ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 august 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

 • șofer autosanitară I, la Stația Centrală Alba Iulia;
 • asistent medical generalist PL, la Substatia Sebeș;
 • asistent medical generalist PL, la Stația Centrală Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Șofer autosanitară I
  • diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C:
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier;
  • 6 ani vechime ca șofer profesionist.
 • Asistent medical principal generalist PI
  • diplomă de școală sanitară post liceală sau echivalentă;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi:
  • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • 5 ani vechime în specialitate.
 • Asistent medical generalist PI
  • diplomă de școală sanitara post liceală sau echivalentă;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
  • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, pe perioadă nedeterminată, de secretar șef (studii superioare) în cadrul Colegiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în muncă / specialitate: minimum 5 ani în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 11:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
 • 05 septembrie 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 06 septembrie 2019, ora 09.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Corpul B, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

*Primăria Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Impozite și Taxe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786/395.317, e-mail: primaria@poianavadului.ro.

*Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Fond funciar, Urbanism, Achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în ramura de științe RSI: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 septembrie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin Primăria Comunei Râmeţ, Strada Principală nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/880.026, e-mail: primariaramet2008@yahoo.com.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante de Şef Serviciu – Serviciul Beneficii sociale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate de : minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii : studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : Asistenţă socială;
 • Să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 11.00 – probă scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de consilier gradul II, în cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor ;
 • 02 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 06 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170.

*Casa Județeană de Pensii Alba organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de Director executiv adjunct al Casei Judeţene de Pensii Alba – Directia Economică, Evidenţă Contribuabili.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod administrativ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Judeţene de Pensii Alba, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 61, judeţul Alba, telefon 0258/811.531 sau 021.316.24.33, fax:021.316.94.96; e-mail: silviu.stancu@cnpp.ro.

*Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, grad profesional debutant – Birou sănătate animală;
 2. consilier, grad profesional asistent – Birou sănătate animală;
 3. consilier, grad profesional asistent – Compartimentul control oficial alimente de origine animală;
 4. consilier, grad profesional asistent – Circumscripția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor oficiala Câmpeni;
 5. consilier, grad profesional principal – Circumscripția sanitară veterinara și pentru siguranța alimentelor oficiala Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional debutant – Birou sanatate animala:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional debutant: –

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional asistent – Birou sanatate animala:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional asistent – Compartimentul control oficial alimente de origine animala:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional asistent – Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor oficiala Campeni:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia de consilier, grad profesional principal – Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor oficiala Blaj:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional principal: minimum 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba din Str. Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, telefon: 0258.835.915, fax 0258.806.235 e-mail office-alba@ansvsa.ro

*Liceul Tehnologic, comuna Jidvei, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de – 0,5 secretar școală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 august 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 30 august 2019, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic, comuna Jidvei. cu sediul in comuna Jidvei, Str. Perilor nr. 19, județul Alba, telefon 0258/881124.

*Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de şofer II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şofer:
  • studii medii/gimnaziale;
  • permis de conducere B, C;
  • vechime în muncă minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 august 2019, ora 14.00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 27 august 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, str. Dr. Vasile Suciu nr. 6, județul Alba, telefon 0258/710.110 sau 0766.545.358.

*Casa Județeană de Pensii Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Stabiliri Prestații.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Judeţene de Pensii Alba, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 61, judeţul Alba, telefon 0258/811.531.

*Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de pompier servant la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 august 2019, ora 10.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba, telefon 0258731318.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...