ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 august 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de șofer autosanitară I la Substația Abrud.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine
 • diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C;
 • diplomă dc absolvire a cursului dc ambulanțier;
 • 6 ani vechime ca șofer profesionist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

*Unitatea Militară 01020 C Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical civil debutant (studii post liceale de specialitate)) în structura medicala.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor: studii post liceale de specialitate;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este necesară vechime, postul fiind pentru asistent medical debutant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01020 C, Câmpeni, str. Horea, numărul 56-58, judeţul Alba, telefon 0258/771153.

*Unitatea Militară 01684, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca, nr. 2, județul Alba, organizează concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de Contabil gradul II în compartimentul salarizare și decontări din biroul financiar –contabil al Unităţii Militare 01684 Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii – absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor medii în domeniul economic sau studii economice superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET DE SERVICIU;
 • vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului: 6 luni;
 • nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – pachetul de programe Microsoft Office 2003 și versiuni ulterioare;
 • abilităţile, calităţile şi aptitudinile corespunzătoare specificului postului: de execuţie, de pregătire/luare a deciziilor şi de păstrare a confidenţialităţi;
 • capacitatea managerială: Management finanaciar-contabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 17 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la Unitatea Militară 01684, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca, nr. 2, județul Alba, telefon 0258.813556, int. 104.

*Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

 • șofer autosanitară I, la Stația Centrală Alba Iulia;
 • asistent medical generalist PL, la Substatia Sebeș;
 • asistent medical generalist PL, la Stația Centrală Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Șofer autosanitară I
  • diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C:
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier;
  • 6 ani vechime ca șofer profesionist.
 • Asistent medical principal generalist PI
  • diplomă de școală sanitară post liceală sau echivalentă;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi:
  • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • 5 ani vechime în specialitate.
 • Asistent medical generalist PI
  • diplomă de școală sanitara post liceală sau echivalentă;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
  • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, pe perioadă nedeterminată, de secretar șef (studii superioare) în cadrul Colegiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în muncă / specialitate: minimum 5 ani în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 11:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
 • 05 septembrie 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 06 septembrie 2019, ora 09.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Corpul B, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

*Primăria Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Impozite și Taxe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786/395.317, e-mail: primaria@poianavadului.ro.

*Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Fond funciar, Urbanism, Achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în ramura de științe RSI: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 septembrie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin Primăria Comunei Râmeţ, Strada Principală nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/880.026, e-mail: primariaramet2008@yahoo.com.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante de Şef Serviciu – Serviciul Beneficii sociale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate de : minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii : studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : Asistenţă socială;
 • Să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 11.00 – probă scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Casa Județeană de Pensii Alba organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de Director executiv adjunct al Casei Judeţene de Pensii Alba – Directia Economică, Evidenţă Contribuabili.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod administrativ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Judeţene de Pensii Alba, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 61, judeţul Alba, telefon 0258/811.531 sau 021.316.24.33, fax:021.316.94.96; e-mail: silviu.stancu@cnpp.ro.

*Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, grad profesional debutant – Birou sănătate animală;
 2. consilier, grad profesional asistent – Birou sănătate animală;
 3. consilier, grad profesional asistent – Compartimentul control oficial alimente de origine animală;
 4. consilier, grad profesional asistent – Circumscripția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor oficiala Câmpeni;
 5. consilier, grad profesional principal – Circumscripția sanitară veterinara și pentru siguranța alimentelor oficiala Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional debutant – Birou sanatate animala:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional debutant: –

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional asistent – Birou sanatate animala:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional asistent – Compartimentul control oficial alimente de origine animala:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional asistent – Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor oficiala Campeni:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional principal – Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor oficiala Blaj:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional principal: minimum 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba din Str. Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, telefon: 0258.835.915, fax 0258.806.235 e-mail office-alba@ansvsa.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei