Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 octombrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 octombrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 20 octombrie 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a funcției vacante de șofer, nivel mediu, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, Centrul Zonal Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Electrica Furnizare Discount
 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitate – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2019, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1;
 • 13 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23.

*Liceul German din Sebeş, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

*Grădiniţă cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • minimum doi ani de experienţă într-un post similar;
 • curs de noţiuni fundamentale de igienă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 noiembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 08 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post de kinetoterapeut gradul debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
• 1 post de preot, normă 1/2, pe perioadă nedeterminată;
• 1 post de infirmieră, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post de kinetoterapeut gradul debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul licența, în ramura kinetoterapie, specializarea kinetoterapie;
autorizație de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;
vechime în specialitate – nu este necesară.

• 1 post de preot, normă 1/2, pe perioadă nedeterminată;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul licență, specializarea: teologie ortodoxă;
vechime în specialitate – minimum 7 ani.

• 1 post de infirmieră, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
studii generale;
vechime în specialitate – nu este necesară;
curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională, care se va desfășura în termen de 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba.

*Primăria Comunei Şugag, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice vacante,

 • de conducere:
  • secretar general;
 • și de execuție:
  1. inspector, gradul profesional asistent,
  2. inspector, gradul profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • secretar general:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art
  • (2) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de (ungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor Juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
  • disponibilitate program flexibil.
 • inspector, gradul profesional asistent:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.
  • din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative, economice, științe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an;
  • disponibilitate program flexibiL
 • inspector, gradul profesional superior:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.
  • din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 15 ani;
  • disponibilitate program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

*Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, treapta IA.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă bacalaureat;
 • vechime minimum 6 ani și 6 luni;
 • permis auto, categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737/373.874.

*Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (2 ani și 4 luni), în Unitatea de management a proiectului „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba lulia” a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 • îngrijitor bătrâni la domiciliu (2 posturi);
 • medic (cu fracțiune de normă de 1 oră/zi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor bătrâni la domiciliu:
  • studii – liceu, școală profesională sau 10 clase;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare – nu.
 • medic:
  • studii universitare de licență absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență (DL): sănătate; specializarea – medicină generală;
  • cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2019, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26 , județul Alba, telefon 0258.810.325.

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 din Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor curăţenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – liceale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2019, ora 13.00: proba practică;
 • 12 noiembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2 din localitatea Aiud, str. Unirii nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.747.

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor de întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii medii, fără condiție de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 noiembrie 2019, ora 10.00 : proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/771.544.

*Şcoala Gimnazială Petreşti, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor Grădinița cu Program Prelungit (0.5 normă) .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 noiembrie 2019, ora 08.00: proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2019, ora 10.30: proba practică;
 • 06 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0735180950.

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. 0,5 normă de ajutor de bucătar;
 2. 0,5 normă de îngrijitor copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • condiții vechime – nu e cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019, ora 11.00: proba practică;
 • 01 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 143, Judeţul Alba, telefon 0258/815.596.

*Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant – inginer/Compartiment Achiziții lucrări și servicii specifice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare tehnice – specializarea: construcții hidrotehnice, construcții civile, industriale și agricole, îmbunătățiri funciare,
 • vechime în muncă nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2019, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258834426.

*Liceul Teoretic Teiuş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii-medii;
 • vechime – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Teiuş, str. Decebal nr.22, judeţul Alba, telefon: 0258/851.157.

*Liceul Teoretic Teiuş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitoare cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii-medii;
 • vechime – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 octombrie 2019, ora 12:30: proba practică;
 • 01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Teiuş, str. Decebal nr.22, judeţul Alba, telefon: 0258/851.157.

*Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5. județul Alba organizează concurs pentru ocuparea funcției de execuție în regim contractual vacante, de administrator patrimoniu, treapta III M, din cadrul Serviciului Social – Cămine Studențești.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (liceale) absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • minimum 1 an vechime în muncă în domeniul administrativ;
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word. Internet, Excel).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806276.

*Primăria Comunei Şugag, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. 1 post, studii medii/superioare, referent de specialitate;
 2. 1 post, studii superioare cu specializare în biblioteconomie, bibliotecar comună;
 3. 1 post, studii generale, cu specializare în școala populară de artă, muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor;
 • pentru postul de referent de specialitate: studii medii/superioare cu licență în istorie/istorie-geografie sau alte studii superioare cu licență, cu specializare în arhivă;
 • pentru postul de bibliotecar comună se solicită specializare în biblioteconomie:
 • pentru postul de muncitor calificat se solicită specializare în școala populară de artă;
  • vechimea în muncă necesară ocupării posturilor: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent IA, la Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat – în domeniul economic;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • 6 ani vechime în studiile necesare exercitării funcției contractuale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

Direcția Creșe
Crcșa 1 Ampoi:
• 1 post educator puericultor – pe perioadă nedeterminată, cod COR 341502;
Condiții specifice de participare:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – profilul Pedagogic, specializarea:
educator puericultor;
educatoare;
educatoare – învățător;
învățător – educatoare;
educator – învățător;
învățător – educator;
vechimea necesară -.

