ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 februarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 februarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 februarie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Nedidactic.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii,
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă;
 • 15 martie 2021, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

ADEZIUNE PLUS

*Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de bibliotecar în cadrul Compartimentului Didactic Auxiliar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită (candidatul trebuie să prezinte certificat de atestare a competențelor profesionale – profesor documentarist și/sau biblioteconomie);
 • cunoștințe avansate de operare pe PC (Excel, Word etc.);
 • asumarea responsabilității și echilibrul emoțional.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă;
 • 15 martie 2021, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

*Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” din Cugir, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare: tehnic, economic;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2021, ora 13.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 10 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 11 martie 2021, ora 10.00 – proba practică;
 • 12 martie 2021, ora 10.00 – probă interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain” din Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

*Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia, judetul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de îngrijitor clădiri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvenți de studii medii (cel puțin 10 clase sau școală profesională),
 • vechime în muncă de cel puțin 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2021, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 martie 2021, ora 14.00. proba practică;
 • 15 martie 2021, ora 12.00. proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Colegiul Tehnic „Apulum”, cu sediul în Alba Iulia, str. Gheorghe Pop de Băsești numărul 2, județul Alba, telefon 0258/834.102.

*Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur, cu sediul în Tiur, Str. Principală nr. 213, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 05 martie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur, cu sediul în Tiur, Str. Principală nr. 213, județul Alba, telefon 0258711405.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Public Local de Utilități – Compartimentul Întreținere și Intervenții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – școală profesională/studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic: întreținere și reparații industriale, construcții, mecanic, instalații;

sau

 • 10 clase + curs calificare profil tehnic: întreținere și reparații industriale, construcții, mecanic, instalații;
  minimum 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2021, ora 13.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • selecția dosarelor de concurs – 01 martie 2021;
 • 10 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în muncă 3 ani;
 • carnet de conducere categoriile: B, C, E;
 • copiile diplomelor de studii sau alte acte care atestă efectuarea unor specializări (zugrav, zidar, sudor – constituie avantaj).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba, comuna Săsciori nr.363, judeţul Alba, telefon 0258/741.755, 0258/741.110.

*Școala Gimnaziala Berghin, cu sediul în comuna Berghin. Str. Morii nr. 34, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• coordonator proiect POCU – 1 post vacant contractual, pe perioadă determinată. 4 ore/ lună – 27 luni;
• consilier educațional – 2 posturi vacante contractuale, pe perioadă determinată. 40 ore/lunâ – 27 luni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor-studii superioare (limbi străine);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 februarie 2021, ora 10.00: evaluare a dosarelor – proba unică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnaziala Berghin, cu sediul în comuna Berghin. Str. Morii nr. 34, județul Alba, telefon 0258854113, 0730455145.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 martie 2021, ora 11.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon 0786.912.307.

*Universitatea „I Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de administrator financiar, grad I (S) – COR 263111, din cadrul Centrului de Relații Internaționale al UAB – Biroul Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți Străini.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (ciclul I+II Bologna sau echivalentul celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); specialitate studii – profil economic;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor superioare de lungă durată menționate mai sus.
 • Alte condiții specifice – cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (interviul se va desfășura atât în limba română, cât și în limba engleză).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 05 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Primăria Comunei Stremţ, judeţul Alba organizează concurs de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I mașinist mașini terasamente, în cadrul Serviciului public local de intervenţii în caz de inundaţii, deszăpeziri şi întreţinere drumuri şi străzi situate pe teritoriul comunei Stremţ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • posedă permis de conducere categoriile A, B, C, E;
 • atestat buldoexcavatorist;
 • vechime în muncă pe utilaje terasamente (buldocxcavator) – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Condiţiile de participare, bibliografia şi conţinutul dosarului se afişează la sediul Primăriei Comunei Stremţ. Relaţii suplimentare la telefon 0258/848.101.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Tot mai mulți profesori din Alba, INFECTAȚI cu Covid-19, de la începerea școlii. Câți elevi au fost confirmați până acum

Numărul cazurilor pozitive de Covid-19 din rândul elevilor din județul Alba pare să se stabilizeze după o creștere constantă. Deși… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Lasă un comentariu

• Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea datelor dvs. pe acest site web.


NOTĂ: Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lăsați. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a comenta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul ziarulunirea.ro nu raspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.