ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 decembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 decembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 8 decembrie 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de psiholog practicant.

INFORMARE COVID-19

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • studii universitare de masterat, specializarea psihologie clinică și psihoterapie, forma de învățământ cu frecvență, durată de 2 ani (cu examen de disertație promovat);
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul psihologilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
 • cunoștințe operare calculator, nivel mediu (Word, Excel).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 decembrie 2019, ora 09.00: proba practică/interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Primăria Comunei Gâlda de Jos, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de șofer microbuz școlar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere categoriile B, C, D;
 • atestat transport persoane;
 • domiciliul stabil în comuna Gâlda de Jos;
 • vechime în muncă și de conducător auto cu permis categoriile B,C,D de minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 decembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Gâlda de Jos, nr. 90, județul Alba, telefon 0258/846.032 în intervalul orar 08.00 – 15.00.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de șofer microbuz I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – generale/școală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă sau adeverință, calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;
 • carnet de conducere categoria D;
 • atestat profesional transport persoane;
 • card tahograf.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, la Compartimentul Integrare Europeană, de:

 1. expert, gradul II;
 2. expert, gradul I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert, gradul II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință – științe economice, științe juridice sau științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 1 an.
 • expert, gradul I:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință – științe economice, științe juridice sau științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

*Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de administrator financiar, gradul III (S) din cadrul Biroului Personal Salarizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în ramura de știință – științe economice (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalent celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna);
 • vechime m muncă de minimum 1 an pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în specialitatea studiilor;
 • cunoștințe de operare calculator (Word, Excel) dovedite prin studii/formare profesională sau experiență profesională anterioară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806275.

*Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de referent de specialitate, grad II S – COR 243201 (specialist în relații publice) în cadrul Centrului de Relații Internaționale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată – domeniul fundamental-științe sociale sau științe umaniste;
 • 3 ani vechime în muncă in profilul postului; o bună cunoaștere a limbii engleze;
 • cunoașterea unei a două limbi de circulație internațională constituie un avantaj, aptitudine generală de învățare; aptitudini de comunicare orală și scrisă;
 • aptitudini de consultanță și consiliere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 ianuarie 2020, ora 09.30: proba scrisă;
 • 08 ianuarie 2020, ora 09.30: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806275.

*Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de referent de specialitate, grad I S – COR 243201 (specialist în relații publice) în cadrul Centrului de Relații Internaționale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată – domeniul fundamental – științe sociale sau științe umaniste; 5 ani vechime în muncă în profilul postului;
 • o bună cunoaștere a limbii engleze; cunoașterea a două limbi de circulație internațională constituie un avantaj, aptitudine generală de învățare;
 • aptitudini de comunicare orală și scrisă;
 • aptitudini de consultanță și consiliere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 ianuarie 2020, ora 09.30: proba scrisă;
 • 08 ianuarie 2020, ora 09.30: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806276.

*Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de șofer II – COR 832201 în cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • certificat de absolvire a unei școli profesionale/studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • 2 ani vechime în muncă în meseria de șofer,
 • permis de conducere categoria D.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 ianuarie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806276.

*Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, gradul IA, în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul Fundamental (DFI): Științe Sociale, Ramura de Științe (RSI): Științe Economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail resurseumane@mnuai.ro.

*Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de electrician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii gimnaziale;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2019, ora 14.00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 20 decembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 30 decembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, str. Dr. Vasile Suciu nr. 6, județul Alba, telefon 0258/710.110 sau 0766/545.358.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de muncitor necalificat, Compartimentul Salubritate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • minimum 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 decembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 20 decembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258.730.148, fax 0258.730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de conducător autospecială, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • nu necesită vechime;
 • permis de conducere categoriile B, C și E.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 decembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • data și ora probei scrise și a interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258.780.519.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 • asistent medical – PL – Compartimentul Chirurgie;
 • asistent medical – PL – Camera de Gardă;
 • infirmiera – Compartimentul Chirurgie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • studii – diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu;
  • candidații vor prezenta certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România . Acest certificat va fi însoțit de adeverința tip emisă de către O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • nu se solicită vechime;
  • aviz psihologic.
 • infirmier:
  • studii medii;
  • nu se solicită vechime;
  • curs de infirmieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 decembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 19 decembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Municipiul Sebeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Investiții Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științelor inginerești;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, Parcul Arini nr. 1, județul Alba, telefon 0258731318, e-mail secretariat@primariasebes.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...