Apel selecție – MĂSURA M1/6B –,,Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea Ţara Secașelor”

GRUPUL  DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER :

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:

M19.2-M1/6B  – 04/08.02.2019-11.03.2019

Data lansării apelului: 08 februarie 2019

Măsura de finanțare deschisa: MĂSURA M1/6B –,,Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din microregiunea Ţara Secașelor

 Beneficiari Eligibili:

  • autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) din teritoriul Gal Țara Secașelor Alba-Sibiu;
  • Unități de cult din teritoriul Gal Țara Secașelor Alba-Sibiu – doar pentru capele;

Fondul nerambursabil total disponibil:  24081,65 euro.

Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între 5000 – 61000 euro.

Intensitatea sprijinului:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
  • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utiliatate publică;
  • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 11 martie 2019.

Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 08 februarie 2019 – 11 martie 2019, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 16.00, la Sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, localitatea Ciugud, comuna Ciugud, nr.141, judetul Alba.

Date de contact: Pop Dan Doru -Manager, Arsu Marius – responsabil tehnic, tel.0770501021, email: asociatiatarasecaselor@yahoo.com.

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil la sediul GAL pe suport tiparit si pe site-ul www.tarasecaselor.ro.

Tel. 0729.399.891
e-mail: publicitate@unirea-pres.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...