Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Economie

Au fost depuse 4.176 proiecte în valoare totală de 560.535.215 de euro

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

– Stimate domnule director Marian Ionescu, activitatea instituţiei pe care o conduceţi este foarte importantă în contextul în care la nivel naţional se vorbeşte tot mai mult de atagerea fondurilor europene. Care este situaţia la nivelul CRPDRP 7 Centru Alba Iulia pe anul 2010?
– Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru Alba Iulia are în subordine 6 oficii judeţene: OJPDRP Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Astfel, în cursul anului 2010, în cadrul Serviciului de Evaluare Contractare al OJPDRP Alba s-au selectat 3.297 de proiecte, din care 3.063 au fost contractate. Astfel, numărul proiectelor contractate este următorul: pe Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” – 398, Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” – 22, Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor” – 3, Măsura 125 “Dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice” – 26, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă” – 2.380, Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” – 4, Măsura 312 “Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor” – 111, Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice” – 119, Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea satelor” – 35. Alte 25 de proiecte nu au mai fost încheiate din cauza neprezentării documentelor de autorizare de către beneficiar, lipsa confinanţării sau pur şi simplu absenţa beneficiarului la semnarea contractului. În schimb, au fost semnate 498 de acte adiţionale.
Serviciul de Verificare Tehnică a primit 214 cereri de finanţare la Măsura 322 şi 109 la Măsura 125, precum şi 10 solicitări de modificare a soluţiei tehnice la proiecte pe Măsura 322. Serviciul a verificat pentru selecţie 34 proiecte la Măsura 322 şi 27 de proiecte la Măsura 125. Reprezentanţii SVT au mai procesat 24 de cereri de plată ale beneficiarilor privaţi ai Măsurii 121 şi 8 cereri de plată ale beneficiarilor publici ai Măsurii 322.
Serviciul Achiziţii a verificat aproximativ 1.100 de dosare de achiziţii ale 286 de dosare ale beneficiarilor publici şi 814 dosare de achiziţii simple şi complexe ale beneficiarilor privaţi, întocmind şi rapoartele misiunilor de audit intern.
În cadrul Serviciului Autorizare Plăţi, au fost procesate 1.745 de cereri de plată în valoare totală de 38.770.308,36 euro, la care se adaugă 751.215,82 lei, reprezentând rambursare TVA. Pe Măsuri, situaţia este următoarea: Măsura 121 – 68 (12.256.761,46 lei), Măsura 123 – 82 (11.074.696,12 lei), Măsura 322 – 9 (3.760.776,00 lei), Măsura 312 – 31 (2.065.152,64 lei), Măsura 313 – 23 (1.102.834,73 lei), Măsura 112 – 525 (6.644.511,65 lei), Măsura 431 „Grupuri de acţiune locală” – 25 (395.996,34 lei), Măsura 141 – 981 (1.468.500,00 lei), Măsura 142 – 1 (1.079,42 lei).
Controlul ex-post pe teren aferent anului trecut a fost efectuat de către Biroul de Control Proiecte Finalizate al CRPDRP 7 Centru, fiind verificate 48 de proiecte. La 21 de proiecte nu s-au depistat deficienţe, 21 de proiecte au fost incluse la monitorizare pentru remedierea deficienţelor constatate, de atunci fiind îndepărtate neregulile la 14 proiecte. În cazul a 4 proiecte s-a declanşat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil, pentru nerespectarea prevederilor contractuale.
– Care este situaţia depunerii proiectelor pe fiecare judeţ în parte?
– În anul 2010, la OJPDRP Alba s-au depus 347 de proiecte, din care 93 de proiecte au fost selectate, iar 39 de proiecte au fost finalizate. Totodată, s-au întocmit 293 de acte adiţionale la proiecte, s-au primit, verificat, înscris în liste şi raportat 257 de rapoarte de progres şi s-au introdus în format electronic 240 de cereri de finanţare. În total au fost depuse 709 cereri de plată, pentru care s-a efectuat verificarea conformităţii, iar pentru 65 de dosare s-a controlat în teren asigurarea condiţiilor contractuale. De asemenea, s-au verificat 23 de contracte de achiziţii şi s-au verificat scriptic şi în teren la supracontrol APIA alte 21 de dosare. Pe lângă acestea, la OJPDRP Alba au avut loc periodic activităţi de monitorizare, supervizare, promovare, precum şi de actualizare a bazei de date, dar şi activităţi legate de transport, resurse umane, contabilitate, previzionarea plăţilor prin trezorerie, poştă militară, pregătire documente în vederea arhivării.
La OJPDRP Braşov au fost depuse anul trecut, până la 1 decembrie 2010, 174 de proiecte, din care au fost selectate 173 de proiecte. S-au contractat 193 de proiecte, chiar din anul anterior, fiind încheiate acte adiţionale la 211 proiecte. Totodată, au fost depuse 220 de cereri de plată. În cursul întregului an 2010, experţii Serviciului de Verificare Cereri de Finanţare al OJPDRP Covasna au verificat 120 de cereri de finanţare, fiind selectate 40 de proiecte. Pentru 5 dintre acestea s-a reuşit semnarea contractelor de finanţare, dar s-au verificat documentaţiile şi s-au modificat 74 de contracte de finanţare, la solicitarea beneficiarilor, cu 52 de acte adiţionale. Totodată, au fost semnate contractele de finanţare pentru 5 proiecte pe Măsura 322. Astfel, s-au depus următoarele proiecte: Măsura 112 – 69 (39 selectate), Măsura 121 – 11 (4 selectate, toate contractate), Măsura 123 – 4, Schema N 578/2009 – 1, M 125 – 10 (2 selectate, 1 contractat), M 312 – 13, Măsura 313 – 13. Serviciul Cereri de Plată a verificat în total 147 de dosare, 3 dosare de achiziţii simple şi a încheiat 22 de acte adiţionale. S-au finalizat 13 dosare, dar au fost reziliate 4 contracte. La OJPDRP Harghita au fost depuse în total 736 de proiecte (118 conforme, 4 neconforme, 43 selectate): 36 proiecte – Măsura 112 (23 selectate), 6 – Măsura 121 (1), 8 – Măsura 123, 31 – Măsura 125 (13 selectate), 614 – Măsura 141, 20 – Măsura 312, 21 – Măsura 313, 0 – Măsura 313 (6 selectate). Numărul cererilor de plată procesate este de 823 (362 la Măsura 141, în 2009 şi 370, în 2010), în valoare totală nerambursabilă este de 30.289.783,68 lei, în teren fiind verificată asigurarea condiţiilor contractuale pentru 49 de cereri de plată. Au mai fost verificate 38 de dosare de achiziţii, 54 de dosare la eşantionul de supracontrol, inclusiv din anul 2009. În judeţul Mureş, specialiştii OJPDRP au înregistrat 118 cereri de finanţare, în valoare totală de 74.180.215 euro, iar până în 15 ianuarie 2011 OJPDRP Mureş instrumentează 378 de contracte de finanţare însumând 91.295.003 euro şi s-a cerut modificarea contractelor de finanţare din partea a 60 de beneficiari. . Serviciul Verificare Cereri de Plată a operat un dosar la „SAPARD-ul românesc”, cu o valoare nerambursabilă de 415.122 lei şi 268 de dosare de cerere de plată prin FEADR de 30.859.643 lei. În Mureş au fost finalizate 25 de proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 9.329.390 lei.
O activitate intensă a avut-o anul trecut şi OJPDRP Sibiu, unde au fost depuse şi verificate 463 de dosare în valoare totală de 861.839.736,63 lei, fiind contractate 281 de proiecte, selectate alte 34 şi finalizate 20 de proiecte însumând 3.262.451,28 euro. Cu cei 8.350.734,43 euro primiţi în avans pentru proiectele aflate în derulare, în judeţul Sibiu a intrat suma nerambursabilă totalizând 11.613.185,71 euro.
– Care sunt problemele care v-au fost semnalate cu prilejul desfăşurării activităţii în cursul anului 2010?
– În general, problemele nu diferă foarte mult de la un judeţ la altul. Iată câteva dintre acestea: unii fermieri care ar vrea să-şi modernizeze fermele nu pot să depună proiecte pe Măsura 121 pentru că nu pot asigura cofinanţarea, iar unele proiecte deja selectate sunt în pragul rezilierii contractelor din aceeaşi cauză. Pe Măsura 312, tinerii şi sătenii din mediul rural au reţinere în a se autoriza la Oficiul Registrului Comerţului, de teama fiscalităţii. Pe Măsura 322, în unele judeţe, cum este Sibiul, comunele au depus proiecte, dar nu au fost toate selectate sau cotractate; în schimb, pe Măsura 123, în judeţe ca Alba, a fost atrasă cea mai mare sumă dintre toate Măsurile pe FEADR.
– Care este calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor de finanţare în acest an pe fiecare Măsură în parte?
– Iată calendarul complet, pe Măsuri şi sesiuni: *Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”: 1 – 29 iulie şi 3 – 31 octombrie, Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”: 1 – 29 aprilie, Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor”: 1 – 31 martie, Schema de ajutor de stat Măsura 123: 1 – 31 martie, Măsura 125 “Dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice”: 2 – 31 mai, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă”: 1 – 29 iulie şi 3 – 31 octombrie, Măsura 221 “Prima împădurire”: 1 – 28 februarie, 2 – 31 mai, 1 – 30 septembrie şi 2 – 30 decembrie, Măsura 312 “Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor”: 2 – 31 mai, Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice”: 1 – 31 martie şi 1 – 30 septembrie, Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea satelor” – martie.
Robert GHERGU


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Comuna Noșlac, județul Alba, anunță finalizarea proiectuluiÎmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac, cod MySMIS 144600, realizat în baza contractului de finanțare nr.215/233t/19.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății informaționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Proiectul a fost finanțatprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,Axa prioritară 4, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line.

Valoarea totală a proiectului: 217.408,65 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 188.720,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unității de învățământ de pe raza comuneiNoșlac, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitiveelectronice.

Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

– 114 elevi și 15 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

– 1 unitate de învățământ de pe raza Comunei Noșlac dotată cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condițiidesfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Perioada de implementare:19.07.2021–19.10.2022.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună !

 

Date de contact beneficiar:         

                                                                                                                       Comuna Noșlac,

str. Principală, nr. 78,  județul Alba, România

tel.0258889101, fax.0258889101


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

rlucian

Publicat

în

De

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea