Ziarul Unirea

Au fost depuse 4.176 proiecte în valoare totală de 560.535.215 de euro

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

– Stimate domnule director Marian Ionescu, activitatea instituţiei pe care o conduceţi este foarte importantă în contextul în care la nivel naţional se vorbeşte tot mai mult de atagerea fondurilor europene. Care este situaţia la nivelul CRPDRP 7 Centru Alba Iulia pe anul 2010?
– Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru Alba Iulia are în subordine 6 oficii judeţene: OJPDRP Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Astfel, în cursul anului 2010, în cadrul Serviciului de Evaluare Contractare al OJPDRP Alba s-au selectat 3.297 de proiecte, din care 3.063 au fost contractate. Astfel, numărul proiectelor contractate este următorul: pe Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” – 398, Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” – 22, Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor” – 3, Măsura 125 “Dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice” – 26, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă” – 2.380, Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” – 4, Măsura 312 “Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor” – 111, Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice” – 119, Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea satelor” – 35. Alte 25 de proiecte nu au mai fost încheiate din cauza neprezentării documentelor de autorizare de către beneficiar, lipsa confinanţării sau pur şi simplu absenţa beneficiarului la semnarea contractului. În schimb, au fost semnate 498 de acte adiţionale.
Serviciul de Verificare Tehnică a primit 214 cereri de finanţare la Măsura 322 şi 109 la Măsura 125, precum şi 10 solicitări de modificare a soluţiei tehnice la proiecte pe Măsura 322. Serviciul a verificat pentru selecţie 34 proiecte la Măsura 322 şi 27 de proiecte la Măsura 125. Reprezentanţii SVT au mai procesat 24 de cereri de plată ale beneficiarilor privaţi ai Măsurii 121 şi 8 cereri de plată ale beneficiarilor publici ai Măsurii 322.
Serviciul Achiziţii a verificat aproximativ 1.100 de dosare de achiziţii ale 286 de dosare ale beneficiarilor publici şi 814 dosare de achiziţii simple şi complexe ale beneficiarilor privaţi, întocmind şi rapoartele misiunilor de audit intern.
În cadrul Serviciului Autorizare Plăţi, au fost procesate 1.745 de cereri de plată în valoare totală de 38.770.308,36 euro, la care se adaugă 751.215,82 lei, reprezentând rambursare TVA. Pe Măsuri, situaţia este următoarea: Măsura 121 – 68 (12.256.761,46 lei), Măsura 123 – 82 (11.074.696,12 lei), Măsura 322 – 9 (3.760.776,00 lei), Măsura 312 – 31 (2.065.152,64 lei), Măsura 313 – 23 (1.102.834,73 lei), Măsura 112 – 525 (6.644.511,65 lei), Măsura 431 „Grupuri de acţiune locală” – 25 (395.996,34 lei), Măsura 141 – 981 (1.468.500,00 lei), Măsura 142 – 1 (1.079,42 lei).
Controlul ex-post pe teren aferent anului trecut a fost efectuat de către Biroul de Control Proiecte Finalizate al CRPDRP 7 Centru, fiind verificate 48 de proiecte. La 21 de proiecte nu s-au depistat deficienţe, 21 de proiecte au fost incluse la monitorizare pentru remedierea deficienţelor constatate, de atunci fiind îndepărtate neregulile la 14 proiecte. În cazul a 4 proiecte s-a declanşat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil, pentru nerespectarea prevederilor contractuale.
– Care este situaţia depunerii proiectelor pe fiecare judeţ în parte?
– În anul 2010, la OJPDRP Alba s-au depus 347 de proiecte, din care 93 de proiecte au fost selectate, iar 39 de proiecte au fost finalizate. Totodată, s-au întocmit 293 de acte adiţionale la proiecte, s-au primit, verificat, înscris în liste şi raportat 257 de rapoarte de progres şi s-au introdus în format electronic 240 de cereri de finanţare. În total au fost depuse 709 cereri de plată, pentru care s-a efectuat verificarea conformităţii, iar pentru 65 de dosare s-a controlat în teren asigurarea condiţiilor contractuale. De asemenea, s-au verificat 23 de contracte de achiziţii şi s-au verificat scriptic şi în teren la supracontrol APIA alte 21 de dosare. Pe lângă acestea, la OJPDRP Alba au avut loc periodic activităţi de monitorizare, supervizare, promovare, precum şi de actualizare a bazei de date, dar şi activităţi legate de transport, resurse umane, contabilitate, previzionarea plăţilor prin trezorerie, poştă militară, pregătire documente în vederea arhivării.
