Aproape 4,7 milioane de lei de la CJ Alba pentru reabilitarea Ansamblului Câmpia Libertății din Blaj, unde 40.000 de români au strigat ”Noi vrem să ne unim cu țara”

Un proiect de hotărâre, care aduce modificări în cazul unei Hotărâri a Consiliului Județean din luna ianuarie, privind cofinanțarea reabilitării Monumentului istoric ”Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, se află pe ordinea de zi a Consiliului Județean din 26 aprilie 2018.

Lucrările la Câmpia Libertății sunt aproape finalizate, însă prin acest nou proiect de hotărâre se solicită o contribuție suplimentară a Consiliului Județean, în valoare de 684.844 de lei, pentru terminarea tuturor lucrărilor.

ELIT

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”

Proiectul prevede cofinanţarea Județului Alba în sumă de 4.684.844,14 lei, pentru reabilitarea Monumentului istoric ”Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, din care:

Ø Amenajare Ansamblul Câmpia Libertăţii și împrejmuire în valoare de 3541775,00 lei, din

care:

– valoarea lucrării – 3511095,00 lei

– valoare dirigenție șantier construcții – 23000,00 lei

– valoare dirigenție șantier instalații – 7680,00 lei

Ø Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj

în valoare estimată de 1143069,14 lei, din care:

– valoarea lucrării – 1110522,69 lei

– valoare asistență tehică – consultanță – 26775,00 lei

– valoare dirigenție șantier instalații – 5771,50 lei

Câmpia Libertǎtii este situată în lunca Târnavei Mari, în spatele catedralei și a școlilor, având o ȋnsemnǎtate aparte datorită Marii Adunări Naționale de la 3/15 mai 1848.

Se doreşte reamenajarea Câmpiei Libertății prin sistematizarea terenului, realizarea unor alei carosabile și pietonale, amplasarea mobilierului urban (bănci, corpuri de iluminat, cosuri de gunoi, cişmele și o fântâna arteziana), refacerea împrejmuirii și reamplasarea catargului.

Lucrǎrile principale propus a fi realizate prin proiect sunt: amenajare alei carosabile, amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban constând din corpuri de iluminat stradal,

iluminarea ansamblului monumental Gloria, bǎnci, catarg repoziționat, cişmele, coşuri de gunoi, fântânǎ artezianǎ, ȋmprejmuirea incintei prin reamenajarea gardului existent, refacerea porților de acces şi completarea ȋmprejmuirii unde este cazul, echiparea Câmpiei Libertǎtii cu utilitǎțile necesare (apǎ, canal, energie electricǎ).

În continuarea proiectului „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire”, prin includerea lucrărilor de „Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia libertății Blaj”, se dorește reabilitarea completă a Cămpiei Libertății Blaj – proiect ce depǎşeşte interesul local, fiind un proiect de interes național ce ține de istoria luptei românilor pentru unitate naționalǎ.

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte valorizarea monumentului istoric şi crearea unui spaţiu optim rezolvat din punct de vedere functional și estetic, realizând creșterea gradului de impact istoric, social și mărirea confortului urban.

Prin adresa Municipiului Blaj nr. 9.335/18 aprilie 2018, ȋnregistratǎ la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7.734/19 aprilie 2018, se solicitǎ o contribuție ȋn valoare de 684.844,14 lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivele „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire” și „Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia libertății Blaj”.

Câmpia Libertății este situată în lunca Târnavei Mari, în spatele catedralei și a școlilor, aici având loc Marea Adunare Națională din mai 1848. Obiectivul a primit acest nume după ce 40.000 de persoane au strigat, aici, ”Noi vrem să ne unim cu țara!”.

Istoria spune că tot aici, în 1911 s-au ținut serbările semicentenarului ASTREI la care au luat parte oameni de știință și cultură, în timp ce Aurel Vlaicu zbura cu propriul avion deasupra mulțimii. Pe această câmpie a aterizat și avionul care aducea vestea cea mare a reintrării României în război, pentru eliberarea Transilvaniei.

În 1973, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la Revoluţia din 1848, aici au fost dezvelite 24 de busturi ale unor personalități ale istoriei și culturii românești. În prezent sunt 26 de statui.

În 1977, pe Câmpia Libertății a fost ridicat Ansamblul monumental ”Gloria”, un monument de piatră, înalt de 18 metri, pe care este scris „La 15 mai 1848, pe Câmpia Libertăţii, reprezentanţii poporului român au rostit răspicat dorinţa arzătoare a realizării unităţii naţionale a statului naţional român, visul de aur al unor veacuri de suferinţă şi luptă prin istoricele cuvinte: <Vrem să ne unim cu ţara>”. Monumentul mai este compus din statuile a trei tinere fete, turnate din bronz, care reprezintă cele trei mari provincii istorice româneşti: Moldova, Muntenia şi Ardealul.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...