Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 13 iunie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Sala de lectură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
 • nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba;
 • 09 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din localitatea Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba, organizează concurs, conform H.G.R. nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director: Director Medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist.
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

 • Proba scrisă: va avea loc în data de 02 august 2021, ora 10,00
 • Susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 05 august 2021, ora 10,00.

Condiţiile de participare si de desfăsurare ale concursului, bibliografia si alte date necesare se afişează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi pe site-ul www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro.

*Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat, treapta profesională IV – Compartimentului Reparații, întreținere Drumuri;
 • muncitor calificat, treapta profesională IV – Biroului Seră, Zone verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • stadii medii/studii generale;
 • nu necesită vechime în muncă

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2021, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iunie 2021, ora 10:00/12:00: proba practică;
 • 05 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str. Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 06 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.

*Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Direcția Generală Inspecție Farmaceutică
 • Direcția Administrarea Proceselor G.I.F.:
  • (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  • 1 (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Direcția Supravegherea Calității Medicamentelor și Unități Teritoriale/U.T.I. Cluj:
  • 1 (un) post inspector dc specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  • 1 (un) post inspector dc specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, eu normă întreagă (experiență în activități de distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
 • Direcția Supravegherea Calității Medicamentelor și Unități Teritoriale/U.T.I. Deva:
  • 1 (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Direcția Supravegherea Calității Medicamentelor și Unități U.T.I. Mureș:
  • 1 (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Direcția Supravegherea Calității Medicamentelor și Unități Teritoriale/ U.T.I. Timișoara:
  • 1 (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Direcția Supravegherea Calității Medicamentelor și Unități Teritoriale/U.T.I. Craiova:
  • 1 (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  • 1 (un) post inspector de specialitate, grad IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime in specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
 • Compartiment Nomenclator:
  • 1 (un) post expert debutant, farmacist, nivel studii S, fără vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Compartimentul Prevenire și Protecție:
  • 1 (un) post expert, grad IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Serviciul Monitorizare și Raportare:
  • 1 (un) post expert, grad IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, experiență in domeniul monitorizare, raportare sau control, perioadă nedeterminată;
  • 1 (un) post expert, grad IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iunie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul din București, str. Av. Sănătescu, nr.48, sectorul 1, (camera 5 – parter), telefonul 021/317.11.00, int. 307, 418.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de mașinist la mașini pentru terasamente.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Publicitate
 • studii generale;
 • vechime în muncă; minimum 3 ani;
 • posesor permis de conducere categoriile B și C;
 • certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Primăria Comunei Sâncel, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii profesionale sau liceale cu diplomă de absolvire;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon 0258/885.101 sau 0733.026.335, e-mail [email protected]

*Școala Gimnazială Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator  financiar  (0,5 post);
 • îngrijitor (curățenie).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator  financiar:
  • nivelul studiilor –superioare   în specialitatea  postului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani  in contabilitate bugetara.
 • îngrijitor (curățenie):
  • nivelul studiilor -medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, telefon 0752.808.345.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 1. muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi);
 2. muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post);
 3. muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (3 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.
 • muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post):
  • studii generale/medii;
  • diplomă de calificare – construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie;
  • minimum 5 ani vechime.
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (3 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iunie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 01 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail [email protected]

*Primăria Comunei Şpring, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuţie, temporar vacante, de asistent medical comunitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale absolvite cu certificat dc calificare nivel 5;
 • vechime în muncă: minimum 1 an;
 • certificat de membru în Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 iunie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Şpring organizează concurs la sediul din localitatea Şpring, Str. Doştatului nr. 94, judeţul Alba, telefon 0258/765.019, interior 102.

*Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor curățenie (0,25 normă) – Școala Primară Tomutești (AR).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • curs igienă absolvit valabil sau adeverință din care să rezulte înscrierea la curs de igienă;
 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor, str. Centru nr. 2, județul Alba telefon 0258/785.016.

*Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Direcției Regionale și Vânzări Locuințe, după cum urmează:

 1. 4 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru;
 2. 2 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 2 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru:
  • studii superioare de hmgă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 2 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare – Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1. – instalații electrice, 8.2. – instalații sanitare, termoventilații și 8.3. – instalații gaze naturale;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășură pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Nord Vest, respectiv județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8. – Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după, cum urmează: 8.1. – instalații electrice, 8.2. – instalații sanitare, termoventilații și 8.3. – instalații gaze naturale;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Nord Vest, respectiv județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2021, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 23 iunie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 021/307.67.19, interior 2040/2039.

*Serviciul Local de Utilitate Publică din subordinea Consiliului Local Abrud, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, treapta I, în cadrul Compartimentului salubritate.

Publicitate

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii sau generale;
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 23 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Primăriei Orașului Abrud;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – la sediul Primăriei Orașului Abrud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail [email protected]

 

Publicitate

Ştirea zilei

Curentul a „ars-o” pe o albaiuliancă : factură de 42000 de euro pentru un apartament. „Aveți grijă la contoarele electrice” 

Publicat

în

Curentul a „ars-o” pe o albaiuliancă : factură de 42000 de euro pentru un apartament. „Aveți grijă la contoarele electrice”

Anamaria P., o tânără care deține un apartament situat într-un bloc de pe str. Gladiolelor din cartierul Cetate a rămas șocată când a văzut suma care i-a venit de plată pentru consumul de energie electrică înscris pe factura fiscală seria FEF21, numărul 9568297501 din data de 18 iunie 2021, emisă de Societatea Electrica Furnizare SA.

Potrivit documentului, perioada de facturare este cuprinsă între 11 mai și 10 iunie 2021, iar suma de plată este de 207.866,32 de lei, de circa 3.500 de ori mai mare decât cea obișnuită, care în medie este de 60 de lei/lună, iar toate facturile pe ultimele 7 luni de zile au fost achitate. Conform facturii, consumul înregistrat la apartamentul cu pricina în acel interval este de 299.173 KWh (aproape 300 MWh, ca la o firmă – n.a.), în condițiile în care consumul mediu lunar la un apartament este de 100 KWh.

Electrica Furnizare Discount

„S-a emis o factură în valoare de 207.866,32 de lei pe un index eronat. Solicit recitirea contorului și facturarea corectă. Meționez că sunt plecată în străinătate, la locul respectiv nefiind consum mare, locuind temporar”, scrie Anamaria P. în reclamația formulată către furnizorul de electricitate.

Ea ne-a declarat că nu a plătit suma respectivă, fiind vorba de peste 42.000 de euro care trebuie plătiți până în 3 iulie, dar reprezentanții companiei i-au spus că rezolvarea problemei va fi un proces de durată, mai ales că directorul este în concediu. Anamaria P. a precizat că dorește să atragă atenția altor albaiulieni să-și verifice contoarele de curent electric, în eventualitatea că se află într-o situație asemănătoare.

Robert GHERGU

Citește mai mult

Ştirea zilei

Rezultate finale Definitivat 2021: Notele, publicate MÂINE, pe site-ul Ministerului Educației

Publicat

în

Rezultate finale Definitivat 2021: Notele, publicate MÂINE, pe site-ul Ministerului Educației

Mâine, 27 iulie, rezultatele finale la examenul de Definitivat 2021 vor fi punlicate, după soluționarea contestațiilor.

Rata de promovare la examenul naţional de Definitivat 2021 în învăţământul preuniversitar (medii mai mari sau egale cu 8) este de 72,90%, în creştere cu peste 3,5% față de anul trecut (69,17%), a anunţat Ministerul Educaţiei. Din totalul celor 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate, 187 au fost notaţi cu 10, iar 701 au primit note între 9,50 şi 9,99.

Rezultatele la examenul de Definitivat 2021 au fost publicate miercuri de către Ministerul Educaţiei, pe site-ul dedicat, dar şi în centrele de examen.

Au fost declaraţi promovaţi, înainte de înregistrarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii, 5.782 de candidaţi cu medii între 8 şi 10.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obţinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puţin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenţi 8.300 de candidaţi (95,80%). Dintre aceştia, 366 de candidaţi s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă.

Lucrările a doi candidaţi au fost anulate în centrele de evaluare

Astfel, din totalul celor 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate, 4.156 de candidaţi au obţinut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceştia, 187 au fost notaţi cu 10, iar 701 au primit note între 9,50 şi 9,99.

Potrivit Ministerului Educației, 3.232 de candidaţi au avut note între 5 şi 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 543 de candidaţi.

Contestaţiile se depun la centrele de examen, miercuri şi joi. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro în 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, un cadru didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare, evidenţiază Ministerul Educaţiei.

Publicitate
Citește mai mult

Ştirea zilei

Trafic ÎNGREUNAT pe DN1, lângă Sântimbru: Un TIR s-a defectat și a rămas pe carosabil

Publicat

în

Traficul este îngreunat pe DN1, pe raza localității Sântimbru, în cursul zilei de astăzi, 27 iulie.

Potrivit IPJ Alba, acest eveniment s-a produs din cauza unui TIR, care s-a defectat și a rămas pe carosabil.

Electrica Furnizare Discount

Polițiștii acționează pentru fluidizarea traficului.

Vom reveni cu detalii.

FOTO: ARHIVĂ

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare