Rămâi conectat

Curier Județean

ASTĂZI| Concert aniversar „Theotokos” la Casa de Cultură a Sindicatelor: Corul de copii din Alba Iulia sărbătorește 35 de ani de activitate

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

ASTĂZI| Concert aniversar „Theotokos” la Casa de Cultură a Sindicatelor: Corul de copii din Alba Iulia sărbătorește 35 de ani de activitate

Corul de copii „Theotokos”, dirijat de părintele Călin Bulac, sărbătorește cei 35 de ani de existență cu un concert la Casa de Cultură a Sindicatelor, în data de 29 noiembrie 2022, de la ora 18:00. Concertul este organizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Corul de copii „Theotokos” din Alba Iulia s-a înființat în 15 noiembrie 1987, în prima zi din Postul Nașterii Domnului. Numele corului provine din limba greacă și înseamnă „Născătoare de Dumnezeu”. Inițiativa înființării corului aparține Înalt Prea Sfințitului Părinte Andrei, în acea vreme preot paroh al Bisericii Ortodoxe „Maieri I” din Alba Iulia. Tot de atunci, dirijorul corului este părintele Nicolae-Călin Bulac.

Elit - Gustul Desăvârșit

La început, corul reunea 24 de copii, iar numărul acestora a ajuns în prezent la peste o sută de elevi ai mai multor școli și licee din Alba Iulia. Repertoriul corului cuprinde piese religioase specifice atât credinței ortodoxe, cât și altor culte creștine, melodii din repertoriul coral clasic și folcloric.

Cu toate că timp de doi ani, activitatea s-a desfășurat sub regimul ateu-comunist, corul a avut şi atunci o bogată misiune, fiind cunoscut în bisericile din oraș şi din ţară. Revoluția din decembrie 1989 a deschis corului noi posibilități de afirmare, iar acesta a reușit să se implice nu numai în plan religios, dar și în viața cultural-artistică a orașului Alba Iulia, fiind o prezenţă obişnuită şi mult apreciată în cadrul manifestărilor de tot felul.

Una dintre frumoasele împliniri este şi realizarea a peste 25 de turnee peste hotarele României, în cadrul cărora copiii din „Theotokos” au purtat mesajul Sfânt al credinței strămoșești şi al înțelegerii dintre oameni.

La rândul lor, ei au fost şi gazde ale unor grupuri de copii şi tineri din Franţa, Ungaria, Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii. Succesul acestor turnee se oglindește și în distincțiile şi diplomele obținute, precum şi în articolele apărute în presă. În timpul turneelor au fost contactate instituții şi asociații caritabile, care mai apoi s-au implicat în sprijinirea caselor de copii din județul Alba.

Printre succesele corului se numără şi emisiunile de radio şi TV la care a participat, o emisiune transmisă prin reţeaua Eurovision, precum şi cele trei CD-uri realizate. Totodată, corul „Theotokos” a tipărit și o carte de povestiri religioase pentru copii.

Un moment cu totul deosebit al activității de până acum a avut loc în luna mai din anul 1999, când corul a primit invitația de a participa la festivitățile prilejuite de vizita Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea în România. Copiii au oferit un concert la Palatul Patriarhal, având bucuria de a putea conversa cu Sfântul Părinte.

Pentru activitatea corului, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, i-a conferit dirijorului corului, părintelui Nicolae Călin Bulac, „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Pastorala de Crăciun 2022 a Cardinalului Lucian: „Sărbătoarea Nașterii Domnului ne amintește, în fiecare an, cât de mare e iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi”

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Pastorala de Crăciun 2022 a Cardinalului Lucian: „Sărbătoarea Nașterii Domnului ne amintește, în fiecare an, cât de mare e iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi”

Onoratului cler împreună slujitor cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

Praznicul Nașterii Domnului, Sărbătoarea venirii lui Dumnezeu între noi ne trezește în suflete o adâncă recunoștință și ne îndeamnă să exclamăm împreună cu îngerii: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14). Plecăm, în chip spiritual, alături de păstori, genunchii inimilor noastre în fața „Pruncului culcat în iesle” și dăm mărire lui Dumnezeu Tatăl „care atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viață veșnică” (In. 3,16). Dăm mărire lui Dumnezeu Fiul, care a ales ca inima Sa sfântă să bată asemeni inimilor noastre, făcându-se om „întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat” (Evr. 4,15), pentru ca prin El să devenim „fiii Celui Preaînalt” (Lc. 6,35) și să avem „apropierea către Tatăl, într-un Spirit!” (Ef. 2, 18). Dăm mărire lui Dumnezeu Spiritul Sfânt, prin lucrarea și prin puterea căruia „atunci” devine „acum”, iar Taina Întrupării un eveniment dătător de har și de viață pentru noi cei de azi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din cerurile larg deschise, „Dumnezeul păcii” (Rom. 16,20) revarsă pe pământ pace, între oameni bună învoire, deoarece Cuvântul Veșnic al Tatălui „s-a făcut trup și a locuit între noi” (In. 1,14), unind cele cerești și cele pământești, punând laolaltă dumnezeirea și umanitatea, așa cum dintru început a fost rânduit să fie. El este Pacea noastră deoarece numai în Isus Cristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, noi, oamenii, am fost făcuți părtași la mult râvnitul dar al iertării și al împăcării cu Tatăl, pe care Fiul întrupat l-a lucrat chiar în adâncul firii noastre rănite de păcat. În natura omenească, El S-a sfințit pe Sine însuși pentru ca și noi să fim sfinți întru adevăr (In. 17, 19), altoind-o cu har și făcând-o capabilă să rodească spre veșnicie: „din plinătatea Lui noi toţi am luat, har peste har” (In. 1,16). Mai mult, în Fiul lui Dumnezeu Unul-Născut, noi toți am primit înfierea pentru că El este „întâiul născut între mulți frați” (Rom. 8, 29) și Cel care tuturor „celor câţi L-au primit și care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu” (In. 1,12). Să-l primim și noi, pe Pruncul Isus cu inimile larg deschise, cu toată credința și dragostea de care suntem capabili! Doar așa devenim semne vii ale Prezenței Sale în familiile noastre, în societatea și în lumea zilelor noastre.

Îmbrățișând natura noastră și lăsându-se învăluit de ea, Cel făr de-nceput intră în istoria omenirii, începe să existe și ca om, unindu-L pe Dumnezeu cu oamenii și pe oameni între ei. Cuvântul Tatălui își asumă toată omenirea pentru a o mântui. Firea umană este astfel transformată, răscumpărată, reconciliată cu Dumnezeu și îndumnezeită. De aceea, în Cristos, participăm la o fire omenească înnoită, iar prin har suntem făcuți „părtași firii dumnezeiești” (2Pt. 1,4). În El, toți suntem frați și surori, toți suntem fii și fiice. Tatăl Lui e și Tatăl nostru, iar frații Lui și frații noștri. Suntem rânduiți să trăim în armonie, pace și comuniune de iubire între noi și toți împreună cu Dumnezeu.

Această bunăvoire dumnezeiască, revărsată plenar de Fiul în firea omenească, nu poate și nu trebuie să se oprească. Este necesar să se reînnoiască și să se extindă continuu, atât timp cât va dura omenirea. Dacă altădată, noi oamenii nu puteam realiza acest lucru numai cu puterile noastre, acum putem deoarece firea umană este impregnată de prezența divină și înzestrată cu puterea harului.

Dragi frați și surori în Cristos,

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne amintește, în fiecare an, cât de mare e iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Tocmai această iubire ne încălzește inimile, ne fortifică sufletele și ne luminează cugetele în înfruntarea vremurilor tulburi pe care le trăim atât de intens. Războiul și criza energetică ne induc frică, nesiguranță și multă îngrijorare, dar Iubirea lui Dumnezeu revărsată nouă în Fiul ne dă curaj, ne animă flacăra credinței și a speranței. Nevoi și valori umane fundamentale, precum hrana, căldura, lumina, siguranța, pacea, libertatea, încrederea, predictibilitatea, ne sunt serios zdruncinate. În acest context, Sfântul Părinte Papa Francisc ne reamintește că suntem chemați să oferim o mărturie creștină autentică: „în numele lui Dumnezeu, care i-a creat pe toți oamenii pentru un destin comun de fericire, suntem chemați astăzi să dăm mărturie pentru esența noastră fraternă de libertate, dreptate, dialog, întâlnire reciprocă, iubire și pace, evitând alimentarea urii, resentimentului, dezbinării, violenței și războiului”.

Bucuria coborârii lui Dumnezeu între noi este cu atât mai mare cu cât conștientizăm mai mult câtă nevoie avem astăzi de darurile pe care Tatăl ni le face în El. Glasul îngeresc străbate veacurile și lumea noastră cu toate cutumele ei, încurajându-ne și vestindu-ne bucuria: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Cristos Domnul” (Lc. 2,10-11). Câtă mângâiere, câtă pace, câtă speranță ne conferă faptul de a ști că nu suntem singuri în încercările actuale pentru că „Dumnezeu este cu noi”! Prezența Lui nu este rodul meritelor noastre, ci al nevoii acute de Dumnezeu pe care noi și lumea noastră o resimțim din plin. Este cu noi pentru că fără El nu putem face nimic (In. 15,5). Dumnezeu îmbracă slăbiciunea noastră pentru ca prin El să avem tărie și virtute. El este acolo unde s-a înmulțit păcatul pentru ca să prisosească și mai mult harul (Rom. 5,20). Împărtășește neputința noastră pentru ca să ne facă părtași biruinței Sale și mântuirii. Este între noi ca să aducă mângâiere acolo unde este durere, pace unde este război, iubire unde este ură, bucurie unde este întristare, lumină unde este întuneric. Într-un cuvânt, Isus restaurează făptura omenească, o umanizează, o face capabilă de a intra în comuniune de viață și iubire cu Dumnezeu; îi descoperă și-i redă omului, de ieri și de azi, calea către sine însuși și calea către Dumnezeu care, cel mai adesea, trece prin aproapele. Iar unei lumi care a fost și este desfigurată de păcat, ură, răutate, violență și războaie îi oferă spre luare aminte modelul inocenței, gingășiei, seninului și păcii Pruncului dumnezeiesc culcat în iesle.