La OJPDRP Braşov au fost depuse anul trecut, până la 1 decembrie 2010, 174 de proiecte, din care au fost selectate 173 de proiecte. S-au contractat 193 de proiecte, chiar din anul anterior, fiind încheiate acte adiţionale la 211 proiecte. Totodată, au fost depuse 220 de cereri de plată. În cursul întregului an 2010, experţii Serviciului de Verificare Cereri de Finanţare al OJPDRP Covasna au verificat 120 de cereri de finanţare, fiind selectate 40 de proiecte. Pentru 5 dintre acestea s-a reuşit semnarea contractelor de finanţare, dar s-au verificat documentaţiile şi s-au modificat 74 de contracte de finanţare, la solicitarea beneficiarilor, cu 52 de acte adiţionale. Totodată, au fost semnate contractele de finanţare pentru 5 proiecte pe Măsura 322. Astfel, s-au depus următoarele proiecte: Măsura 112 – 69 (39 selectate), Măsura 121 – 11 (4 selectate, toate contractate), Măsura 123 – 4, Schema N 578/2009 – 1, M 125 – 10 (2 selectate, 1 contractat), M 312 – 13, Măsura 313 – 13. Serviciul Cereri de Plată a verificat în total 147 de dosare, 3 dosare de achiziţii simple şi a încheiat 22 de acte adiţionale. S-au finalizat 13 dosare, dar au fost reziliate 4 contracte. La OJPDRP Harghita au fost depuse în total 736 de proiecte (118 conforme, 4 neconforme, 43 selectate): 36 proiecte – Măsura 112 (23 selectate), 6 – Măsura 121 (1), 8 – Măsura 123, 31 – Măsura 125 (13 selectate), 614 – Măsura 141, 20 – Măsura 312, 21 – Măsura 313, 0 – Măsura 313 (6 selectate). Numărul cererilor de plată procesate este de 823 (362 la Măsura 141, în 2009 şi 370, în 2010), în valoare totală nerambursabilă este de 30.289.783,68 lei, în teren fiind verificată asigurarea condiţiilor contractuale pentru 49 de cereri de plată. Au mai fost verificate 38 de dosare de achiziţii, 54 de dosare la eşantionul de supracontrol, inclusiv din anul 2009. În judeţul Mureş, specialiştii OJPDRP au înregistrat 118 cereri de finanţare, în valoare totală de 74.180.215 euro, iar până în 15 ianuarie 2011 OJPDRP Mureş instrumentează 378 de contracte de finanţare însumând 91.295.003 euro şi s-a cerut modificarea contractelor de finanţare din partea a 60 de beneficiari. . Serviciul Verificare Cereri de Plată a operat un dosar la „SAPARD-ul românesc”, cu o valoare nerambursabilă de 415.122 lei şi 268 de dosare de cerere de plată prin FEADR de 30.859.643 lei. În Mureş au fost finalizate 25 de proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 9.329.390 lei.
O activitate intensă a avut-o anul trecut şi OJPDRP Sibiu, unde au fost depuse şi verificate 463 de dosare în valoare totală de 861.839.736,63 lei, fiind contractate 281 de proiecte, selectate alte 34 şi finalizate 20 de proiecte însumând 3.262.451,28 euro. Cu cei 8.350.734,43 euro primiţi în avans pentru proiectele aflate în derulare, în judeţul Sibiu a intrat suma nerambursabilă totalizând 11.613.185,71 euro.
– Care sunt problemele care v-au fost semnalate cu prilejul desfăşurării activităţii în cursul anului 2010?
– În general, problemele nu diferă foarte mult de la un judeţ la altul. Iată câteva dintre acestea: unii fermieri care ar vrea să-şi modernizeze fermele nu pot să depună proiecte pe Măsura 121 pentru că nu pot asigura cofinanţarea, iar unele proiecte deja selectate sunt în pragul rezilierii contractelor din aceeaşi cauză. Pe Măsura 312, tinerii şi sătenii din mediul rural au reţinere în a se autoriza la Oficiul Registrului Comerţului, de teama fiscalităţii. Pe Măsura 322, în unele judeţe, cum este Sibiul, comunele au depus proiecte, dar nu au fost toate selectate sau cotractate; în schimb, pe Măsura 123, în judeţe ca Alba, a fost atrasă cea mai mare sumă dintre toate Măsurile pe FEADR.
– Care este calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor de finanţare în acest an pe fiecare Măsură în parte?
– Iată calendarul complet, pe Măsuri şi sesiuni: *Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”: 1 – 29 iulie şi 3 – 31 octombrie, Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”: 1 – 29 aprilie, Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor”: 1 – 31 martie, Schema de ajutor de stat Măsura 123: 1 – 31 martie, Măsura 125 “Dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice”: 2 – 31 mai, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă”: 1 – 29 iulie şi 3 – 31 octombrie, Măsura 221 “Prima împădurire”: 1 – 28 februarie, 2 – 31 mai, 1 – 30 septembrie şi 2 – 30 decembrie, Măsura 312 “Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor”: 2 – 31 mai, Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice”: 1 – 31 martie şi 1 – 30 septembrie, Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea satelor” – martie.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO-VIDEO| S-a deschis Școala de Vară „Amicii” la Mercur City Center din Alba Iulia

Părinții care nu au cu cine să își lase copii pe perioada verii, sau pur și simplu vor să îi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

3 Comentarii

ce frumos e in cel mai sarac jutet 17 februarie 2011 at 7:32

Ce asa disperare sa fim informati , despre esecurile,marilor manuitori de bani .Ce eveniment deosebit a fost saptamana asta de ati iesit toti in presa.
Am dori sa ne prezentati defalcat pe fiecare masura imparte cate dosare s-au depus cate sau aprobat,cati au fost respinsi pt.o virgula. Si am dori sa ne prezentati cati renunta la proiecte datorita lipsei de finantare ce nu este pusa la punct. Bancile prefera Statul ca au garanti sigure.
Sumele depuse prin masurile toate sunt infime comparativ cu nevoia acuta de relansare in toate domenile prevazute de masuri.
Romani renunta la proiecte din cauza ,, Sa traiti bine” .
Ne-am facuto cu mana noastra,pierdem trenul relansarii economice cu acesti mari menegeri,aparuti pe liste de partide ,cu datori morale fata de tatucu local,in fiecare judet.
E jale cu toate masurile nu se mai pot accesa de Romani.

vigilante 17 februarie 2011 at 13:52

Frumos arata pe hartie..m-ar interesa sa stiu cati tineri intreprinzatori au fost sprijiniti cu adevarat.

OCNISOARA 17 februarie 2011 at 17:30

Pe raza comunei Lopadea Nouă, la numai 3 kilometri de Ciuguzel (un sat asfaltat, cu aproape toate utilităţile) şi la numai 14 kilometri de municipiul Aiud, se află satul Ocnişoara. Un adevărat pustiu în mijlocul judeţului nostru. O comunitate în care încă se mai încăpăţânează să vieţuiască vreo 40 de suflete de creştini, în marea lor majoritate bătrâni de peste 65 de ani. O comunitate izolată şi însingurată, din pricina faptului că asfaltul, drumul bun dinspre centrul comunei şi dinspre civilizaţie se opreşte la 3 kilometri distanţă de intrarea în sat: la Ciuguzel. Şi încă dinainte de venirea comuniştilor la putere, încă dinainte de colectivizare, la drumul acela nu s-a mai făcut nimic. Venind dinspre Ciuguzel spre Ocnişoara se merge pe un drum de ţară cum nu cred că mai există undeva în Europa civilizată: un drum de pământ moale, plin de urme de tractor (singurul vehicol ce-l poate străbate), un drum pe care un autoturism trebuie să facă un veritabil slalom cu patinaje şi escaladări, un drum care se transformă, la orice ploaie, într-un fluviu mocirlos în care se înnămolesc chiar şi tractoarele. Primăvara şi toamna când plouă, sau iarna când vin lapoviţa şi ninsorile, drumul acela de numai 3 kilometri devine impracticabil. Nu mai poate fi străbătut nici cu căruţa, nici cu tractorul şi nici cu vreun altfel de tip de autovehicul.

Comentariile sunt oprite