Atelajele cu tracţiune animală INTERZISE pe raza municipiului Blaj, pe perioada stării de urgență. Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Atelajele cu tracţiune animală INTERZISE pe raza municipiului Blaj, pe perioada stării de urgență. Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgență Blaj a decis interzicerea circulației atelajelor cu tracțiune animală, pe drumurile publice de pe raza municipiului Blaj. Această măsură a fost luată prin Hotărârea nr. 7 din data de 19.03.2020, ca prevenție în actualul context de răspândire a noului coronavirus, întrând în vigoare de ieri și fiind valabilă până la ridicarea stării de urgență.

Ținand coni de situațiile create pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2, Luând act de Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârilor nr.6/06.03.2020, nr.7/07.03.2020 și nr. 8/09.03.2020 ale Grupului de suport tchnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavinlsul SARS-CoV-2.

INFORMARE COVID-19

Având in vederea procesul verbal al CI.SU Blaj întrunit in ședința extraordinara in data de 19.03.2020;

Având in vedere DECRETUL PREZIDENȚIAL nr.195 din data de 16.03.2020. privind instituirea STĂRII DE URGENTA pe teritoriul României; Având in vedere prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta, cu modificările si completările ulterioare, aprobata prin Legea 15/2005 si H.G.R. 1491 2016 privind managementul tipurilor de risc; In temeiul art. 10 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, functionarea si dotarea comitetelor de urgenta aprobat prin H.G.R. 1491/2004; Comitetul Local pentru Situații de Urgenta convocat in ședința extraordinara in data de 19.03.2020,  HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se interzice circulația pe drumurile publice de pe raza Municipiului Blaj pentru toate atelajele cu tracțiune animala, pe perioada stării de urgenta începând cu data de 19.03.02020 pana la ridicarea stării dc urgenta.

Art. 2 Se va comunica aceasta hotarare si Comitetului Județean pentru Situații dc Urgenta Alba, Instituției Prefectului județul Alba. Politiei municipale Blaj. Politiei Locale Blaj, cetățenilor municipiului Blaj si agoniilor economici prin orice mijloc de comunicare.

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prezenta hotararc constituie o obligație a tuturor celor vizați iar inculcarea dispozițiilor prezentei hotarari se sancționează potrivit legii.

Art. 4 Prezenta halararc a fost adoptata cu un număr de 18 voturi „pentru” valabil exprimate.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenele, condițiile și la instanța competentă, stabilite în conformitate cu prevederilor legale ale legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004 cu modificările si completările ulterioare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...