• 1 post de îngrijitor de copii, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 531101;
Condiții specifice de participare:
studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime în specialitate necesară -.

Creșa 2 Ampoi:
• 1 post educator puericultor – pe perioadă nedeterminată, cod COR 341502.
Condiții specifice de participare;
studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul Pedagogic, specializarea:
educator puericultor;
educatoare;
educatoare – învățător;
învățător – educatoare;
vechimea necesară -.
în condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultura sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultura, sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 octombrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Unității de Management și Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educație”- cod proiect 107777 posturi in afara organigramei, după cum urmează:

• Profesor limba engleză – 2 posturi.
• Mediator școlar -1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Profesor limba engleză – 2 posturi.
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Specialitatea Filologie – specializare limba engleză;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

• Mediator școlar -1 post.
studii medii/postliceale;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar sau echivalent;
vechime specifică în mediere școlară – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 octombrie 2019: ora 12:30: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019: ora 12:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeș.

*Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant, de lăcătuș mecanic/F.L. Baraj Mihoești (serviciu în ture 12/24).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii-medii;
 • calificarea – lăcătuș-mecanic;
 • vechime m muncă nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258835578, 0258-834426.

*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208, 0258/710.661.

*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 31 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208, 0258/710.661.

*Unitatea Militară 01020 C Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical civil debutant (studii post liceale de specialitate) în structura medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii post liceale de specialitate;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este necesară vechime, postul fiind pentru asistent medical debutant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu și practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01020 C, Câmpeni, str. Horea, numărul 56-58, judeţul Alba, telefon 0258/771153.

Publicitate

Ştirea zilei

Vești bune din partea ministrului Educației: „Până la începutul săptămânii viitoare vor fi livrate în școli 10 milioane de teste”

Publicat

în

Vești bune din partea ministrului Educației: „Până la începutul săptămânii viitoare vor fi livrate în școli 10 milioane de teste”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat faptul că zece milioane de teste de salivă pentru COVID-19, destinate preșcolarilor, elevilor și angajaților din învățământ vor fi livrate până la începutul săptămânii viitoare în școli.

„Până la începutul săptămânii viitoare vor fi livrate în școli 10 milioane de teste pentru preșcolari, elevi și angajați din învățământ.

Electrica Furnizare Discount

Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență, a transmis repartizarea pe județe pentru primul lot de teste rapide pe bază de salivă (10 milioane de teste) pentru a putea fi utilizate începând de săptămâna viitoare (cea de-a doua săptămâna a semestrului 2).

Apreciem deblocarea procesului de achiziție a testelor, atât de necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță sanitara a școlilor și grădinițelor.”, a transmis ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, prin intermediul paginii de socializare.

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| Liderul PNL Alba, Ion Dumitrel, despre semnătura lui Silviu Ponoran pentru demiterea lui Iohannis: „Este unul din primarii de succes în administrație”

Publicat

în

VIDEO| Liderul PNL Alba, Ion Dumitrel, despre semnătura lui Silviu Ponoran pentru demiterea lui Iohannis: „Este unul din primarii de succes în administrație”

Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, aflat astăzi, 21 ianuarie 2022, în vizită în județul Alba, a precizat, la o conferință de presă desfășurată la biroul partidului, în legătură cu acțiunea primarului din Zlatna, Silviu Ponoran, care a semnat demiterea președintelui Iohannis, la inițiativa AUR, următoarele: „Atunci când oamenii acționează împotriva partidului, nu rămân membri de partid”.

În urmă cu o săptămână, prin intermediul unui comunicat remis presei, PNL Alba susținea: „Gestul colegului nostru, primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, de a semna pe lista AUR, pentru demiterea președintelui Klaus Iohannnis, reprezintă, înainte de orice, un episod politic absolut nefericit. PNL a fost și va rămâne un partid în care libertatea de opinie e importantă și prezentă de la dezbatere până la decizie. Pentru absolut orice membru! Dar de aici și până la asocierea directă, publică, inclusiv prin semnătură, a unui liberal cu o formațiune ale cărei acțiuni ridică mari semne de întrebare, este cale lungă și denotă o deviere de la verticalitate, mai ales în ochii celor care te cunosc de o viață.

Electrica Furnizare Discount

Apetitul domnului Ponoran pentru AUR, partid care se joaca de-a demiterea președintelui într-o perioadă în care prioritățile sunt cu totul altele, îl plasează, din păcate, nu într-o „scăpare” de acceptat, cât într-o „ieșire” radicală unilaterală, dincolo de opțiunea colegilor de filială sau de valorile PNL. Un episod public calculat și provocat de dragul scandalului și diversiunii de pionii locali ai unui partid oportunist și speculant ce s-a folosit de orice prilej pentru a manipula, fără nicio soluție reală pentru români în cea mai grea perioadă pe care o traversează, ca toate țările din lume, România.

Îi respectăm primarului Zlatnei valul de încredere pe care îl are, de câteva mandate, din partea concetățenilor. Îi recunoaștem munca uriașă depusă pentru realizarea atâtor proiecte, despre care chiar și domnului primar ar trebui să-i fie clar că sunt rezultatul implicării și susținerii PNL . Ne rămâne regretul că a căzut pradă, sperăm noi, unui impuls de moment și a trecut linia atât de bine delimitată care desparte un cetățean cu drept de vot de un politician votat de oameni sub sigla PNL.”

Astăzi, Ion Dumitrel, a fost galant după ce Cîțu nu și-a făcut temele la capitolul județul Alba:

„Așteptăm un punct de vedere al Biroului Național, în Biroul Județean s-a analizat și s-a discutat, colegul nostru a regretat, sperăm să nu se mai întâmple, așa cum s-a spus în comunicat ne pare rău și îi pare rău pentru greșeală, în activitatea lui în administrație este unul din primarii de succes!”, a declarat pentru ZiarulUnirea.ro, Președintele Consiliului Județean Alba și liderul filialei județene Alba, Ion Dumitrel.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Sistemul de iluminat public din Abrud va fi reabilitat și modernizat. Investiție de aproape 800.000 de lei

Publicat

în

Sistemul de iluminat public din Abrud va fi reabilitat și modernizat. Investiție de aproape 800.000 de lei

Sistemul de iluminat public din multe zone ale orașului Abrud va fi modernizat și reabilitat, printr-o investiție de aproape 800.000 de lei.

Primăria orașului Abrud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „Modernizare și reabilitare iluminat public în orașul Abrud, județul Alba.”

Valoarea totală este estimată la 795.000 lei, fără TVA.

Electrica Furnizare Discount

In prezent, in orașul Abrud, se constată existența unui iluminat public neconform, fără a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de normele europene. Conform standardelor UE trebuie îndeplinite o serie de cerințe minime impuse, fără însa a supradimensiona sistemele.

Pentru modernizarea iluminatului public stradal din orașul Abrud se va realiza următoarea soluție aprobată în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: modernizarea iluminatului public prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente, cu aparate de iluminat cu tehnologie LED echipate cu un modul telegestiune – controller – (cate unul pentru fiecare aparat), înlocuirea kiturilor de montaj și implementarea sistemului de telegestiune.

Soluția tehnica constă în schimbarea corpurilor de iluminat respectiv montarea a 800 aparate de iluminat cu surse LED, după cum reiese din calculele luminotehnice pentru iluminat rutier amplasate pe stâlpi existenți.

Pentru alimentare se va utiliza rețeaua aeriană existentă. Având în vedere scăderea puterii instalate la nivelul întregului sistem, cât și pentru fiecare circuit în parte, nu se impun măsuri speciale de suplimentare sau protejare a instalațiilor electrice de alimentare.

A fost aleasă ca variantă optimă recomandată deoarece indeplinește toate cerințele aferente temei de proiectare și a standardelor în vigoare, este în conformitate cu expertiza tehnică efectuată și prezintă următoarele avantaje:

 • obținerea unui sistem nou, modern și uniform din perspectiva iluminatului, care va aduce reducerea pentru o parte din costuri: atât întreținerii cât și prin diminuarea pierderilor și dezechilibrelor de rețea;
 • aducerea iluminatului public la valorile minime prescrise în standardele și normele în vigoare;
 • din punct de vedere luminotehnic vor fi eliminate zonele cu umbră și întuneric în zonele vizate;
 • controlul de la distanța al SIP și posibilitatea de a modifica scenariile privind pornire/oprirea și dimmingul aparatelor de iluminat;
 • informarea în timp real privind apariția defecțiunilor în sistem sau a funcționării defectuoase a unuia dintre elemente;
 • creșterea confortului vizual și al siguranței atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietonii angajați în trafic în zonele de risc;
 • reducerea costurilor de întreținere și mentenanță a sistemului față de un sistem de iluminat public clasic,
 • scăderea consumului de energie electrică prin folosirea sistemului inteligent de management prin telegestiune.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare