Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Curier Județean

ANGAJĂRI prin rechemare în activitate, la ISU Alba – 6 posturi disponibile pentru cadre militare în rezervă

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba organizează concurs, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 6 posturi de subofiţer, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit. d) din OMAI nr.665/2008 prin rechemare în activitate  pe posturi vacante aflate sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare, a persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului, pentru următoarele posturi:

pompieri-deblocare-usa– un post de conducător auto (autospeciale), specialitatea auto sau pompier, la Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş
– un post de subofiţer operativ principal, specialitatea apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară – CBRN, la Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia – Echipajul autospecialei de primă cercetare şi evaluare  CBRN
– două posturi de subofiţer operativ principal, specialitatea pompier, la Garda nr.2 de Intervenţie Blaj
– două posturi de subofiţer operativ principal, specialitatea pompier, la Pichetul de Pompieri Cîmpeni

Cerinţele specifice ale posturilor sunt:

a) conducător auto (autospeciale), specialitatea militară Auto sau pompier:
pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
pregătire de specialitate : permis valid de conducere categoriile B şi C.
b) subofiţer operativ principal, specialitatea militară Apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară – CBRN:
– pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.
c) subofiţer operativ principal, specialitatea militară Pompier:
– pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (Anexa nr.4a), verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, dovada absolvirii se face cu diploma din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei menţionate la pct. III;
l) să nu dobândească, prin încadrare, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
m) să fie confirmaţi în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor aferente posturilor pentru care se organizează concurs, conform specialităţilor militare prevăzute la punctul I din prezentul anunţ, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
n) să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art.85 alin.(1) lit.d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
o) să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 alin.(1) lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor.

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de identitate, tabelul nominal cu rudele candidatului, declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, în perioada 01.04 – 08.04.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Dosarele de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr.10, Alba Iulia, în perioada 04.04 – 15.04.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119.

În conformitate cu prevederile art.31-39 şi ale Anexei nr.2 din Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, concursul se va desfăşura în perioada 01.04 – 13.05.2016   şi va consta în susţinerea probelor de evaluare a performanţelor fizice – conform Anexei nr. 6 şi testul scris în data de 12.05.2016, pe baza bibliografiei şi tematicii prevăzute în Anexa nr.7.

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe:

1.  evaluarea performanţei fizice, în ziua de 09.05.2016, începând cu ora 08,30 în Alba Iulia – Stadionul Cetate şi la sediul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.
2. test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 12.05.2016, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului. La proba a doua de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi admis la proba desfăşurată anterior.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare.

În conformitate cu prevederile art.32 1  alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr.665/2008, candidaţii se pot înscrie la selecţia pentru un singur post şi vor menţiona expres în cererea de înscriere structura pentru care candidează. Candidaţii declaraţi ,,RESPINS” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs alt post vacant din unitate.

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet www.isualba.ro şi afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr. 10, Alba Iulia.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Marți, 23 august: Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, inaugurat la Cricău

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Marți, 23 august: Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, inaugurat la Cricău

Marți, 23 august 2022, la ora 12.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba inaugurează un nou raft în teritoriu, cel de-al XVII-lea, de această dată în comuna Cricău, la Biblioteca comunală Cricău.

La momentele de marți vor participa, alături de delegația Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, reprezentanți ai administrației județene și locale, respectiv domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și primarul comunei Cricău, domnul Florin Aurel Todericiu.

Din partea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba vor lua cuvântul atât managerul instituției, cât și prof. Daniela Floroian, moderatorul evenimentului, alături de doamnele Ionela Blagu, directorul Școlii Gimnaziale „Decebal” din Cricău și Ana Victoria Răbulea, bibliotecar la Biblioteca comunală Cricău.

Elit - Gustul Desăvârșit

Cu această ocazie va avea loc semnarea oficială a parteneriatului între instituțiile implicate în proiect, respectiv Primăria Comunei Cricău și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Prin intermediul proiectului 2.9 Fondul special – Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba, Consiliul Județean Alba, împreună cu Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, oferă comunităților din județ câte o mini bibliotecă, cu circa 300 de volume, cărți noi, din toate domeniile biblioteconomice, sporind atractivitatea bibliotecilor partenere.
Dincolo de fondul de carte dat în custodia Bibliotecii „Avram Iancu” din Cricău, prin parteneriatul semnat cu această ocazie, între administrația locală și instituția de cultură se pun bazele unor noi colaborări culturale.

Evenimentul de marți, 23 august 2022, este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria Comunei Cricău și biblioteca din localitate.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Mai multe persoane surprinse pe camere aruncând gunoaie într-un loc nepermis, la Aiud: Patru dintre ei, identificați și amendați de polițiștii locali

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

FOTO| Mai multe persoane surprinse pe camere aruncând gunoaie într-un loc nepermis, la Aiud: Patru dintre ei, identificați și amendați de polițiștii locali

În perioada 1 – 14 august 2022, în urma verificării imaginilor surprinse de camerele video de supraveghere amplasate pe strada Abrudului, Poliția Locală Aiud a constatat depozitarea repetată și ilegală de deșeuri într-un loc nepermis.

Pe imaginile postate pe facebook de primăie se observă cum, în zile diferite, cetățenii respectivi își golesc autoturismele de saci plini cu deșeuri, depozitându-i ilegal pe domeniul public. Unul dintre aceștia a repetat fapta de 5 ori în cele 14 zile monitorizate.

Patru dintre cei șase cetățeni au fost identificați și sancționați cu amendă contravențională în valoare de 1000 lei. Ceilalți doi sunt în curs de identificare.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Ne dorim un oraș curat, avem legea de partea noastră și peste 40 de camere video care ne ajută să aplicăm prevederile legale. Toți cei care vor depozita ilegal deșeuri în municipiul Aiud vor suporta consecințele legale”, au transmis reprezentanții primăriei Aiud.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI| Prima zi de Alba Iulia Music & Film Festival 2022: Deschiderea oficială, concert Corina Chiriac. PROGRAMUL zilei de vineri

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

ASTĂZI| Prima zi de Alba Iulia Music & Film Festival 2022: Deschiderea oficială, concert Corina Chiriac. PROGRAMUL zilei de vineri

Alba Iulia Music & Film Festival 2022 debutează astăzi, în prim-planul manifestărilor aflându-se deschiderea oficială a manifestărilor și concertul Corinei Chiriac.

CITEȘTE ȘI: 19-21 august 2022| PROGRAMUL Alba Iulia Music & Film Festival: Filme, concerte live și invitați de marcă, în Cetatea Alba Carolina

Comedia Cel mai bun șef, care a strâns șase premii Goya anul trecut, și doamna muzicii românești, Corina Chiriac, vor deschide festivalul, care va pendula, de la început până la sfârșit, între umor și dramă.

VINERI 19 AUGUST

Elit - Gustul Desăvârșit

Piața Cetății
20:00-Deschiderea oficială a festivalului: concert Corina Chiriac

21:00– FILM: Cel mai tare șef (The Good Boss), 2021, Spania, regia: Fernando León de Arano/ 1h 56

Piața Vestică
21:00– FILM: Nunți, botezuri, înmormântări, 2022, România, regia: Alexandru Lustig / 2h1min.

Esplanada Obeliscului
20:45– FILM: Capra cu trei iezi, 2022, România, regia: Victor Canache / 1h 23min.

Grădina Cetății
21:00– FILM: Insula, 2021, România, regia: Anca Damian/ 1h 24min.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea