ANUNŢ PUBLIC privind consultarea publicului în cadrul procedurii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Blaj

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, cu sediul în Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, anunță publicului interesat de elaborarea

Întreaga documentație, așa cum este prevăzută de art.7 din legea nr.52/2003, privind transparența decizională în admnistrația publică, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultată la sediul Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Blaj (Primăria municipiului Blaj) din Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, județul Alba – Biroul Secretarului general al municipiului Blaj – Sergiu Ștefănescu sau pe pagina de internet a Municipiului Blaj : www.primariablaj.ro.

ELIT

Persoanele interesate sunt invitate să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul Planului de Mobilitate Durabilă al Municipiului Blaj până la data de 23 noiembrie 2020, la adresa : Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Blaj (Primăria municipiului Blaj) Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, județul Alba, la nr. fax : (004) 0258710014, sau pe adresele de e-mail : primarieblaj@rcnet.ro sau sergiustefanescu@yahoo.com.

Persoana desemnată din cadrul UAT- Municipiul Blaj, responsabilă pentru realația cu societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană a Municipiului Blaj este Sergiu Ștefănescu – Secretarul general al municipiului Blaj.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Blaj și a zonei sale funcționale va fi supus aprobării Consiliului local al municipiului Blaj în ședința din data de 11.12.2020.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419