În înfruntarea dificultăților actuale ne sunt alături și Fericiții noștri episcopi martiri, ca modele de statornicie și de credință nezdruncinată în Dumnezeu și în Sfânta Sa Biserică. Ei, care s-au jertfit pentru credința și pentru Biserica noastră, sunt rugători înaintea tronului lui Dumnezeu, pentru noi și pentru întreaga umanitate.

Acum este ceasul nostru, timpul în care se scrie istoria mântuirii noastre prin fapte vrednice de cartea vieții și potrivite demnității de fii ai Tatălui ceresc: „Fericiți făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mt. 5,9). Mai mult decât oricând, este vremea să-l implorăm pe Domnul păcii „pentru pacea de sus” și „pentru pacea a toată lumea”!

Să cerem „toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru”, împreună cu Sfântul Vasile cel Mare: „pacea Ta și dragostea Ta dăruiește-ne-o, Doamne, Dumnezeul nostru”, nouă, familiilor noastre, Europei măcinate de criză, popoarelor aflate în război și lumii întregi! Să aprindem flacăra credinței atât de puternic încât să răspândească căldura, lumina, pacea și iubirea Domnului nostru Isus Cristos, urmând îndemnul Sfântului Pavel: „bucurați-vă! Desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi (2Cor. 13,11).

Iubiții mei fii sufletești,

Așteptăm și pregătim fiecare Crăciun cu mare bucurie și cu emoție. Să nu uităm însă că cel mai important lucru este ca în acest mare Praznic să nu lipsească Cel pe care îl sărbătorim, Isus Domnul, prezent în aproapele aflat în nevoie. Isus, Pruncul cel Sfânt este viu și prezent în cei care trebuie să fugă din cauza violenței și a lipsurilor, în cei asupra cărora în locul fulgilor de nea cad bombe și care plâng pentru că nu mai au un loc pe care să îl numească „acasă”. Ei sunt Familia Sfântă a zilelor noastre, ei sunt cei care astăzi caută adăpost și mângâiere, precum Maria și Iosif odinioară în Betleemul Iudeii.

Cu mult mai important decât pregătirea casei și a mesei este să ne curățăm și să ne împodobim, înainte de orice, sufletele cu „lumina cea adevărată” care este Cristos Domnul. Să îndrăznim! Lumina Lui este gratuită, nu se scumpește, nu se întrerupe și este îndeajuns ca să lumineze tuturor! Luminați de El, devenim noi înșine „lumina lumii” (Mt. 5,14) și o împărtășim, împreună cu căldura ei, celor din jur. Să ne îndestulăm, mai cu seamă, din Pâinea Vieții „care se coboară din cer” (In. 6,35) și din paharul mântuirii. Să trimitem mesaje de felicitare, de gratitudine și, de ce nu, liste cu dorințe, mai întâi celui Sărbătorit prin rețeaua sigură a mâinilor împreunate în rugăciune! Să nu uităm ca în aceste rugăciuni să îi cuprindem pe toți cei dragi, pe semenii noștri, pe binefăcători, pe răuvoitori și pe aceia care au mai mare nevoie de mila lui Dumnezeu. Făcând așa, Nașterea Domnului este cu adevărat o întrupare în viața noastră, iar pregătirile exterioare, pe care le-am amintit mai devreme, devin forme ale Sărbătorii pline de conținut mântuitor.

Prin Întruparea Sa în istoria noastră, din Preacurata Fecioară Maria, Dumnezeu nu ne dăruiește ceva, ci ni Se dăruiește pe Sine Însuși! El este Darul prin care noi am primit totul. De Nașterea Sa nu așteaptă de la noi ceva, ci ne așteaptă pe noi înșine, cu bucuriile, speranțele și aspirațiile noastre, cu slăbiciunile, neputințele și scăderile noastre, pentru că numai întâlnirea noastră intimă cu Dumnezeu în taina sufletelor, ne umple inimile și ne transformă nu doar câteva zile, ci întreaga existență într-o sărbătoare.

Harul Domnului nostru Isus Cristos, și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu noi cu toți, iar iubirea maternă și purtarea de grijă a Maicii Sfinte să Vă însoțească mereu!

Împreună cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, împărtășim cu dumneavoastră cu toți bucuria Nașterii Domnului, și Vă dorim tuturor Sărbători sfinte:

S-aveți în case pace și-n suflete senin,

Din inocența Pruncului divin!

Cămine călduroase, în inimă lumină,

Din peștera întunecoasă și străină!

Belșug de har, nespusă bogăție,

Din „Totul” înfășat în sărăcie!

Noian de bucurii și mândre sărbători,

Din cântul lin de îngeri și păstori!

Înomenirea Fiului Vă fie

O scară pân` la Cer! Acum și în vecie!

Sărbători cu pace și sănătate! Un An Nou cu împliniri și binecuvântări cerești!

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Tarifele serviciilor medicale la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru anul 2023. Cât vor costa serviciile de specialitate sau analizele

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Tarifele serviciilor medicale la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru anul 2023. Cât vor costa serviciile de specialitate sau analizele

Pe masa consilierilor județeni din Alba se află un proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba, printre care și taxele și tarifele pentru anul 2023, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Tarife practicate de serviciul paraclinic – Laborator din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Hematologie

hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari – 15 lei
număratoare reticulocite – 15 lei
examen citologic al frotiului sanguin – 25 lei
VSH – 8 lei
timp de coagulare – 7 lei
timp de sângerare – 7 lei
Timp Quick / activitate de protrombină – 7 lei
INR (International Normalised Ratio – 8 lei
APTT – 13 lei
determinare grup sanguin ABO (la gravidă) – 9 lei
determinare grup sanguin Rh (la gravidă) – 9 lei
fibrinogenemie – 15 lei

Biochimie

uree serică – 10 lei
acid uric seric – 10 lei
creatinină serică – 10 lei
calciu ionic seric – 17 lei
calciu seric total – 10 lei
magneziemie – 10 lei
sideremie – 10 lei
glicemie – 10 lei
colesterol seric total – 10 lei
trigliceride serice – 10 lei
HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii) – 11 lei
LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii) – 10 lei
proteine totale serice – 10 lei
TGO (ASAT) – 10 lei
TGP (ALAT) – 10 lei
fosfatază alcalină (ALP) – 15 lei
gama GT – 15 lei
LDH – 15 lei
bilirubină totală – 10 lei
bilirubină directă – 10 lei
electroforeza proteinelor serice – 30 lei
feritină – 40 lei
test Gutthrie – 11 lei
determinare Litiu – 11 lei
hemoglobină glicozilată – 30 lei
amilazemie – 15 lei
CK – 15 lei
CKMb – 15 lei
Na (Natriu) – ser – 15 lei
Clor – ser – 15 lei
K (Potasiu) – ser – 15 lei
Na (Natriu) – urină – 15 lei
Clor – urină – 15 lei
K (Potasiu) – urină – 15 lei
Phosfor – 15 lei
AlbU (albumină) – 22 lei
CreU (creatinină) – 15 lei
Astrup – 50 lei
Co-oximetrie – 50 lei
Lipaza – 19 lei
Transferină – 24 lei

Elit - Gustul Desăvârșit
Imunologie

ASLO – 14 lei
VDRL (RBW) – 10 lei
RPR – 10 lei
factor reumatoid – 15 lei
proteina C reactivă – 15 lei
IgA seric – 30 lei
IgE seric – 30 lei
IgM seric – 30 lei
IgG seric – 30 lei
Imunofixare – 30 lei
Crioglobuline – 15 lei
complement seric C3 – 30 lei
complement seric C4 – 30 lei
depistare Chlamydii – 18 lei
depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi) – 40 lei
testare HIV la gravid – 34 lei
TSH – 30 lei
FT4 – 30 lei
Anti Hbe – 52 lei
Ag HBs screening – 32 lei
Anti HAV IgM – 41 lei
Anti HBc – 30 lei
Anti HBe – 35 lei
Anti HCV – 65 lei
STH cu stimulare – 27 lei
FSH – 30 lei
LH – 30 lei
Estradiol – 30 lei
Cortizol – 30 lei
Progesteron – 30 lei
Prolactină – 30 lei
PSA – 30 lei
Free PSA – 30 lei
confirmare TPHA – 15 lei
CA 125 – 40 lei
CA 19-9 – 50 lei
CA 15-3 – 50 lei
CEA – 40 lei
Troponina – 70 lei
D-Dimer – 70 lei
ATPO – 39 lei
AFP (alfa fetoproteina) – 40 lei
toxoplasma Ig M – 40 lei
roxoplasma Ig G – 40 lei
CMV Citomegalovirus Ig M – 40 lei
CMV Citomegalovirus Ig G – 40 lei
Rubella IG M – 40 lei
Rubella IG G – 40 lei
dozare Vitamina B12 – 50 lei
virus Epstein-Barr (EBV) Ig M – 40 lei
virus Epstein-Barr (EBV) Ig G – 40 lei
T3 – 25 lei
T4 – 25 lei
BHCG – 35 lei
Anti TG – 40 lei
vitamina D25-OH – 100 lei
testosterone – 40 lei
procalcitonină – 100 lei
NT-proBNP – 95 lei
SARS CoV-2 Ig G – 100 lei
SARS CoV-2 Ig M – 100 lei
SARS CoV-2 Ig G II Quant – 100 lei

Bacteriologie

depistare hemoragii oculte – 25 lei
Ex. digestie – 15 lei
Ex. Clostridium – 50 lei
Ex. Norovirus – 30 lei
Yersinia enterocolitică – 30 lei
Campylobacter pylori – 30 lei
Influentza A + B – 30 lei
Ex. Adenovirus + Rotavirus – 30 lei

Bacteriologie – cultură

eficiența sterilizării – 25 lei
condiții igienico-sanitare (teste de salubritate) – 35 lei
aeromicrofloră – 25 lei

Exudat faringian

cultură – 18 lei
antibiogramă – 20 lei
cultura fungi – 18 lei

Examene spută

examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – 16 lei
cultură – 18 lei
antibiograma difuzimetrică – 20 lei

Analize de urină

examen complet urină (sumar+sediment) – 10 lei
examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – 16 lei
urocultură – 18 lei
antibiogramă – 20 lei
determinare glucoză urinară – 10 lei
determinare proteine urinare – 10 lei
calcul renal – 20 lei
amilazurie – 15 lei

Examene materii fecale

examen coproparazitologic (3 probe) – 15 lei
coprocultură – 18 lei
antibiogramă – 20 lei
cultura fungi 17 lei
leucocite din scaun (coprocitograma) – 20 lei

Examene din secreţii vaginale

examen microscopic nativ – 8 lei
examen microscopic colorat Gram – 12 lei
cultură – 18 lei
antibiogramă – 20 lei
cultură fungi – 17 lei
fungigrama – 17 lei
examen Babeș-Papanicolau – 50 lei

Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi

examen microscopic colorat – 8 lei
cultură – 18 lei
antibiogramă – 20 lei
cultură germeni anaerobi – 18 lei
antibiogramă – 15 lei

Examen lichid puncţie

examen microscopic/frotiu – 20 lei
cultură – 18 lei
antibiogramă – 20 lei

Examinări histopatologice

examen histopatologic procedură completă HE 1-3 blocuri – 130 lei
examen histopatologic procedură completă HE 4-6 blocuri – 250 lei
diagnostic histopatologic pe lamă – 50 lei
examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 blocuri – 160 lei
examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 blocuri – 280 lei
lavaj bronhoalveolar – 50 lei
citodiagnostic secreţie vaginală – 50 lei
citodiagnostic lichid de puncţie – 80 lei
teste imunohistochimice/set – 300 lei
citodiagnostic spermogramă – 60 lei
citodiagnostic spută – 50 lei
citodiagnostic lichid (urină etc.) – 50 lei
citodiagnostic brosaj – 50 lei
citodiagnostic aspirat bronșic – 50 lei
citodiagnostic Papanicolau – 50 lei

Tarife practicate de serviciul paraclinic – Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din anul 2023

Radiografie craniană standard 1 incidentă – 30 lei
Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței – 35 lei
Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri – 35 lei
Ex. radiologic bazin – 30 lei
Radiografie de membre – 35 lei
Ex. radiologic centură scapulară – 30 lei
Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV – 35 lei
Ex. radiologic părți coloana dorsală – 45 lei
Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată – 45 lei
Ex. radiologic coloana vertebrală completă, fără coloana cervicală – 35 lei
Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă – 35 lei
Ex. radiologic torace ansamblu – 35 lei
Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/ Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui – 35 lei
Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri – 35 lei
Ex. radiologic esofag, ca serviciu independent – 30 lei
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal), cu substanţă de contrast nonionică – 60 lei
Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, cu substanţa de contrast – 85 lei
Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală – 100 lei
Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare – 70 lei
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică – 250 lei
Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast – 250 lei
Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului – 280 lei
CT craniu fără substanţă de contrast – 150 lei
CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică – 150 lei
CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică – 200 lei
CT abdomen fără substanţă de contrast – 200 lei
CT pelvis fără substanţă de contrast – 175 lei
CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment – 200 lei
CT membre/membru fără substanţă de contrast – 200 lei
CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică – 375 lei
CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică – 375 lei
CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică – 450 lei
CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos – 400 lei
CT pelvis nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos – 400 lei
CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment – 400 lei
CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment – 360 lei
CT ureche internă – 375 lei
Uro CT – 400 lei
Angiografie CT membre – 400 lei
Angiografie CT craniu – 400 lei
Angiografie CT regiune cervicală – 400 lei
Angiografie CT abdomen – 400 lei
Angiografie CT pelvis – 400 lei
RMN cranio cerebral nativ – 450 lei
RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment – 450 lei
PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ – 700 lei
RMN abdominal nativ – 450 lei
RMN pelvin nativ – 450 lei
RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă etc. – 450 lei
RMN umăr nativ – 450 lei
RMN sân nativ – 450 lei
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast – 700 lei
RMN sân nativ și cu substanță de contrast – 700 lei
RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast – 700 lei
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ și cu substanță de contrast – 700.00 lei
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast – 700 lei
RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă etc. cu substanță de contrast – 700 lei
RMN cord cu substanță de contrast – 700 lei
Uro RMN cu substanță de contrast – 850 lei
angiografia RMN trunchiuri supraaortice – 400 lei
angiografia RMN artere renale sau aortă – 400 lei
angiografie RMN/ segment craniu, abdomen, pelvis etc. – 600 lei
angiografie carotidiană cu substanță de contrast – 400 lei
Ecografie generală (abdomen + pelvis) – 100 lei
Ecografie abdomen – 100 lei
Ecografie pelvis – 100 lei
Ecografie transvaginală – 50 lei
Ecografie de vase (vene) – 120 lei
Ecografie de vase (artere) 120 lei
Ecografie endocrină 70 lei
Ecografie obstetrical – 50 lei
Ecografie transfontanelară – 40 lei
Ecografie + Doppler color – 100 lei
Ecografie de organ/articulație/părți moi – 50 lei
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II – 350 lei
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN – 100 lei
Ecografie morfologică – 400 lei
Senologie imagistică-ecografie – 80 lei
Ecocardiografie – 100 lei
Ecocardiografie transesofagiană – 170 lei
Mamografie în 2 planuri/pentru un sân – 75 lei/pentru un sân
Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor – 30 lei
Electromiografie – 100 lei
Osteodensitometrie dexa-coloană lombo-sacrată + articulații coxo-femurale – 90 lei

Tarife practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilo-facială din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Generale

consultaţie – gratuit
sigilare dinte – 20 lei
tratament albire (opalescence) – 500 lei
aplicare bijuterii dentare – 90 lei

Paradontologie

detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă – 50 lei
chiuretaj subgingival per dinte – 10 lei
tratament desensibilizare dinte – 10 lei

Terapie

coafaj indirect – 30 lei
obturație compozit tip I – 60 lei
obturație compozit tip II – 70 lei
obturație compozit tip III – 80 lei
reconstrucție coronară – 120 lei
armarea obturației cu pivot metalic – 20 lei
armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă – 100 lei
tratament gangrena complicată – 100 lei
tratament de canal (include obturație de canal) monoradiculari – 70 lei
tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari – 100 lei
tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari – 120 lei
tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari – 150 lei

Protetic

coroană provizorie cabinet – 20 lei
coroană provizorie laborator – 40 lei
inlay compozit – 150 lei
inlay ceramic – 500 lei
fațetă compozit – 250 lei
fațetă ceramică – 800 lei
coroană metalică – 80 lei
coroană metalo-compozit – 240 lei
coroană metalo-plastică – 150 lei
coroană metalo ceramică fizionomică – 400 lei
coroană ceramică pe Zirconiu – 800 lei
coroană ceramică pe suport Au-Pt – 700 lei
coroană integral ceramic – 800 lei
Rcr mono/pluriradicular – 60 lei
proteză totală acrilică maxilară/mandibulară – 600 lei
proteză parțială acrilică – 450 lei
proteză parțială rigid elastic – 800 lei
proteză parțială elastic 1.000 lei
proteză scheletată cu crosete turnate – 2.000 lei
proteză scheletată cu culise sau capse – 2.500 lei
tebazare rigidă – 200 lei
rebazare elastică 400 lei

Chirurgie

cauterizare – 100 lei
extracție dinte lapte – 50 lei
extracție monoradicular – 150 lei
extracție pluriradicular – 400 lei
extracție prin alveotomie – 500 lei
sutură – 50 lei
tratament alveolită – 50 lei
extracție dinte parodontotic – 50 lei
decapusonare (inclusiv anestezia) – 150 lei
rezecție apicală frontali – 300 lei
rezecție apicală premolari – 400 lei
rezecție apicală molari – 600 lei
odontectomie – 500 lei

Tarife practicate pentru aparținători din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi – taxă hotelieră – 30 lei

Tarife practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi de spitalizare şi tratament – 283 lei
tarif/cură de 14 zile tratament recuperator – 3.962 lei

Tarife practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consult psihiatric la cerere 100 lei
consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei
adeverinţă medicală – 25 lei
tarif /zi de spitalizare şi tratament – 145 lei

Tarife practicate de compartimentul Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi de spitalizare şi tratament – 202 lei
tarif/ cură de 12 zile tratament recuperator – 2.424 lei

Tarife practicate de compartimentul Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi de spitalizare şi tratament – 268 lei
tarif/cură de 11 zile tratament recuperator 2.948 lei

Tarife practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consultație medicală la cerere 60 lei
consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei
control – 30 lei
tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şedință – 28 lei
tarif cură/10 zile (10 şedinţe) – 420 lei
tratament infiltrativ – 20 lei
tarif masaj/şedinţă – 10 lei
tarif Kinetoterapie/şedinţă – 10 lei
adeverinţă medicală – 25 lei

Tarife practicate de secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consultație medicală la cerere – 60 lei
consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei
administrare perfuzii – 30 lei
efectuare injecție subcutanată – 15 lei
efectuare injecție intradermică – 15 lei
efectuare injecție intramusculară – 15 lei
efectuare injecție intravenoasă – 15 lei
adeverinţă medicală – 25 lei

Tarife practicate de secția diabet, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consultație la cerere – 60 lei
EKG (efectuare) – 25 lei
efectuare injecție intravenoasă – 15 lei
efectuare injectie intramusculară – 15 lei
efectuare injecție subcutanată – 15 lei
măsurare glicemie (glucometru) – 10 lei
indice gambă/braţ – 20 lei
taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Psihiatrie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consult psihiatric la cerere – 100 lei
consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei
evaluare psihologică/ referat medical comisie expertizarea capacității de muncă – 30 lei
opinie medicală la cerere – 100 lei
program recuperator – 50 lei
examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere – 30 lei
reabilitare alcoolică ambulatorie – 100 lei
acte medicale pentru notariat – 200 lei
aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale – 200 lei
adeverinţa medicală – 25 lei
aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică – 400 lei
taxă efectuare expertiză medico-legală psihiatrică/comisie medicală psihiatrică – 400 lei
copie bilet de externare la solicitare – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Anatomie patologică din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

taxă îmbălsămare – 150 lei
taxă cosmetizare – 80 lei
taxă pentru frigider – 40 lei
taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie) – 50 lei
taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă operatorie) – 150 lei
taxă de urgență citologie – 50 lei
autopsie anatomopatologică – 300 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

EKG (efectuare) – 20 lei
interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) + interpretare – 150 lei
holter TA + interpretare – 120 lei
ecodoppler cardiac – 150 lei
determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț – 50 lei
test de efort – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Chirurgie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

panarițiu – 140 lei
flegmoane superficiale mână fără limfagită – 140 lei
flegmoane loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor – 140 lei
abces de părți moi – 140 lei
abces pilomidal – 140 lei
furuncul – 120 lei
furuncul antracoid, furunculoză – 120 lei
hidrosadenită – 120 lei
serom post-traumatic – 120 lei
arsuri termice <10% – 120 lei
leziuni externe prin agenți chimici <10% – 120 lei
hematom – 140 lei
plăgi tăiate superficiale – 140 lei
degerături (gr.1 și gr. 2) – 120 lei
flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos – 275 lei
adenoflegnion – 225 lei
supurații postoperatorii – 125 lei
consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, supurații, microangiopatie) – 140 lei
afecțiuni mamare superficiale -125 lei
supurații mamare profunde – 225 lei
granulom ombilical – 125 lei
abces perianal – 275 lei
fimoză (decalotare, debridare) + fimotomie – 275 lei
tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoame neinfectate – 225 lei
recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 140 lei
toaleta plăgii, pansament – 80 lei
extragere fire – 80 lei
puncție postmastectomie – 80 lei
ablație unghială – 140 lei
Taxă salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiționat, frigider) – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Dermatologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziune – 100 lei
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 140 lei
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură – inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie) – 370 lei
Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie) – 400 lei
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie 500 – lei
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. pylori – 530 lei
Endoscopie digestivă inferioară + Biopsie – 530 lei
Administrarea medicamentelor ( IM, IV, SC, ID) – 15 lei
Clismă evacuatorie – 50 lei
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) – 50 lei
Esofagoscopie cu extracţie de corpi străini – 450 lei
Ligatura endoscopică a varicelor esofagiene – 950 lei
Terapie cu plasmă argon – 300 lei
Polipectomie – 250 lei
Hemostază endoscopică – 300 lei
Montare gastrostomă – 1.500 lei
Sedare EDI/EDS – 200 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Nefrologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

EKG (efectuare) – 20 lei
Efectuare injecție intravenoasă – 15 lei
Efectuare injecție subcutanată – 15 lei
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 80 lei
Pansament cateter venos central de dializă – 50 lei
Montare fire cateter venos central de dializă – 50 lei
Hemodializa efectuată la solicitarea altui spital pentru pacient internat în spitalul respective – 600 lei
Administrare PEV – 20 lei
Extragere fire – 80 lei
Înlocuirea sondei urinare – 50 lei
Ecografie abdominală – 100 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Ginecologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Manevre de mică chirurgie – 170 lei
Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz – 70 lei
Recoltarea pentru test Babeș Papanicolau – 60 lei
Extracție de corpi străini (DIU) – 110 lei
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 250 lei
Montare DIU – 230 lei
Taxă monitorizare parturientă și făt – 70 lei
Avort la cerere cu anestezie locală – 700 lei
Avort la cerere cu anestezie generală – 900 lei
Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie – 1.700 lei
Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic – 2.200 lei
Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital – 200 lei
Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi – 50 lei
Monitorizare sarcină la termen – 200 lei
Monitorizare cardiacă fetală – 50 lei
Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți furnizori de servicii medicale – 80 lei
Colposcopie – 350 lei
Anestezie epidurală la naștere – 700 lei
Analgezia la nașterea naturală cu gaz medical – 300 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Otorinolaringologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Tratament chirurgical colecție sept flegmon, periamigdalian, furuncul CAE – 300 lei
Extracție corpi străini – 300 lei
Tamponament anterior – 200 lei
Insuflaţii tubare – 50 lei/ şedinţă
Spălătură auriculară – 50 lei
Audiometrie la căști sau în câmp liber, vocală sau tonală – 50 lei
Pansament postoperator – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Ortopedie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Luxație, entorsă sau fractura antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange – 150 lei
Entorsa sau luxația patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară, fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară – 150 lei
Fractura femurului, luxația, entorsa, fractura de gambă cu aspect crurepedios, tratamentul scoliazei, cifozei, spondilolostezisului, rupturii musculare – 200 lei
Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la falange – 150 lei
Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare – 150 lei
Consultație, examen, diagnostic și tratament în displazia luxantă a șoldului, în primele 6 luni – 150 lei
Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni – 150 lei
Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg – 150 lei
Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, posttraumatice, hematom, serom, edem, resturi de bont – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Reumatologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Infiltrații intraarticulare – 100 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Urologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

dilatația stricturii uretrale – 80 lei
cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru retenție completă de urină – 80 lei
efectuare injecție intravenoasă – 15 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Medicină internă – Geriatrie și Gerontologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Efectuare injecție intravenoasă – 15 lei
EKG (efectuare) – 25 lei
Oscilometrie (Doppler vascular) – 10 lei
Spirometrie – 30 lei
Aerosol/caz – 10 lei
Servicii medicale de bronhoscopie – 450 lei
Ecografie musculo-scheletară – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Oftalmologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia – 30 lei
Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie) – 30 lei
Explorarea funcției binoculare, examen diplopie – 30 lei
Extracția corpilor străini – 50 lei
Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente – 40 lei
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 140 lei
Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medical (determinare acuitate vizuală, examen biomicroscopic, examen refracție, examen oftalmologic, perimetrie) – 200 lei
Perimetrie statică – 50 lei
Perimetrie computerizată – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Neurologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă) – 100 lei
EEG Standard cu interpretare – 150 lei
EEG cu mapping și CD – 200 lei
Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea bolii cronice – 450 lei
Electromiografie – 400 lei


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Centură ocolitoare pe partea de vest a municipiului Sebeș: A fost solicitat avizul de mediu

Ziarul Unirea

Publicat

în

Centură ocolitoare pe partea de vest a municipiului Sebeș: A fost solicitat avizul de mediu

Primaria a solicitat avizul de mediu pentru construirea unui drum de ocolire în partea de vest a municipiului Sebeș Primăria Sebeș a solicitat aviz de mediu pentru construirea unui drum de ocolire în partea de vest a municipiului. Valoarea investiției este de peste 76 de milioane de lei, fără TVA.

Drumul are ca scop principal asigurarea circulației rutiere a autovehiculelor ce se deplasează pe direcțiile Deva – Șugag – Novaci (județul Gorj) și Sibiu – Șugag – Novaci.

Drumul ocolitor va facilita accesul către Transalpina – cale de legătură între provinciile istorice Transilvania și Oltenia. Traseul proiectat începe de la interescția DN7 (dupa intersecția DJ 704A cu DN7) și continuă până la intersecția cu DN 67C, având o lungime de 5,4 kilometri. Viteza de proiectare este de 100 km/h, corespunzătoare unui drum național de clasă tehnică 3. Pentru realizarea proiectului este necesară relocarea unor reţele de utilităţi (transport gaze, instalaţii de telefonie şi reţele electrice). Traseul variantei ocolitoare se intersectează cu străzile Ion Creangă, Molidului și Hotarului, cu un drum de exploatare și câteva drumuri agricole.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pentru realizarea legăturii cu străzile și drumul menționat se vor amenaja un număr de trei girații care să faciliteze accesul spre și dinspre varianta de ocolire a municipiului Sebeș și, totodată, se vor amenaja drumuri de folosință agricolă paralele cu varianta de ocolire pentru facilitarea accesului riveranilor la terenurile agricole.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea