieri participă cu un detaşament în primăvara anului 1973, la prevenirea unor dezastre  provocate de  îngheţarea albiei râului Sebeş pe traseul Oaşa – Şugag, care ar fi pus în pericol Şantierul de Construcţii Hidrotehnice Sebeş.

În perioada 1970 – 1975 unitatea participă cu un detaşament la construirea drumului Transfăgărăşan–Nord iar  în anul 1978 primeşte misiunea de a executa un punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Olt, în raionul localităţii Făgăraş.

Cu ocazia sărbătoririi zilei naţionale a României, la 1 decembrie 1991, Batalionul 136 Pontonieri primeşte denumirea onorifică de „Căpitan ANTON BERINDEI”.

În urma inundaţiilor din anii 1963, 1970, 1981, 1996, 1999, 2002, 2005, 2006 şi 2010 batalionul  participă cu tehnică şi efective la înlăturarea urmărilor provocate de acestea iar la solicitarea organelor administraţiei locale s-au executat lucrări de refacere, consolidare şi reamenajare a unor puncte de trecere peste cursurile de apă în judeţele Alba, Caraş Severin, Cluj, Hunedoara, Timiş.

În cadrul procesului de restructurare, reorganizare şi modernizare a armatei, în anul 1998 Batalionul 136 Pontonieri  „Căpitan ANTON BERINDEI” se transformă în Centrul 136 Instrucţie Mobilizare (Po).

În anul 2002 se transformă în Batalionul 136 Treceri, intrând în subordinea Brigăzii 4 Geniu Teritorială, iar în perioada 01.03-31.05.2007 se reorganizează cu aceeaşi denumire  şi se resubordonează Corpului 4 Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan”(care începând cu 15.06.2008 se transformă în Divizia 4 Infanterie “Gemina”).

Începând cu 01.07.2009 Batalionul 136 Treceri se transformă în Batalionul 136 Geniu “APULUM” rămânând tot în subordinea Diviziei 4 Infanterie “GEMINA”.

Batalionul a pus la dispoziţie cadre militare pentru participarea la acţiunile întreprinse de armata română în cadrul „Parteneriatului pentru Pace” din Bosnia – Herţegovina, Afganistan şi Irak şi instruirea în comun cu armatele statelor din compunerea NATO.

În primăvara anului 2009 efective de militari si civili din unitate participă la restaurarea monumentelor reprezentative pentru arma geniu construite pe drumul Transfăgărăşan. Astfel, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea armei geniu, în cadrul unui ceremonial militar şi religios desfăşurat în data de 20 iulie 2009 pe drumul Transfăgărăşan, au fost dezvelite şi sfinţite plăcile comemorative ale monumentelor „POARTA ÎNTÂLNIRII” şi „ POARTA GENIŞTILOR”.

Un moment solemn cu o semnificaţie deosebită pentru unitate se desfăşoară în toamna anului 2009. La data de 25.10.2009 Batalionul 136 Geniu „Apulum”, primeşte noul Drapel de Luptă. Evenimentul se desfăşoară pe platoul din faţa catedralei ortodoxe din municipiul Alba Iulia în prezenţa unor înalte personalităţi militare şi civile.

Începând cu anul 2010, batalionul se subordonează Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos” din Brăila.

În toamna anului 2010 la solicitarea autorităţilor publice locale, pentru fluidizarea traficului pe drumul european E 81 pe comunicaţia Alba Iulia – Sebeş, unitatea a executat un punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Mureş, fluxul de maşini peste pod fiind de aproximativ 15.000 în 24 ore.

O altă etapă din pregătirea militarilor unităţii constă în instruirea comună cu armatele statelor din compunerea NATO., pentru asigurarea succesului misiunilor „TISA 2011” şi „IEL MILU” 2011 executate în parteneriat cu Bulgaria, Croaţia, Serbia , Georgia, Ungaria.

În perioada 27.05-01.07.2011 unitatea participă cu efective şi tehnică în cadrul exerciţiului multinaţional „TISA 2011” etapa finală, în garnizoana Râmnicu-Vâlcea. Misiunile primite de detaşamentul unităţii fiind complexe, au pus la grea încercare pregătirea acumulată de-a lungul timpului. Acestea constau în executarea unui punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Olt cu lungimea de 100 m şi realizarea a patru deschideri de pod jos metalic cu ajutorul completului de pod PJM-72.

La data de 09.07.2011, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, conferă „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre” Batalionului 136 Geniu “APULUM”, dorind a răsplăti meritele pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor încredinţate şi obţinerea de rezultate deosebite în procesul instruirii.

În perioada 27.08 – 15.09.2012 forţe din cadrul batalionului au participat la activităţi de instruire şi pregătire a exerciţiului BLONDE AVALANCHE 2012, în cadrul taberei de instrucţie la apă în poligonul de instrucţie „Vărsătura” din garnizoana Brăila. Misiunea detaşamentului unităţii consta în executarea unor lucrări de amenajare a poligonului pentru exerciţiile demonstrative a capabilităţilor structurilor de geniu aparţinând Brigăzii 10 Geniu, în vederea desfăşurării exerciţiului multinaţional „BLONDE AVALANCHE 2012”. (17-21.09.2012).

Batalionul 136 Geniu „Apulum” este structura desemnată de către Statul Major al Forţelor Terestre ca structură care generează elementele unităţii multinaţionale logistice integrate cu specific de geniu pentru infrastructura de logistică (IEL MILU).

În perioada 12 – 16.11.2012 o comisie a SMFT a executat certificarea modului românesc din cadrul IEL MILU, iar în perioada 19 – 23.11.2012 în cazărmile Batalionului 136 Geniu „Apulum” s-a desfăşurat exerciţiul multinaţional IEL MILU 2012, cu participarea militarilor din cele 4 naţiuni (Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România).

În perioada 06.06-26.06.2013, batalionul participă la exercițiul Capable Logistician 2013 , care este cel mai important şi complex exerciţiu în domeniul logistic, organizat de NATO în ultimul deceniu și care a adunat peste 1400 de militari din statele membre NATO în poligonul de antrenament Lest Military Trening Area din SLOVACIA.

În perioada 24-27 iunie 2014, unitatea a fost gazda  exerciţiului multinaţional “IEL MILU 2014”, la care au participat peste 75 de militari din Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România.

Anul 2015 a marcat un element de noutate pentru capabilitățile batalionului, prin executarea unei misiuni de instalare a unei rampe mobile pentru debarcarea tehnicii militare de mare tonaj, în staţia de cale ferată Voila din județul Brașov.

 

Activităţi importante din ultimii ani:

 • 06 – 31.10.2008: Construirea şi deservirea unui pod jos metalic la Prundu Bârgăului, jud. Bisriţa Năsăud;
 • 22-23.06.2010: Intervenţia pentru salvarea persoanelor surprinse de inundaţii şi izolate pe case în zonele: Aiud, Ciumbrud, Lopadea Nouă, jud. Alba;
 • 09 – 14.11.2010: Construirea şi deservirea unui pod de pontoane pe râul Mureş în zona Partoş;
 • 22-23.12.2010: Participarea la înlăturarea efectelor în urma surpării terenului în localitatea Ocna-Mureş, judeţul Alba;
 • 2011: Participarea cu efective şi tehnică la exerciţiului multinaţional Tisa 2011 în ganizoana Râmnicu Vâlcea;
 • 08 – 15.09.2012: Participarea la exerciţiul BLONDE AVALANCHE 2012, în cadrul taberei de instrucţie la apă în poligonul de instrucţie „Vărsătura” din garnizoana Brăila;
 • 19 – 23.11.2012: Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului multinaţional IEL MILU 2012 cu participarea militarilor din 4 ţări:Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România;
 • 06-26.06.2013: Participarea la exercițiul Capable Logistician 2013 din Slovacia;
 • 24-27 iunie 2014: Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului multinaţional IEL MILU 2014 cu participarea militarilor din 4 ţări:Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România;
 • exerciţiul „Resolute Castle 15”, în perioada 15.06-21.09.2015, în CIL-FT Cincu, exerciţiu în comun cu militari genişti ai Gărzii Naţionale a SUA din Alabama;
 • exerciţiul multinaţional „CAPABLE LOGISTICIAN 2015”, în perioada 02-20.06.2015, în Ungaria, poligonul Bakony, la care unitatea a participat cu tehnică şi personal alături de militari din 32 de ţări membre NATO;
 • exerciţiul multinaţional „IEL MILU 15”, în perioada 19-25.09.2015, în Tbilisi, Georgia, unde a participat personal de stat major;
 • exerciţiul „Dragoon Crossing”, în perioada 13-16.10.2015, în zona localităţii Mândruloc;
 • personal de stat major participant la exerciţiile „Scorpions Fury 15”, „Trident Joust 2015”;

Pentru anul 2016, militarii noștri vor fi implicați în organizarea și desfășurarea exercițiului multinațional ”IEL MILU 2016” din Croația, a exercițiului româno-american ”Resolute Castle 2016” din poligonul Cincu precum și într-o serie de activități cu specific de geniu, unde își vor avea ocazia încă o dată să își etaleze capabilitățile și măiestia acestei frumoase arme. (V.N.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Blandiana intră în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Localitatea Blandiana a fost încadrată… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro